onsdag 6 januari 2016

Norska Aftenposten redogör för asylströmmarna


Det är inte bara debatten som är friare i våra nordiska grannländer, utan också presentationen av rena fakta. I dagens Aftenposten redovisas ett antal grafer för att åskådliggöra hur asylströmmarna ser ut, även om artikeln märkligt nog är utformad som ett svar på frågan huruvida Norge tar emot flest flyktingar i Europa, trots att de allra flesta norrmän borde känna till att Sverige slår dem med hästlängder.

Tyvärr är de data man presenterar inte helt jämförbara, då vissa länder är uppdaterade till och med september och andra, som Norge, till och med november. Sålunda blir till exempel Tysklands och Sveriges siffror alltför låga. Sveriges antal asylsökande 2015 uppgår i Aftenposten till 112 000, medan den verkliga siffran ligger på strax över 160 000. För Tyskland, som i verkligheten kommer att hamna kring miljonen, är siffrorna ännu mer missvisande. Nedanstående diagram ger dock någon form av bild av hur fördelningen ser ut:
Ungern får ständigt kritik för det gränsstängsel man har byggt, men placeringen på denna lista kanske kan förklara varför landet kände sig nödgat att vidta denna åtgärd. Till skillnad från Ungern ligger inte Sverige längs de asylsökandes färdrutt och vi har dessutom vatten mellan oss och kontinenten, vilket gör frågan om varför så många asylsökande hamnar här än mer relevant. Vi ser också hur verkningsfull den danska politiken har varit.

Även för Norge har 2015 varit ett rekordår, då man tog emot 31 000 asylsökande, jämfört med 11 500 under 2014. För Sverige är motsvarande siffror 160 000 förra året och 80 000 året dessförinnan.

Ursprungsländerna såg i Norges fall ut så här:Notera Afghanistans placering, som även i Norge verkar bestå av personer klassificerade som "ensamkommande flyktingbarn" (enslige mindreårige asylsøkere). Precis som i Sverige har denna grupp ökat kraftigt, från 1 200 förra året, till 4 950 under 2015. I vårt land är naturligtvis siffrorna flera gånger större, och har ökat från 7 000 till 32 000. Afghaner utgör numera den största gruppen bland de som söker sig till Sverige:


Källa: Migrationsverket


Ett annat förhållande som bör uppmärksammas och stämma till eftertanke är könsfördelningen:Att över 75 procent av de asylsökande är män innebär naturligtvis ett stort problem. Vi kan också misstänka att många av de afghanska unga männen kommer att hämta fruar från hemlandet.


Asylanter ankommer vid Münchens centralstation.
Notera könsfördelningen.


Den berömda bilden där den enda kvinnan går
barfota och själv släpar på både barn och påsar.


Det mest intressanta, ur svensk synvinkel, är att de norska siffrorna överhuvudtaget publiceras på detta sätt i en ledande tidning. Jag tror faktiskt inte att jag har sett någonting liknande i svensk media en enda gång.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar