fredag 24 maj 2013

Finlands inrikesminister om invandring och upplopp


Finlands inrikesminister Päivi Räsänen har släppt ett pressmeddelande där hon menar att risken för upplopp är mindre i Finland. Dessutom fokuserar hon i sammanhanget helt på invandringsaspekten, vilket i Sverige inte alls anses vara en faktor:


"Räsänen anser att kravallerna i Sverige är ett synnerligen oroväckande fenomen och konstaterar att migrationspolitiken måste vara balanserad och genomföras så att den respekterar människovärdet. Dessutom måste myndigheterna bemöta alla som bor i landet på ett jämlikt sätt.

- Orsakerna bakom och bakgrunden till den situation som uppstått i Sverige måste dryftas noggrant också i Finland. Jämfört med Sverige har det inte i Finland hittills förekommit en lika tydlig regional segregering där andelen arbetslöshet, sociala problem och utslagning har varit exceptionellt stor, konstaterar Räsänen.
Den stora frustation som upplevs av invandrarna i Sverige och landets annorlunda migrationspolitik är sådana bakgrundsfaktorer som sannolikt har medverkat till att utvecklingen har gått i en sämre riktning. Minister Räsänen bedömer att risken för att något motsvarande ska hända i Finland för närvarande är låg. Samtidigt påminner ministern dock om att det fortsättningsvis finns mycket att göra med tanke på integreringen av invandrare."

Som vanligt räcker det att gå till våra grannländer för att se hur extrem både invandringspolitiken och den mediala mörkläggningen kring den är.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar