tisdag 24 maj 2016

Ännu en ohederlig utvisningsartikel
Svenska journalister borde rimligen känna till hur de svenska reglerna för asyl och uppehållstillstånd ser ut. Ändå får vi med jämna mellanrum upprörda artiklar om hur någon "inte får stanna" eller "skickas ut", trots att denne inte har några släktingar i hemlandet, trots att personen har en sjukdom som Kosovos sjukvård inte kan hantera lika väl som den svenska, eller trots att personen ifråga under sin illegala tid i vårt land har lärt sig en hel del svenska. Dessa artiklar kallas ofta "snyftartiklar", ett begrepp som jag egentligen inte vill använda eftersom det mycket väl kan handla om en tragisk situation för den enskilde.

Idag skriver Aftonbladet om en 20-årig kvinna från Ghana som ska utvisas, "trots" att hon vill bli undersköterska. Tyvärr utelämnar artikeln, i vanlig ordning, alla relevanta fakta som skulle klargöra situationen, vilket gör att vi till exempel inte vet på vilka grunder hon har sökt uppehållstillstånd. Vi har arbetskraftsinvandring, men det verkar som att denna kvinna snarare har försökt att få uppehållstillstånd av andra skäl. Att man studerar till ett bristyrke utgör naturligtvis inget asylskäl och Migrationsöverdomstolen har avslagit hennes överklagan om utvisning. Ghana är ett relativt demokratiskt och stabilt land, som inte heller befinner sig i krig.

Tydligen har denna Doreens pappa gift sig i Sverige, gissningsvis med en svensk medborgare, och har fått uppehållstillstånd. Hon säger själv:

"Just nu vet jag inte hur mitt liv kommer att bli om jag blir hemskickad. Det är jättesvårt, jag kommer att bli ensam kvinna och jag kommer att bli tvingad att gifta mig eller prostituera mig."

Det är sannolikt korrekt att hon har bättre framtidsmöjligheter i Sverige, men återigen, det är inget asylskäl eller "synnerligen ömmande omständighet" (vilket nämns i utvisningsbeslutet). För att ge ytterligare tyngd åt sin artikel, berättar Aftonbladet:

"Statistik från Statistiska centralbyråns visar att det behövs 160 000 undersköterskor inom 20 år. Emma Ölmebäck, gruppchef för vård och omsorg på fackförbundet Kommunal, säger att det är viktigt att behålla all tänkbar arbetskraft."

Jag håller med om att Doreen är en relativt attraktiv invandrare för Sveriges del, jämfört med stora delar av flödet. Om Sverige hade valt invandrare efter hur behövda de är i vårt land, skulle hon hamna högre upp än många andra, som aldrig kommer att arbeta. Jag tycker att Sverige skulle kunna ha en mycket begränsad arbetskraftsinvandring där inhemsk kompetens saknas, och då från kulturellt närliggande länder, men våra politiker har i stället fokuserat på stora volymer av asylinvandring, där personens eventuellt positiva bidrag till Sverige är helt irrelevant.

Varför skriver våra tidningar om och om igen dessa artiklar? Jag tror inte att de vill påverka invandringspolitiken i en riktning där kompetens spelar in, så misstanken blir att journalisten ifråga helt enkelt vill påverka det enskilda ärendet för att känna att denne "gör skillnad". Oavsett syfte är det mycket ohederligt att skriva på det sätt de alltid gör, eftersom de vet att Sverige har en reglerad invandring och att vissa därför får avslag. I stället letar de upp någon ömmande omständighet, utelämnar eventuellt besvärande eller klargörande information, och framställer Migrationsverkets handläggare som omänskliga. De tillägger gärna att Migrationsverket inte svarar på frågor, trots att de vet att myndigheten inte kan uttala sig om enskilda ärenden. Det förtjänar knappt att ens kallas agendajournalistik.

5 kommentarer:

 1. Skräpjournalistik är nog ett relevant epitet på artikeln. Skäms!

  SvaraRadera
 2. Håller med fullständigt Tobbe, jag reagerade på samma sätt på artikeln.

  SvaraRadera
 3. Det finns som du skrivet ingen tydlig linje med dessa publiceringar. Publicisterna borde försöka att hålla sådant här material till sina opinionssidor istället. Då blir det också tydligare för läsarna vad konsekvenserna blir om man skulle följa deras linje.

  Det är utan tvivel så att enskilde drabbas av hårda personliga nederlag då ett myndighetsbeslut går emot dem. Det gäller inte bara Migrationsverkets beslut utan också beslut fattade av exempelvis Försäkringskassan.

  Det är dock inte så ansvarsfullt av en tidning och en journalist att attackera ett myndighetsbeslut utifrån vilka konsekvenser det får i ett enskilt fall. Mer seriöst vore det av tidningarnas journalister att analysera konsekvenserna i stort en ändring av gällande lagstiftning. En sådan mer seriös och analytisk orienterad journalistisk bjuds vi dock aldrig på. Istället är det denna platta och populistiska journalistisk som helt dominerar i Sverige.

  SvaraRadera
 4. Var är alla indignerade artiklar av typen:
  "Utvisas inte - trots att de är en belastning", "Utvisas inte - trots att de är grovt kriminella", "Utvisas inte - trots att de bluffat om sin ålder"
  "Utvisas inte - trots att de saknar asylskäl"
  "Utvisas inte - trots att de åker på semester i landet de påstår sig ha flytt från"

  Å andra sidan får väl antas att de som betalar för sopor som Aftonbladet ändå inte kan tillgodogöra sig mer än på sin höjd sporten och korta texter om tv-kändisar.

  SvaraRadera
 5. Om vi hade haft en enda regering värd namnet de senaste 25 åren hade denna sett till att det inte rådde brist på personal inom samhällsbärande funktioner, vilket betytt att vi samtidigt sluppit slösa skattepengar på meningslösa utbildningar inom kultursektorn mm

  SvaraRadera