söndag 22 november 2015

Afghaner köper falska hotbrev för att få asyl
Tidigare skickade talibaner hotbrev till afghaner som arbetade för västerländsk militär eller den afghanska säkerhetstjänsten, men det sker numera nästan aldrig. Istället köper afghaner på väg till Europa liknande brev i hopp om att sådana papper ska hjälpa dem till asyl i västvärlden.

Norska Aftenposten har talat med en Mukhamil, som själv säger sig ha tillverkat och sålt ett tjugotal av dessa brev:

- Jag vill påstå att bara en procent av hotbreven som afghaner visar upp för europeiska invandringsmyndigheter är äkta medan 99 procent är falska. "Hotbreven" säljs för upp till 1000 dollar styck. Mukhamil fortsätter:

- Jag har bara träffat en enda man som faktiskt har mottagit ett sådant hotbrev från talibaner. Myndigheterna i Kabul uppger att 160 000 afghaner kommer att ha lämnat landet i år, vilket är fyra gånger så många som 2013. Många av dessa kommer från fredliga delar av landet.

I den svenska debatten kan man lätt få intrycket att i stort sett alla asylsökande i Europa kommer från krigets Syrien, men i Sverige utgör för närvarande afghaner majoriteten, varav många kategoriseras enligt eufemismen "ensamkommande flyktingbarn". Det handlar nästan uteslutande om män.


1 kommentar: