torsdag 26 november 2015

onsdag 25 november 2015

RT om asylfusk


Den ryska kanalen RT berättar i nedanstående inslag om asylanters fusk med pass, ålder och de falska hotbrev som vi tittade på här. I inslaget dyker naturligtvis Sverige upp:Dagens citat: Rossana Dinamarca (V)


"I mitt land vill jag ha en statsminister som säger: Vi klara det här. Vi slopar RUT, skatter måste höjas, kungen får klara sig utan apanage."
TwitterVänsterpartisten Rossana Dinamarca förklarar med socialistisk självklarhet var de stora pengarna kan hämtas för att finansiera massinvandringen.

I verkligheten uppgår den årliga skattereduktionen för RUT till runt 2,5 miljarder, men anses vara en plusaffär för staten då arbetsuppgifter som tidigare utfördes svart istället blir beskattade.

Förra året uppgick apanaget, alltså anslaget till hovstaterna, till 65 miljoner kronor. Det ska täcka kostnaderna för Kungens representation, inklusive resor, kostnaderna för Riksmarskalksämbetet med stabsavdelningar för personal och ekonomi, Informationsavdelningen, Hovmarskalksämbetet och Drottningens hovstat (som administrerar Konungens och Drottningens olika aktiviteter samt hushållet). Ytterligare 62 miljoner tillfaller Slottsstaten, som bekostar underhåll av de kungliga slotten.

Migrationsverkets kostnader för den omedelbara asylmottagningen beräknas i år till 60 miljarder, så lösningen skulle som vanligt förstås bli den där skattehöjningen Rossana Dinamarca drömmer om.

För ett par år sedan uppmärksammades Dinamarcas räkning till skattebetalarna för flyg- och taxiresor. De uppgick då till 220 679 kronor för ett år. Att hon hade en av riksdagens dyraste resenotor kommenterade Dinamarca med:

"Jag har två små barn hemma i Trollhättan. Tyvärr är det här enda alternativet,"


Asylrättsjurist poserar kring regeringens förslag


Viktor Banke med andra goda människor.

Idag erbjuds asylrättsjuristen Viktor Banke utrymme i DN för att kritisera regeringens yrvakna förslag på migrationsområdet. Alstret innehåller mycket lite juridik, men desto fler känslor och floskler. Det blir lite fel tämligen omgående:

"Ingen kunde förmodligen förutspå höstens ökning av asylsökande. Men är regeringen tvungen att vidta dessa åtgärder – tillfälliga uppehållstillstånd för alla, id-kontroller på all trafik till Sverige och strypt anhöriginvandring? Ovetenskapliga medicinska åldersbedömningar?"

Jo du, det var vi många som kunde. Det krävs inte någon exceptionell analytisk förmåga för att inse att EU:s generösaste asylpolitik skulle leda fram till dagens situation. Det är lätt att anta att personer som Stefan Löfven och Åsa Romson helt saknar en sådan förmåga, men de borde åtminstone under hösten, dag för dag, kunna se vart utvecklingen var på väg. De kanske rentav skulle ha lyssnat lite grann på vad Sverigedemokraterna och alternativ media försökte berätta.

När Banke kallar ålderstesterna för "ovetenskapliga", trots att de är just vetenskapliga, menar han att en 18-åring felaktigt kan klassas som 17-åring, men det är ju oändligt mycket sämre att helt enkelt klassa alla som barn. Att afghaner gärna vill få denna klassificering beror sannolikt på att de i de flesta fall saknar faktiska asylskäl. Den gode juristen drar sig inte heller för att dra upp ett annat märkligt resonemang som är populärt i dessa dagar:

"Nej. Tvungen är man när inga andra åtgärder återstår. Förslaget läggs för att förhindra en krissituation, inte för att krissituationen blivit ohållbar. Påminn mig: vems kris upplever vi?"

Ja, vi vet att situationen är värre i Syrien än i Sverige, men denna jämförelse förblir imbecill. Man skulle nog med fog kunna säga att mottagningssystemet befinner sig i en kris när Migrationsverket inte ens kan erbjuda tak över huvudet, men även om så inte vore fallet; varför skulle en politik som syftar till att förhindra en kommande kris vara felaktig? Föga förvånande ser Viktor Banke tillfälliga uppehållstillstånd som någonting fruktansvärt:

"Tillfälliga uppehållstillstånd ska förlängas med tillfälliga uppehållstillstånd. Med andra ord kan barn behöva träffa Migrationsverket en gång om året så länge hemlandet är obeboeligt."

En gång om året ska man alltså behöva kontakta Migrationsverket för att i gengäld erhålla boende och försörjning. Kanske är belöningen, särskilt om man säger sig fly för sitt liv, vara värd den ansträngningen? För känslomässig effekt refereras sedan till den döde pojken som fotograferades på en strand:

"Nästa Alan Kurdi ska inte med. Men han ska tvingas ut på havet. Nu ska inte längre anhöriga till alternativa skyddsbehövande få invandra. I stället för att en familjemedlem kan ta sig hit, få uppehållstillstånd och sedan kunna flyga hit familjen, måste samtliga ta sjövägen. Även treåringarna."

Om vi nu ska vara exakta, så är det naturligtvis ingen som tvingas ut på havet. Det är absolut ingen självklarhet att afghaner ska bo i Europa, än mindre längst upp i norra delen av kontinenten. Det kan finnas all anledning att kräva att den som vill ta hit släktingar själv ska kunna stå för försörjningen. Till Sverige kommer exempelvis somaliska kvinnor som väl på plats vill se till att ett tiotal barn också kommer till landet. Det är ytterst få, om någon, av dem som uppbär egen försörjning. Man skaffar alltså fler barn än man kan försörja för att sedan kräva att svensken ska göra det.

De irrationella känslorna fortsätter:

"Det fanns något fint med att vara bäst i klassen, och nu har vi nog förlorat det. Det finns däremot ingenting fint med att inleda en kapplöpning mot botten."

Att bedriva EU:s mest extrema invandringspolitik kanske fyllde vissa med självbelåtenhet, men för det svenska samhället och folket hade den ambitionen ingen fördel. Att Sverige nu skulle hamna i "botten" är tveksamt, då vi trots allt fortfarande beviljar asyl och har en någorlunda fungerande välfärd. Det är svårt att se hur regeringens förslag skulle kunna få ett årligt inflöde av över 100 000 människor att plötsligt hamna på Estlands nivå. Viktor Banke ser sig förstås som en av historiens goda människor:

"Nu är vi här igen, såsom vi är då och då genom historien. Nu ska vi begå nya misstag att en gång skämmas över. Varför lär vi oss aldrig?"

Jag är övertygad om att det är massinvandringsvurmarna som en dag, kanske mycket snart, kommer att få skämmas, när ekonomin är raserad och brottsligheten och splittringen kulminerar. Vi kommer att minnas att personer som Fredrik Reinfeldt genomdrev utvecklingen, och att godhetsapostlar som Viktor Banke hyllade den.
tisdag 24 november 2015

Marine Le Pen i Radio Classique
I fredags var Marine Le Pen inbjuden till Radio Classiques morgonprogram, för att tala om de åtgärder som vidtagits, och behöver vidtas, efter terrorattackerna.


Bernard Cazeneuve är inrikesminister.

Place Beauvau är inrikesministeriets adress.

Manuel Valls är premiärminister.

UOIF (L’Union des organisations islamiques de France) är en muslimsk organisation.

PNR (Passenger Name Record) är en databas där flygpassagerares resor registreras.

Bernard Squarcini var chef för säkerhetstjänsten DCRI 2008-2012


Otillräckliga åtgärder och hysteriska reaktioner

Så presenterade då regeringen sina förslag för att komma tillrätta med den akuta asylantkrisen. Med tanke på att Åsa Romson nästan började gråta, och sett till de upprörda reaktioner som direkt kom från de med allra finaste människosyn, är förslagen föga genomgripande:

- Tillfälliga uppehållstillstånd införs

- Medicinska ålderstester av "ensamkommande flyktingbarn"

- ID-kontroller på bussar och tåg på väg till Sverige

- Skärpta krav på egen försörjning vid anhöriginvandring

- Privatpersoner ska kunna upplåta utrymme för asylinvandrare

I stort sett handlar förslagen alltså om sunt förnuft, där det chockerande är att dessa principer inte alltid gällt. Observera att de syftar till att få strömmen av sökande att minska, inte minska beviljandet av ansökningar. Inte ens arkitekterna bakom förslagen vågade riktigt stå upp för dem, utan bjöd på olika ursäkter, sannolikt för att visa att de innerst inne behöll sin värdegrund och tro på alla människors lika värde. Stefan Löfven kommenterade utspelet:

"Det smärtar mig att meddela att Sverige inte klarar att ta emot i samma takt som i dag."

Som vanligt är det alltså endast praktiska skäl som gör att Sverige inte ska bedriva en fullständigt huvudlös massinvandring. Om vi bara hade hunnit slå upp tusentals modulhus, anses 150 000 asylsökande per år vara en alldeles rimlig nivå. En tårögd Åsa Romson gick förstås längst i avståndstagande från de egna förslagen:

"Det här är inte beslut som vi vill fatta, det här är beslut vi är tvingade till."

"Både jag och mitt parti har slagit vakt om en human asylpolitik i Sverige. Med de här reglerna kommer det att skapa mer osäkerhet."

Självklart bjuder hon också på det eviga:

"Jag har svårt att se att det finns någon annanstans att sträcka sig. Det är miniminivåer. Sverige måste påverka andra länder, säkerställa att Europa kan ta ett gemensamt ansvar för flyktingsituationen."

Förklaringen till varför Miljöpartiet nu inte väljer att lämna regeringen andas ett visst hyckleri:

"Det hade fattats ännu mer fruktansvärda beslut om vi inte hade den konstellationen."

Från Vänsterpartiets sida bortser man helt från att situationen är akut och använder stora ord. Lars Ohly var inte sen att fördöma:

"Det här går längre än vad jag hade kunnat ana. Det är ett oerhört dramatiskt ingrepp i människors möjlighet att söka asyl."

Intressant nog innehåller inget av förslagen minskade möjligheter att söka asyl, men för Vänsterpartiet är det fruktansvärt att vuxna män inte ska kunna klassas som barn och att identiteten på den sökande ska kunna bevisas. Ohly är besviken på asylpartiet MP:

"Att Socialdemokraterna sviker är inte förvånande. Men en gång i tiden var MP värda respekt för sin solidariska flyktingpolitik."

Inte heller Jonas Sjöstedt är för blyg för att ta i:

"Sverige har varit en sorts ljus i mörkret för många människor på flykt den här hösten. I dag släckte regeringen det ljuset. Mest känner jag sorg."

Aftonbladets ledarskribent Ingvar Persson tycker, trots att han erkänner att migranter nu rentav får sova utomhus, att regeringens argument inte duger. Mitt i texten dyker en märklig passage upp:

"Varför ska vi i praktiken låta ett land som Ungern bestämma någon del av vår politik?"

Ungern har överhuvudtaget ingenting att göra med haveriet i Sverige. På Aftonbladets kultursida bjuder kommunisten Petter Larsson på typiskt socialistiska tankemönster:

"I själva verket är ju resurserna knappt naggade i kanten. Kostnaderna är ännu långt ifrån alliansregeringens skattesänkningar. Har ni sett några skattehöjningar? Några tvångsrekvisitioner av boenden? Några statliga överbyggningslån för att klara ett akut läge? Är alla miljoner vintertomma sommarstugor och kungliga slott tagna i anspråk?"

Jag undrar om vänstermänniskor någonsin kommer att förstå skillnaden mellan kostnader och skattesänkningar. Många av dem verkar helt enkelt se medborgares förvärvade inkomster som statens egendom, varför varje krona som medborgaren behåller blir en kostnad för staten. Att vi inte ser stora skattehöjningar beror helt enkelt på att migrationskostnaderna går ut över andra verksamheter som finansieras av stat och kommuner. Men visst, ser man sommarstugor och "kungliga slott" som redo att härbärgera asylanter, så kan naturligtvis ytterligare några migranter pressas in.

På idiotforumet Twitter mobiliserades de vanliga aktivisterna:


Så blir det, när etablissemanget har uppfostrat en hel generation med att det mesta som rör invandringspolitik är rasism. Det är förstås inte heller islamisterna sena att utnyttja:


Avsaknaden av bostäder för 10 000 nyanlända i veckan beror alltså också på rasism. Slutligen undrar säkert många hur Malena Ernman känner. Jodå, hennes människosyn är lika fin som vanligt:

"Vi som har tagit emot fler flyktingar per capita i EU hänger upp en lapp på Öresundsbron – det står FULLT på skylten. Många av oss vill göra mer. Många av oss vill hjälpa många, många fler. Jag är absolut en av dom…"

Några timmar tidigare, före presskonferensen, kvittrade Malena:Det skulle vara mycket intressant att följa upp hur många sängplatser hon nu kommer att erbjuda.

Avslutningsvis vill jag understryka att de åtgärder som regeringen presenterade är helt otillräckliga, främst på grund av att man är livrädd för att röra den heliga "asylrätten". Den enda åtgärden som skulle behövas är att Sverige fortsättningsvis inte beviljar en enda asylansökan. I ett slag skulle då också tillströmningen av sökande sina.
Alternativa mediers inflytande
Aftonbladets Karin Pettersson riktar idag in sig på alternativ media, där hon menar att "Hatsajterna hotar medier och demokrati". Inledningen bjuder på en någorlunda relevant reflektion, om vi har överseende med det tröttsamma begreppet "hatsajter":

"Häromveckan kom statens medie­utredning med sitt första ­betänkande. Här avhandlas ­digitaliseringen och mediernas roll i demokratin.
Betänkandet är på 354 sidor och har vissa problem.
Sajten Avpixlat nämns inte en enda gång. Flashback finns med vid ett till­fälle, i en tabell från 2014.
Det är lite som att analysera svensk politik utan att nämna Sverigedemokraterna."

Jag skulle säga att nivån av faktiskt hat inte är högre på Avpixlat än vad den är i Karin Petterssons egen tidning. Hon har dock rätt i att alternativa medier idag spelar en mycket viktig roll, då de speglar nyheter och ger uttryck för åsikter som inte tolereras av etablerad media.

"Det digitala ­informationslandskapet utmanar inte bara gamla affärsmodeller, utan lika mycket medias unika ställning som ­nyhetsförmedlare. Ditt Facebookflöde skiljer inte på en länk från Aftonbladet, en konspirationsblogg om chemtrails eller högerextrema Fria Tider."

De svenska likriktade och politiserade medierna kan inte ha en unik ställning. Just ur demokratisk synvinkel skulle det vara förkastligt. Varför skulle stor skillnad göras mellan Aftonbladet och Fria Tider? Att påstå att alternativa medier skulle hota demokratin och rentav medier är fullständigt ologiskt. Ett av Karin Pettersson argument lyder:

"De är inte alls nyhetsförmedlare, utan ­propagandaorgan."

Nja, det är en sanning med modifikation, då de faktiskt förmedlar nyheter, om än med ett eget fokus och egna vinklar. Etablerad media är också propagandaorgan, vilket vi ser till exempel vid kampanjer mot Sverigedemokraterna.
Sannolikt skulle Karin Pettersson stämpla min egen lilla sida som en del av den förfärliga undervegetationen, men man ska då hålla i åtanke att jag aldrig utger mig för att vara opartisk. Här framför jag dag ut och dag in mina egna åsikter och funderingar, samt väljer ut de händelser jag ser som relevanta. Varför alternativa medier skulle vara skadliga för demokratin förklaras med ett något krystat resonemang:

"En central tes i hatsajternas hård­vinklade nätmiljö är att traditionella ­medier hela tiden ljuger och mörkar. Så skapas en ond och självförstärkande cirkel av misstro mot politiker och journalister som eroderar själva fundamentet för det demokratiska samtalet."

"På längre sikt måste medier förstå att hotet inte bara kommer från Facebook, utan också från rasistiska och odemokratiska krafter som aktivt verkar för att undergräva förtroendet för journalistiken."

Karin Pettersson verkar överhuvudtaget inte förstå att det är medierna och journalisterna själva som har bäddat för denna situation och behovet av alternativa medier. Låt oss titta på uttalandet som en gång gjordes av journalisten Janne Josefsson:

"Flykting och invandrarfrågan är det största journalistiska sveket som min generation journalister genomfört i det här landet. Vi har inte på ett seriöst och trovärdigt sätt beskrivit vilka oerhörda problem som finns i ett mångkulturellt samhälle. Jag tillhör dem som försvarar det mångkulturella samhället. Men vi som försvarat det har ju förskönat det…"

De etablerade medierna får nu själva betala priset för sitt mörkande och bristande objektivitet.
Det där med avståndstagande


Diamant Salihu med cheferna,
redo att få ett nytt mångfaldsuppdrag.


Expressens skribent Diamant Salihu får genom sin albanska bakgrund enbart skriva om ämnen som kretsar kring invandring och integration. Idag skriver han, under rubriken "Dårars handlingar kan inte göra andra medskyldiga", om ett tema som går igen efter varje muslimskt terrordåd. Som vanligt får vi veta:

"Varför ska de 1,6 miljarder människor som är muslimer behöva fördöma en sekt bestående av som mest 100 000 terrorister?"

Svaret är naturligtvis att de båda grupperna faktiskt bekänner sig till samma ideologi, även om de flesta muslimer sannolikt inte stödjer just IS. I dessa sammanhang får vi också alltid ologiska jämförelser:

"Ursäkta på förhand för jämförelsen, men det är som att kräva att 16 000 invånare i Trollhättan ska behöva be om ursäkt för att en invånare i staden mördar mörkhyade på en skola. I stället tar vi för givet att alla fördömer det, utan att kräva offentligt ansvar.
Men samma antagande verkar inte gälla om man råkar vara muslim."

Nej, det är en alldeles felaktig parallell. Det skulle snarare vara som att be de som uttalar sig nedsättande om "mörkhyade" att ta avstånd från ovan nämnda dåd, vilket skulle vara fullt rimligt. Salihus jämförelse skulle enbart vara logisk om alla invånare i exempelvis Damaskus skulle avkrävas ansvar för IS handlingar. En annan ologisk jämförelse, som ibland används, är att dessa frågor om avståndstagande skulle vara som om man skuldbelade alla tyskar för förbrytelser under andra världskriget. Även den parallellen är felaktig, då det snarare skulle vara som att fråga fredliga nationalsocialister om deras inställning till dessa händelser, något som anses fullständigt självklart.

Den här återkommande oviljan att fördöma terrordåd är suspekt. Vi är många som är skeptiska till massinvandring och inte minst muslimsk sådan. Det var även Anders Behring Breivik. Det går utmärkt att fråga mig hur jag ställer mig till hans dåd i Oslo och på Utöya. Jag fördömer dessa rakt av, utan att direkt ställa motfrågor och låtsas förfärad över att frågan ens ställs.
Salihu fortsätter sin ohederliga argumentation:

"Men krav på offentligt fördömande av terrorattentat på grund av min religion? Vänta en sekund. Jag är muslim och lika troende som de flesta kristna jag känner. Låt mig bara ringa ett samtal till Islamiska staten och be grabbarna lägga av med attackerna."

Trams. Ingen tror att den enskilde muslimen på något sätt kan påverka vad IS gör. Det är däremot relevant att fråga anhängare av islam hur de ser på handlingar av andra som bekänner sig till samma religion. Sådana opinionsundersökningar görs av till exempel Pew Institute, och de visar att en relativt stor andel muslimer, om än inte alltid en majoritet, i olika länder stödjer till exempel sharialagar och rentav terrordåd mot civila.

"Dårarnas handlingar kan inte göra andra människor medskyldiga. Terrorism är ett globalt ansvar, oavsett vilka motiv eller i vilka gudars namn man påstår sig kriga för."

Få människor skulle påstå att varje muslim är medskyldig till terrordåd utförda av andra, men kanske bör man rannsaka sig själv om ens religion används om och om igen, år efter år, för att utföra terrordåd. Känner man på allvar att terroristernas gärningar inte på något sätt finner stöd i skrifterna, så kan man ju gå vidare, och varför inte rentav fördöma dessa gärningar, istället för att direkt vända ansvaret mot de som lider av "islamofobi". Slutligen är inte heller attacker, som de som utfördes i Paris, verk av enskilda "dårar". De har en organisation bakom sig, samt en hel del passiva stödjare.


måndag 23 november 2015

Folkhemmet och oron


När Ingvar Persson, festligt nog,
håller föredrag om hur man skriver
i en tidning.


I dagens Aftonbladet plockar ledarskribenten Ingvar Persson, under rubriken "Jimmie Åkesson utnyttjar vår oro", fram det gamla resonemanget om hur de berömda "högerextremisterna" spelar på människors rädslor. Vi får till att börja med en tillbakablick på Socialdemokraternas historia:

"Enligt Ljunggren växte social­demokratin fram ur en känsla av vrede. Vrede mot fattigdom, usla arbetsvillkor och alla sorters elände, men också ilska över att inte fullt ut räknas. Kampen för ­demokrati, organisation och en annan ordning blev också en kamp för ­värdighet."

Man skulle kunna tänka sig att en liknande, helt legitim, vrede återfinns idag, men nu är det annorlunda:

"Ungefär här smyger sig en ­lite obehaglig tanke in, ett mönster som går igen. Men den här gången är det höger­extremism och främlingsfientlighet som håller på att byta känslomässig dräkt.
[...]
Nu är det inte bara ilskan, ­utan framför allt ­ängslan som ­ska mobilisera."

Det fanns säkerligen många människor som tyckte att socialdemokratins framväxt kring förra sekelskiftet var "obehaglig", men dess idéer har sedan präglat mycket av det svenska samhället. Idag är det alldeles uppenbart att Sverigedemokraternas politik skulle ha genomförts för många år sedan. Därefter blir det så där dumt som det gärna blir i fulmedias krönikor:

"Rädslan för det främmande, för brottslighet och för att trygg­heten är hotad. Och allt det där ska Sverigedemokraterna lösa, om ­de bara får stänga landets gränser."

Det är fortfarande ingen som vill stänga landets gränser. Varför måste debatten kring invandringsfrågan bli så förenklad, känslosam och polariserad? Landet kan vara öppet för både handel och turism, utan att ha en enorm årlig invandring från Afghanistan, Syrien, Somalia och Eritrea. Ett asylstopp skulle inte i ett slag lösa problem kring kriminalitet och otrygghet, men det är en absolut förutsättning för att ens ha möjlighet att försöka.

Denna invandring utgör inte alls något främmande. De flesta människor som ifrågasätter den förda invandringspolitiken är inte rädda, utan inser av fullt logiska skäl att den knappast skapar en bättre framtid för Sverige. De irrationella känsloargumenten står det andra lägret för, med sina eviga mantran om "öppenhet", "människosyn" och "ansvar". Persson fortsätter längs samma linje:

"Att jämföra folkhemsbygget med Sverigedemokraternas isoleringsplan skulle vara ­ohistoriskt, dumt och orättvist. Folkhemsbygget gav riktiga svar, Sverigedemokraternas isolering skulle inte lösa ­något alls."

Återigen är det fantastiskt att se att alternativet till EU:s mest extrema invandringspolitik är "isolering". Är Finland ett isolerat land? Estland? När det gäller folkhemmet, skulle man med fog kunna säga att Sverigedemokraterna förvisso inte har skapat det, men de förefaller idag vara de enda som vill försvara det mot den senaste generationernas borgare och socialdemokrater. Ingen kan väl på allvar tro att det "mångkulturella" samhället har någon som helst potential att bli ett folkhem? Det är ingen slump att var femte väljare som röstade på Socialdemokraterna förra året sedan dess har bytt till Sverigedemokraterna, eller att det sistnämnda partiet nu är största parti bland LO-medlemmar.

Den avslutande frågan är motiverad:

"Den stora frågan är förstås vilka svar dagens ­Socialdemokrati har på vår tids oro?"

Jag skulle säga att Socialdemokraterna idag saknar alla svar, särskilt kring det som hos svenskarna skapar oro. Den famlande Stefan Löfven ses nog inte ens av socialdemokrater som någon landsfader. Finns det någon som känner ett stort förtroende för att Socialdemokraterna, tillsammans med Miljöpartiet, kommer att föra en resolut politik för att bevara ens spillrorna av folkhemmet?
söndag 22 november 2015

SD och yttrandefriheten
SvD:s kulturskribent Anders Q Björkman ställer idag frågan "När tvingas en svensk författare gå i exil?". Jag ska erkänna att jag vid en första anblick trodde att alstret skulle handla om åsiktskorridoren i svensk debatt, där figuranter i exempelvis SVT bör tillhöra ett visst läger. Jag bedrog mig emellertid. Efter en genomgång av olika länder där yttrandefriheten är satt på undantag, kommer det så:

"Därför är det viktigt att yttrandefriheten får stöd. Från allmänhet, press och politiker. Det sker dessvärre inte alltid. För en tid sedan skrev Sverigedemokraternas partisekreterare Richard Jomshof på Facebook att 'eftersom vi inte sitter i regeringsställning (än)' och eftersom svenska medier inte fungerar som ungerska 'är vi tvungna att anpassa oss till den verklighet som råder här. Det innebär inte minst att vi måste anpassa vår retorik efter det rådande läget'. "

Ovanstående avsnitt beskriver egentligen just åsiktskorridoren, och det kan vara taktiskt riktigt att ett parti som SD anpassar retoriken, även om det i viss mån innebär att ge efter för åsiktsförtrycket. För att understryka sin tes ger Björkman ett par exempel:

"Samma parti portade för ett par veckor sedan utvalda journalister från dess landsdagar. I förra veckan ville en SD-ledamot i Västra Götaland stoppa en ungdomspjäs för att den var 'ren indoktrinering och vänsterpropaganda'.

Att SD, vid något som egentligen är en intern angelägenhet, väljer bort journalister som har en klar agenda mot partiet, och i Expressens fall samarbetar med aktivister som Researchgruppen, är inte särskilt anmärkningsvärt. Att man inte bjuder in rena fiender betyder inte att man vill förbjuda yttrandefriheten. När det gäller den där pjäsen, slirar Anders Björkman en hel del på sanningen. Det som han kallar för "en ungdomspjäs" framförs i själva verket på lektionstid för niondeklassare, och det är svårt att se den som någonting annat än just propaganda. Den sägs handla om fascism, men har udden riktad mot Sverigedemokraterna. På teaterns egen hemsida sägs bland annat:

"Frågan som väcks i föreställningens inledning är om Sveriges statsminister, Stefan Löfven, hade rätt när han i ett debattinlägg i december 2014 skrev att det sitter ett fascistiskt parti i riksdagen." 

Mariestadstidningen, som sett föreställningen, skriver:

"Här börjar ändå 'Den avvikande meningen' dra paralleller mellan Sverigedemokraterna och nazisterna. Föreställningens budskap är att SD också ser en inre fiende; inte judarna utan muslimerna.
– Det finns inget annat parti som pekar ut den inre fienden. Sverigedemokraterna vill att vår nation ska återuppstå i sin forna prakt. Men de vill sköta det själva i partiet, snyggt och lugnt utan upplopp'.
Slutsatsen som levereras av Regionteater Väst är att SD är en hybrid av fascism och konservatism samt att statsministern därmed hade delvis rätt.
– En sak vet vi. Fascismen är fel svar på samhällsproblemen."

Jag har talat med sverigedemokrater i Västra Götaland, som betonar att de naturligtvis inte vill förbjuda något, men ifrågasätter om detta projekt är ett lämpligt användande av skattemedel. Att skolelever tvingas se en monolog om hur SD är fascister är naturligtvis också helt absurt. Björkman fortsätter:

"Efter högljudda protester anpassade partiet, helt enligt Jomshofs recept, sin retorik efter det rådande läget: Facebook-inlägget ströks och partiet gjorde helt om och släppte in alla journalister. Men vi fick en antydan om vilken sorts medier Sveriges tredje största riksdagsparti vill ha – som de ungerska – och vilka journalister de inte vill ha – kritiskt granskande. Och pjäser ska ha 'rätt' budskap."

Återigen, det handlar inte om att "pjäser ska ha rätt budskap". Det handlar om skattemedel och det handlar om huruvida skolelever överhuvudtaget ska bearbetas med politisk propaganda. Det skulle vara lika märkligt, och leda till ramaskri från personer som Björkman, om skolorna besöktes av en pjäs om SD:s förträfflighet. Att SD skulle förfölja "granskande" journalister är också en lögn. Publikationer som Expressen granskar inte SD, utan bedriver rena kampanjer mot partiet.
Avslutningen blir storslagen:

"SD:s attityd är ett oroande tecken på att yttrandefrihetens framtid i Sverige inte är självklar. Yttrandefriheten är ett av vårt samhälles största tillgångar – det är av högsta vikt att den, också under kampen mot terrorismen, fortsätter att värnas. Annars finns risk för en mörk framtid då Sverige producerar sina egna yttrandefrihetsflyktingar."

Jag tycker absolut att vi ska ha yttrandefrihet i Sverige, men en debatt om åsiktsklimatet, och den roll som medierna spelar, skulle vara välkommen. Det är ingen slump att opinionsundersökningar där SD blir största parti inte publiceras. På samma sätt leder SVT:s politiska styrning till att Malena Ernman blir nyårsvärd, därför att hon kritiserar SD, och Gina Dirawi blir julvärd, endast därför att hon har en etnisk bakgrund som anses "spegla mångfald".

Den kulturpersonlighet som poserar mot SD behöver knappast gå i exil. Det skulle kanske inte heller en kulturpersonlighet som hyllar SD behöva göra, men vi vet att den personen skulle få löpa gatlopp i medierna och se sin karriär raserad. I Frankrike finns faktiskt författare och intellektuella som öppet har stött Front National, men i Sverige har inte en enda ledande medlem ur denna grupp trätt fram som sverigedemokrat eller invandringskritiker. Jag tror inte att det beror på att de inte finns.
Afghaner köper falska hotbrev för att få asyl
Tidigare skickade talibaner hotbrev till afghaner som arbetade för västerländsk militär eller den afghanska säkerhetstjänsten, men det sker numera nästan aldrig. Istället köper afghaner på väg till Europa liknande brev i hopp om att sådana papper ska hjälpa dem till asyl i västvärlden.

Norska Aftenposten har talat med en Mukhamil, som själv säger sig ha tillverkat och sålt ett tjugotal av dessa brev:

- Jag vill påstå att bara en procent av hotbreven som afghaner visar upp för europeiska invandringsmyndigheter är äkta medan 99 procent är falska. "Hotbreven" säljs för upp till 1000 dollar styck. Mukhamil fortsätter:

- Jag har bara träffat en enda man som faktiskt har mottagit ett sådant hotbrev från talibaner. Myndigheterna i Kabul uppger att 160 000 afghaner kommer att ha lämnat landet i år, vilket är fyra gånger så många som 2013. Många av dessa kommer från fredliga delar av landet.

I den svenska debatten kan man lätt få intrycket att i stort sett alla asylsökande i Europa kommer från krigets Syrien, men i Sverige utgör för närvarande afghaner majoriteten, varav många kategoriseras enligt eufemismen "ensamkommande flyktingbarn". Det handlar nästan uteslutande om män.


lördag 21 november 2015

Mona Sahlin hycklar vid franska ambassaden


När Mona Sahlin utsågs till "nationell samordnare mot våldsbejakande extremism" verkade hon inställd på att hennes uppdrag handlade om "högerextremism", men i verkligheten kom det att visa sig att extremism och våldsbejakande främst kommer ur en annan miljö.

Idag visade Mona Sahlin upp sig utanför den franska ambassaden i någon sorts solidaritetsmanifestation. Från just Mona Sahlin blir ett sådant poserande något hycklande, men hon är inte ensam. Våra mediehus har låtit belysa sina byggnader i trikolorens färger, eller lagt till en fransk flagga vid namnet. Sahlin bjuder dock, efter de förväntade flosklerna, på en riktig reflektion:

"Nu är det hela Sveriges problem och kommer vara så under en lång, lång, lång tid."

Vi ville inte ha ett sådant samhälle. Vi var många som var skeptiska till att en stor muslimsk invandring skulle vara ett framgångsrecept för Sverige. Mona Sahlin, däremot, tillhör de sista som idag har rätt att beklaga politikens konsekvenser. Det är varken viktigt eller modigt att hon befinner sig utanför den franska ambassaden, bara motbjudande.Dagens citat: Stefan Löfven


"Man kan inte lägga börd...det här ansvaret, den här utmaningen, på några få länder, utan det måste fördelas."
Aftonbladet TV (24:30)
Sveriges statsminister ger uttryck för den inte alldeles nya tanken att fler länder i Europa "måste ta sitt ansvar", men råkar för ett ögonblick glömma bort vilken vokabulär som alltid ska användas. Eftersom orden "ansvar", och inte minst "utmaning", är väl inlärda finner han sig dock snart.
fredag 20 november 2015

Dagens citat: Maria Brander


"Det enda problemet som jag faktiskt kan se med Gina är att hon verkar vara den enda unga kvinnan med någon form av invandrarbakgrund som SVT har lyckats skaka fram."
ExpressenExpressens nöjesskribent Maria Brander hyllar valet av Gina Dirawi som julvärd och visar därmed med all önskvärd tydlighet hur dessa mediemänniskor resonerar och vad de värdesätter. Varför är just etnicitet så viktigt att man måste "skaka fram" de med lämplig bakgrund? Samtidigt gör Dirawis bakgrund att man utan vidare bortser från hennes uttalanden, som om de hade gjorts av en västerländsk man, eller kvinna, direkt skulle ha förpassat denne till kylan. I Branders värld är det dock inte bara etnicitet som räknas, utan förstås också kön och politisk poserande:

"Med detta sagt, är jag ändå precis lika nöjd med att Gina Dirawi blir julvärd som att Malena Ernman får läsa Nyårsklockan. Efter åratal av manlig dominans, så är det två kvinnor som innehar helgernas hedersuppdrag, vilket väl aldrig hänt förut." 

Festligt nog bjuder Expressen även på en liten opinionsundersökning kring programledarvalet: