söndag 4 november 2012

Humor: Miljöpartiets partiprogram

 
Miljöpartiet har strax under 10% i opinionen, men har stort inflytande, eftersom de behövs om Socialdemokraterna vill ha makten igen. Eller om allians-regeringen behöver en uppgörelse. Detta är dock ett parti som överhuvudtaget inte granskas av media, bland annat eftersom halva journalistkåren sympatiserar med dem. 

Vi är många som är övertygade om att den avgörande ödesfrågan för för landets framtid gäller invandring och integration. Låt oss se vad Miljöpartiet säger på sin egen hemsida. Det skrämmande är att mycket av det redan verkar tillämpas i Alliansens Sverige.

Jag rubricerar det som humor, men det är förstås även högst oroande. Här är några höjdpunkter:
- "Ingen kommun ska kunna neka till att ta emot ensamkommande flyktingbarn."
- "Papperslösa ska ha rätt till vård och alla barn ska ha rätt att gå i skolan"

Miljöpartiet vill

  • skapa lagliga vägar in i EU för den som flyr,
  • göra det lättare för familjer att återförenas och
  • göra det lättare att driva diskrimineringsmål i domstol.Öppna fler dörrar till Sverige

Fler ska få stanna

I dag utvisas människor som borde ha rätt att stanna i Sverige. Allvarligt sjuka människor ska inte utvisas och barns egna skäl till att stanna här ska alltid prövas. Ingen kommun ska kunna neka till att ta emot ensamkommande flyktingbarn. Miljöpartiet vill också att det ska bli lättare för familjer att återförenas.

Det ska vara lätt att komma hit

Sverige ska vara en plats som människor vill flytta till för att arbeta, studera och forska. Genom att erbjuda människor med utbildning och yrkeskunskaper bra arbetsvillkor hoppas vi att fler ska välja att leva och arbeta här. Miljöpartiet vill också se fler lagliga vägar in i EU för dem som behöver komma hit.

Alla har rättigheter

Alla som befinner sig i Sverige ska ha samma grundläggande rättigheter. Papperslösa ska ha rätt till vård och alla barn ska ha rätt att gå i skolan. Miljöpartiet vill också stärka arbetskraftsinvandrares rättigheter så att ingen utnyttjas.

Öppna fler dörrar till arbete

En bra start i Sverige

Människor som kommer hit ska snabbt få kontakt med skola, vård och jobb. Utländsk utbildning, arbetslivserfarenhet och språkkunskaper ska kunna tillgodoräknas i Sverige. Miljöpartiet vill satsa på jobb och trygghet i miljonprogrammen genom upprustning av dessa områden.

Fler språk är bättre

Den som får utveckla sitt modersmål har lättare att lära sig fler språk. Miljöpartiet vill satsa mer på modersmålsundervisning i både förskola och skola. Elever ska också kunna få undervisning i till exempel matte och engelska på sitt modersmål. Kvaliteten på Svenska för invandrare (SFI) måste bli bättre, till exempel ska högutbildade kunna erbjudas undervisning i svenska på universiteten.

Diskriminering gör Sverige fattigare

Samhället förlorar på att människor blir diskriminerade på arbetsmarknaden. Miljöpartiet vill att det ska bli lättare att driva diskrimineringsmål i domstol. Arbetet mot rasism och diskriminering måste börja redan i skolan. I kontakten med svenska myndigheter ska det vara möjligt att använda det språk man kan bäst.
Prata om det

Vi tror att du kan bidra till att öppna ännu fler dörrar. Berätta vilka dörrar du vill öppna på flerdörrar.mp.se.

Ja, detta är verkligen en fråga som väljarna borde ställa sig.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar