söndag 17 februari 2013

SOS Rasisme fuskar men får bidrag
I Sverige har vi sett hur statliga Ungdomsstyrelsen delat ut miljoner till en mängd märkliga organisationer, trots att många av dem varken uppfyllt de formella kraven, eller haft koll på sina egna pengar. Nekades gjorde dock SDU, vilket förklarats genom en mängd bortförklaringar och lögner.

I Norge har det visat sig att norska SOS Rasisme, som till och med dömts för medlemsfusk, ändå erhållit ekonomiskt stöd från staten. Aftenposten berättar:

"Organisasjonen er to ganger blitt dømt for medlemsjuks, men likevel har pengene fortsatt å strømme inn fra offentlige givere. Fra 2009 til 2012 ga Trondheim kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune over 500.000 kroner i støtte - denne summen var utregnet av medlemstallene SOS Rasisme selv oppga. Etter den første dommen i 2011, bestemte kommunen seg for å øke tilskuddene med 20.000 kroner."

Det handlar om stora pengar och stort fusk:

"I 2010 avslørte Dagbladet omfattende medlemsjuks i SOS Rasisme. Året etter ble organisasjonen dømt til å betale tilbake nesten 10 millioner kroner i uberettiget pengestøtte. I en sivil sak i oktober i fjor ble SOS Rasisme dømt til å tilbakebetale 6,8 millioner kroner.
I fjor avslørte avisa hvordan organisasjonen hadde innrapportert en rekke falske kurs og deltakere. Tidligere medlemmer fortalte også om produksjon av falske lister over studieaktiviteter som ikke fantes."

Organisationen är suspekt på många sätt. För några månader sedan blev två medlemmar i styrelsen anmälda för misshandel, efter att ha slagits på ett bibiliotek. De två är också medlemmar i den kommunistiska organisationen Tjen Folket, som själva beskriver sig som "Ei marxist-leninistisk gruppe som arbeider for at arbeiderklassen skal ta makta i Norge og skape et nytt samfunnssystem". Liksom övriga så kallade "anti-rasistiska" grupper verkar den helt bestå av kommunister och muslimer.


Bård Frantzen, vänsterextremist,
har även bett...

... vänsterextremisten Nora Essahli
att ta livet av sig.

Artikel i Fria Tider

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar