fredag 19 december 2014

Finland minskar sin flyktingkvot


Päivi Räsänen


I år uppgick Finlands flyktingkvot till 1050 individer, efter en höjning av den syriska kvoten till 550. Nästa år skär man återigen ned siffran, som då kommer att landa på totalt 750, varav 350 kommer att vara syrier. Inrikesminister Päivi Räsänen från Kristdemokraterna hänvisar till ekonomi:

"Jag har nog föreslagit en höjd flyktingkvot för regeringen med omkring 100 - 300 fler flyktingar men det hela stupade på pengar. Det var inte möjligt att höja kvoten."

I en artikel i Svenska YLE nämns intressant nog också en kostnad för vad ytterligare 300 kvotflyktingar skulle innebära, en siffra som man uppskattar till 10 miljoner euro, alltså ungefär 95 miljoner svenska kronor.

Sveriges årliga flyktingkvot är naturligtvis mer än dubbelt så stor som Finlands, 1900 personer, men det är en mycket marginell andel av det totala inflödet. Sverige har i år tagit emot över 50 000 syrier.

Under Yles artikel återfinns också ett par intressanta kommentarer om föredömet och den humanitära stormakten i väster:

"UNG, hade du hellre haft det som i Sverige? Där kommunerna inte har en ringaste chans att ta hand om det stora antalet flyktingar, och där de stackars flyktingarna inte har någon chans att integreras pga deras stora antal? Om jag bara kunde så hade jag också hjälpt alla flyktingar i världen, men tyvärr är jag inte tillräckligt rik och måste vara realistisk. Samma sak för Finland. Det är bättre att ge ett bättre liv åt ett mindre antal flyktingar än att flyga hit alla världens flyktingar, vilket skulle resultera i att Finland skulle bli ett enda stort flyktingläger med samma dåliga levnadsstandard som i de stora flyktinglägren idag."

"Säger jag att vi skall göra som Sverige? Finns ju ett 'litet' kast mellan Finlands och Sveriges siffror..."

"Eller borde vi göra som i en kommun i Sverige som använde alla biståndspengar för att ta emot flyktingar, och dom som borde fått hjälpen blev utan, var finns medmänskligheten i det förfarande?"

1 kommentar:

  1. Vi borde lyssna på Finland. Denna artikel sättrt vår sjuka massinvandring i perspeltiv.

    SvaraRadera