torsdag 20 oktober 2016

Nedslående floskelfest från tre sjuklövare
Uttrycket "Sjuklövern" ses som fånigt och missvisande av de som på något sätt är kopplade till de partier som de gärna kallar för "de anständiga" eller rentav "de demokratiska". Att uttrycket inte alls är gripet ur luften visade inte minst Decemberöverenskommelsen, då Sjuklövern nästan blev ett formellt parti, om än utan Vänsterpartiet. Numera verkar det inte spela någon större roll vem som innehar regeringsmakten, så länge som man känner att SD isoleras. Att Anna Kinberg Batra med jämna mellanrum säger någonting om att regeringen är dålig för Sverige eller att man drömmer om att avsätta Stefan Löfven, faller direkt, eftersom hon skulle kunna leda en ny regering när som helst.

På vänstersidan Dagens Arena dök idag en sorts debattartikel upp som blir ännu ett bevis för denna samordning, där det i vanlig ordning är invandringspolitiken som står i fokus. Rubriken har undertecknarna antagligen inte satt själva, men "Vi har bättre råd än någonsin att ta emot flyktingar" sammanfattar ganska väl huvudbudskapet. Som vanligt är det fascinerande och tragikomiskt att detta är den enda fråga där det alltid ska understrykas att Sverige är ett rikt land och att vi har råd. Om vi nu har bättre råd än någonsin, finns det inga andra områden som skulle kunna förbättras, eller är det alltid inflödets maximering som ska prioriteras?

Bakom inlägget står Hans Karlsson (S), före detta Europaparlamentariker, Rose-Marie Frebran (KD), före detta vice talman och Anders Svärd (C), före detta ordförande i försvarspolitiska kommittén, och ni lär inte förvånas av vad som förenar dem:

"Men vi förenas i synen på alla människors lika värde och rätt."

Givetvis utvecklas inte deras syn på alla människors lika värde, eftersom de sannolikt inte skulle kunna säga mer än att "ja, att alla människor är lika mycket värda, liksom". Framför allt skulle det vara intressant att någon gång få höra på vilket sätt uttrycket är relevant i invandringspolitiken, då jag inte tror att ens ovan nämnda trio uttryckligen skulle säga att, eftersom alla människor är lika mycket värda, måste alla också kunna bosätta sig i Sverige. Den föregående meningen, textens allra första, är talande:

"Vi som skriver det här har olika syn på skattetabeller, driften av välfärden och regler i arbetslivet."

En gång i tiden sågs dessa frågor som de kanske viktigaste i politiken, men sedan ett antal år kretsar allt kring invandringspolitiken, själva lackmustestet för en persons godhet. Observera hur de reducerar skattenivåer, som normalt sett borde vara en viktig fråga, till "skattetabeller", så att vi ska förstå att det är någonting perifert och ointressant. Många bisarra påståenden kommer att levereras, och det är ofta svårt att avgöra om de beror på bristande kunskaper eller är medvetna lögner:

"Men det måste finnas något alternativ mellan den situationen och dagens stängda gränser."

Vi har fortfarande inte stängda gränser, och med ett förväntat inflöde på 34 000 personer befinner vi oss snarare i det alternativ de efterlyser till förra årets rekord och just stängda gränser. Hela texten är så floskeltyngd att man skulle vilja ställa mängder av följdfrågor och göra ett antal påpekanden:

"Vi ser hur de främlingsfientliga krafterna breder ut sig allt mer och vinner opinion, men det kan aldrig vara rätt att gå dem till mötes på det sätt som nu sker i Europa. Politiskt ledarskap handlar om att övertyga med goda argument. Och det finns gott om goda argument för att visa humanitet i den flyktingkris som råder i Mellanöstern, Afghanistan och Somalia för att nämna några områden."

Regeringen aviserade inte skärpningar av migrationspolitiken för att tillmötesgå "främlingsfientliga krafter", utan för att myndigheterna inte längre kunde hantera volymerna rent praktiskt. Det var ingen ideologisk omläggning, eller ens ett utslag av populism. Om det nu finns så gott om goda argument för er linje, varför framför ni inte dessa? Är "alla människors lika värde" i själva verket det allra tyngsta argumentet? Om så är fallet, saknar nog även ni det politiska ledarskap som ska kunna övertyga andra. I stället för dessa goda argument, får vi svepande beskrivningar och något kodord:

"Det hävdas emellanåt att vi inte har råd, att det inte finns bostäder, att det inte finns jobb, att inte skolan och sjukvården orkar mer. Det finns naturligtvis utmaningar i att välkomna människor från andra delar av världen, framför allt praktiska och organisatoriska. När det gäller ekonomin så kan vi konstatera att Sverige aldrig haft det bättre ställt ekonomisk än nu. Så vi har verkligen råd att ta vår andel av hjälpen."

En ansvarsfull politiker skulle nog kunna tycka att avsaknad av bostäder och arbeten, samt hårt pressad sjukvård och skola, är mer än en "utmaning". Man skulle rentav kunna se det som stora problem, som inte talar för en omfattande asylinvandring år efter år. Inte heller handlar dessa problem bara om organisation, utan väldigt mycket om ekonomi och om vi överhuvudtaget vill ha ett fungerande samhälle i framtiden. För övrigt tvivlar jag på författarnas intelligens, eller åtminstone skriftliga förmåga, när de formulerar detta som att "ta sin andel av hjälpen". Lite försåtlig statistik och fantasifulla tolkningar av denna bjuds också:

"Sedan den förra stora flyktingvågen kom i början av 90-talet har vår bruttonationalprodukt vuxit med 50 procent. Delvis därför att vi då med öppna armar tog emot människor som flydde för sina liv och som sen integrerats och blivit en värdefull del av det svenska samhället och den svenska arbetsmarknaden. Men också för att människor som flyr inte sällan är företagsamma och driftiga."

Å andra sidan har tillväxten av BNP per capita i princip stått stilla under de senaste tio åren, och det beror inte på att asylinvandringen skulle ha varit blygsam under denna period.
Dessutom har BNP per capita ökat även under decennierna före Sveriges satsning på asylinvandring. Kan möjligen ekonomisk politik, tekniska landvinningar och ökad produktivitet ha någonting med saken att göra? Vi kan ju också titta på ett land som "inte tar sitt ansvar", till exempel Estland:


BNP per capita Estland. Källa: Trading Economics


Påståendet att det är asylinvandring som driver ekonomisk tillväxt är helt enkelt absurt, särskilt då vi vet att denna grupp har en klart lägre närvaro på arbetsmarknaden. Fantasier och ologiska slutsatser är uppenbarligen lite av dessa tre politikers specialitet:

"Vi behöver arbetskraft på många håll i Sverige. Dels därför att arbetstillfällena blir fler men också för att vi som är födda i Sverige blir allt äldre, jobbar allt mindre, nyttjar välfärden allt mer och föder allt färre barn."

Att alltför få barn gör att den yngre generationen måste fyllas på utifrån har vi hört förut, och mot konsekvenserna av det folkutbytet kan man ha en mängd invändningar, men tankarna kring svenskars arbetande och välfärdsnyttjande är fullständigt idiotiska. Återigen, andelen som förvärvsarbetar är lägre bland utlandsfödda och större delen av det totala försörjningsstödet går också till denna grupp. Att det finns ett stort behov av arbetskraft, som dessutom motiverar en årlig skörd av 100 000 nyanlända, varav en stor andel saknar relevant utbildning, betvivlar jag starkt. Dessa tre härliga politiker kan dock resonera vidare på temat:

"Även om det i dag tar åtskilliga år för den som flytt hit att ta sig in på arbetsmarknaden, går det ändå ofta snabbare än för den som fötts i Sverige. Skälet är enkelt: i genomsnitt är de som kommer hit som flyktingar mer mitt i livet än vi andra."

Ja, det är ju oerhört bra att det ofta går snabbare för en nyanländ än de 20 - 25 år som krävs innan en nyfödd här kommer i arbete. De tre avslutar med att ännu en gång vifta bort eventuella problem:

"När det gäller bostäder är det en bristvara, men det är det oavsett om vi har invandring eller inte. Vi har under flera decennier byggt för lite, men nu är byggandet i gång och vi kommer att beta av bristen. När det handlar om sjukvården och skolan finns det mer att göra där, inte minst med tanke på att sjukvården hela tiden kan ge mer och bättre vård. Skolans utmaningar är vi ju alla bekanta med, men dessa beror i väldigt lite utsträckning på invandringen."

Det var mycket skönt att höra att "vi", för inte är det ju ni med era "före detta" i titlarna, kommer att beta av de där hundratusentals bostäderna som behövs, inte minst då inflödet av människor tydligen ska fortsätta. Att ett problem finns oavsett om vi har invandring är ett intressant, för att inte säga lättvindigt och ohederligt, sätt att diskutera samhället. Skulle det inte vara relevant att fundera kring huruvida inflödet påverkar något område åt det ena eller andra hållet? Blir behovet av bostäder större eller mindre av 100 000 inflyttade varje år? Har ni hört talas om att detta är ett akut problem just nu för kommunerna? Äh, säg till dem att detta kommer att betas av på något sätt, någon gång. Självklart påverkas skolan i hög grad av invandringen, eftersom asylinvandrare och deras barn utgör en så stor del av många skolklasser. Redan gruppen "ensamkommande", som alla ska pressas in i spannet 16 - 17 år, är på sina håll en betydande del av den totala åldersgruppen. Dessa äntrar då klasserna utan språkkunskaper eller passande skolgång i bagaget.

Om jag hade varit mindre luttrad, skulle texten på Dagens Arena gjort mig nedstämd. Vi får höra att det finns en uppsjö av goda argument för en enorm asylinvandring, men det enda som presenteras är en helt irrelevant referens till större BNP. Ska vi inte kunna kräva mer av politiker än att de deklarerar rätt värdegrund och säger att alla problem nog kommer att lösas på något sätt. Vad säger det om dessa politiker, att de kände att denna text var så värdefull att den absolut måste publiceras och att de gärna sätter sina namn under den? De är inte bara vuxna människor, utan faktiskt erfarna politiker, men väljer att avsluta med:

"Humanitet har mänskligheten alltid haft råd med det. Och vi har bättre råd än någonsin!"

Där har ni analysen från era styrande. Där står vi alltså nu.

9 kommentarer:

 1. Spännande texter som Tobbes funderingar refererar till.
  Min fundering angående DagensArena redovisade fantastiska lättsinnet och det landar i den klassiska sagan om soppkokare som lovar att få till något bra med endast en spik och "nog lösas på något sätt".
  Det sväljs och smakade ju finfint, - mera.

  SvaraRadera
 2. Att det civila samhället allt mer söndras av en principlös invandring är inget tytt. Det konstiga är att vissa politiker och skribenter inte anser det är tillräckligt. Det civila samhället skall krossas helt och fullt. Man kan undra vilka motiv som driver dem till sina omoraliska ställningstaganden.

  SvaraRadera
 3. Det här med att det skulle födas för få barn i Sverige och att det tar 20 år för en nyfödd svensk att komma i arbete är sådana ickeargument. Vad händer om man byter ut befolkningen successivt? Finns Sverige kvar till slut? När det är över 50 % utrikesfödda i landet, är landet då detsamma? Jag vet inte, jag har inga bra argument för detta, utöver att jag känner mig trygg omgiven av människor som ser ut som jag, pratar som jag och förstår mina kulturella koder, men jag anser inte att Sverige längre är Sverige om det är den politiken som får råda.

  Att det tar längre tid för en nyfödd svensk att komma i arbete är ju ett sådant absurt argument att det blir parodiskt. Jaha? Och? Vad ska vi göra åt det? Vart land har sin egen befolkning att ta hand om. Med det resonemanget skulle vi ju in princip kunna fylla på vilket land som helsts befolkning med nya människor från andra länder, såvida de är i arbetsför ålder.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Argumentet om hur lång tid det tar för ett barn att komma i arbete är inget annat än imbecillt då en svensk förälder lägger ner bortemot två miljoner totalt och samtidigt försörjer andra genom skatten.

   Vi har idag drygt 20% med utländsk härkomst och riket är i grunden förändrat, kanske för alltid. Det är bara att passera valfri svensk stads centrala torg och det är svårt att ta in att du befinner dig i norra Europa.

   Radera
 4. Med Allas lika värde menar de förstås sjuklöverns alla medlemmar rätt att behålla makten och våra skattepengar.

  En låtsasgemensam fiende gör att de kan dela på skattebytet så att säga utan att någonsin behöva göra rätt för sig eller riskera att sparkas.
  Pelle

  SvaraRadera
 5. Ju förr kraschen kommer desto bättre. Det är dårar som styr Sverige idag, på alla plan.


  Hur har det kunna blivit så? Är det feminismen och inkvoteringen av folk som fattar noll.

  SvaraRadera
 6. Jaså, har vi bättre råd än någonsin att ta emot flyktingar?
  Vilka Vi?!
  Jo, naturligtvis är det en före detta Europaparlamentariker, en före detta vice talman och en före detta ordförande i försvarspolitiska kommittén som med största sannolikhet har en inkomst en bra bit över riksgenomsnittet som har råd. Och har dom råd att öppna sina hjärtan och plånböcker så ska alla andra också prackas på detta Moder Theresa-komplex oavsett hur fattig man är.
  Ja, hör och häpna alla ni i den politiska adeln men det finns faktiskt svenskar som lever i faktisk eller relativ (självupplevd) fattigdom. Begreppen "fattigpensionär", "halvfattiga studenter", "svenska hemösa" kan väl inte vara helt okända för sådana här typer som vill slösa bort det lilla som är kvar av den sociala tryggheten till ekonomiska parasiter som kallar sig för "flyktingar". Okej, 25 % av de asylsökande är flyktingar på riktigt så dem kan vi väl vara generösa mot och skänka en enkel biljett till Saudiarabien som är minst lika rikt som Sverige och kan erbjuda en miljö som motsvarar emigranternas egen kulturella och religiösa bakgrund.

  Vad jag tycker är konstigt med sådana här figurer är att de inte verkar känna en enda, eller har någon bekants bekant, som är bostadslös och inte kan hosta upp x antal miljoner för att bli granne med någon av dessa tre "generösa" överklasspersoner eller någon svensk yngling som går arbetslös eller någon som pga läkar- och medicinutgifter knappt har råd med mat för dagen eller någon som har suttit och väntat på akutintaget i 12-24 timmar eller har varit hos tandläkaren och tvingats betala drygt 4 000 kr för lagning och rotfyllning av en enda tand (vilket jag själv i somras höll på att råka ut för men drog gadden istället för "bara" 1600 kr.).

  Nej, vi VANLIGA SVENSKAR har faktiskt inte råd med en enda flykting eller bidragsparasit till som precis som svenskar belastar sjukvården, tandvården, bostads- och arbetsmarknaden. Om sedan en handfull överklassfjollor med Moder Theresa-komplex har råd kan de ju sätt in några tusenlappar på ett konto till verkliga flyktingar som lever i de ganska miserabla flyktinglägren.

  SvaraRadera
 7. Hyckleriet är helt makalöst. Först argumenterar de för att vi ska vara generösa och har råd med det och sedan börjar de räkna på hur mycket vi kan tjäna på att ta in hundrarusentals "vinstmaskiner" som de påstår är " mitt i livet" i motsats till svenska barn (som försörjs och oftast uppfostras till skötsamma medborgare av sina föräldrar). Här anar jag ett förakt mot blonda svenska barn och väntar bara på förslaget att återinföra tvångssteriliseringar på pursvenskar så fler "flyktingbarn" får plats på dagis, skola, gymnasier och i studentbostäder. I verkligheten är det dock socialkontoren som fylls på med arabiska och afrikanska socialfall.
  Men varför kan inte sådana här "humana" varelser bestämma sig för om de ska betrakta asylsökande som stackars offer som vi ska förbarma oss över eller som vinstmaskiner som hela Sverige kan tjänna en massa pengar på OM de eventuellt integreras i samhället

  SvaraRadera
 8. Jag tror att dom med "allas lika värde" anser att alla människor i hela världen har rätt till Svensk levnadsstandard här och nu. I vart fall verkar det så.

  SvaraRadera