tisdag 29 juli 2014

Mer hyckleri med Erik Ullenhag


Denna bild har inte jag skapat, utan den är uppenbarligen
ett uttryck för hur Erik Ullenhag ser på sig själv.

I ett litet inlägg idag berättar vår HBT-minister (ja, han har missat att man numera måste lägga till ett Q) om varför han går i Pride-tåget, som om någon skulle vara förvånad över att han deltar i allt som ger politiskt korrekta poäng. Han behöver inte heller förklara varför han tillbringade nationaldagen på Islamic Center, hur bisarrt det än är.

Det är knappast någon slump att han nämner just Uganda, och framför allt inte den eviga slagpåsen Ryssland, eftersom dessa är huvudsakligen kristna länder. I Uganda förekommer hets från både medier och lagstiftare, medan läggningen inte är förbjuden i Ryssland. I muslimska länder, som Ullenhag noggrant utelämnar, är situationen värst i världen.
Vi ser här att Ullenhag väljer att nämna ett land, där homosexualitet medför ett betydande straff, och ett där det inte alls är olagligt. De muslimska länder där läggningen faktiskt innebär döden ska tydligen inte tas upp. Dessa är enligt kartan Mauretanien, Sudan, Saudiarabien, Jemen och Iran. Det finns inte heller ett enda muslimskt land som tillåter Ullenhags älskade Pride-parader.

Offentlig hängning av misstänkta
homosexuella i Iran.

Den så kallade "antihomo-lagen" i Ryssland handlade om homosexuell propaganda till minderåriga. Nedanstående rader i Erik Ullenhags text gör kanske fixeringen vid Ryssland begriplig:

"Folkpartiets kampanj i Priden heter ”låt tusen barn blomma.” Den handlar om att alla barn och ungdomar ska få lov att blomma ut, utan att begränsas av sin sexuella läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Barn har rätt till en uppväxt där samhället visar förståelse och acceptans – inte fördomar och okunskap."


13 kommentarer:

 1. "Arbetet mot hatbrott behöver stärkas"

  Ja, herr statsrådet Ullenhag. Efter att blivit rånad av yngre personer med förortsbakgrund och kontakt med polis och representanter från brottsoffermyndigheten, så uppger de samma att sådana gärningsmän är så frekventa att utredningar ofta tenderar att läggas ned. Det går det oftast inte att sålla bland gärningsmännen.

  Kan dessa brottsfall också kategoriseras som hatbrott herr statsråd?

  Aggressiva tilltal med anföring på etnisk grupp som "svennehora" är inte helt ovanliga. Det borde kunna utgöra fällande faktorer för hets mot folkgrupp.

  En statistisk undersökning om förekomsten av just denna kategori av hatbrott torde vara enkel att genomföra om man vänder sig med frågorna till den utsatta gruppen av befolkningen. Ett förslag är Riksdagens utredningstjänst genomför en dylik.

  Det kanske inte enbart handlar om dessa gärningsmäns etniska bakgrund, utan 7-klöverns idoga arbete att införa en ny underklass bland annat i syfte att öka tillgången på billig arbetskraft. En arbetskraft som chefsideologerna på TIMBRO predestinerat till ett utanförskap för att öka kanaliseringen och otryggheten på arbetsmarknaden.

  Ett antal lyckas att kravla sig upp för klasspyramiden och görs (ibland med all rätt) till fina exempel i medierna. Det är inte helt obefogat att låta tankarna vandra till Friedrich Nietzsches teorier "om att den starke överlever".

  För de rödgröna är drivkraften en naiv tro på solidaritet, men vilket samhälle får vi om vi årligen ger upphållstillstånd till 80 000 individer med PTSD (Posttraumatiskt stressyndrom)? Ett fragment i svaret torde vara att människor med PTSD bär med sig våldstendenser och risken är stor att barn till sådana människor också påverkas av sin föräldrar under uppväxten.

  För att se sanningen i vitögat: Nej, svenskar har i grunden inga problem med utländska individer. Vår kultur är av hävd kodad med ödmjukhet och social underdånighet, något som jag tror kan härledas till gamla traditioner som gästfrihet för den som är på vandring (läs en frusen person från grannsocknen år 1870). I ett glesbefolkat land med ett kargt klimat är det av vikt att ha sociala koder för att på ett friktionsfritt sätt kunna lära känna varandra. Dylika kodex existerar exempelvis bland beduiner i Mellanöstern och indianer. Jag skulle vilja påstå att dagens beslutsfattare och personer som Bert Karlsson medvetet våldför sig på dessa kodex.

  Har någon hört om konflikter mellan exempelvis sydostasiater? En grupp som inte hamnat i utanförskap. Kanske för att deras kultur lik vår egen? Något som inte minst demonstrerades under Tsunamikatastrofen. Gruppen hänvisade Reinfeldt bland annat till i sin EU-kampanj men anföring på företagsamhet.

  Jag och majoriteten av ursprungsbefolkningen (nej, jag menar inte samer, för alla vet att inlandsisen drogs sig undan sist i Norrland) i detta land har dagligen en bra utbyte med nämnda grupp, många är även ingifta och integrerade i svenska släkter.

  Vi kan börja här. Hur många av er läsare har blivit misshandlade av grupper eller individer med hemvist i förorten eller motsvarande?

  SvaraRadera
 2. Lägg märke till skrivningen " Den handlar om att alla barn och ungdomar ska få lov att blomma ut, utan att begränsas av sin sexuella läggning, könsidentitet eller könsuttryck." Barnens egna sexuella läggning skulle alltså vara en begränsning enligt Ullenhag. Troligen tänker han inte på vad han säger utan som den floskelmaskin Ullenhag är hasplar han ur sig något han tror ska nedbringa applådåskor.
  Men skrivningen är avslöjande, den innehåller nämligen kärnan i homo-lobbyns budskap. De menar att heterosexualitet blott är ett resultat av att samhället förkväver den naturliga homosexualiteten och därför ska barnen förmås släppa fram sin riktiga natur. Flator skriver böcker om hur kvinnor ska kunna bli homosexuella och naturligtvis ska homo-lobbyn också ge sig på de stackars barnen. De får inte vara pojkar och flickor i sina lekar och nästa steg är att utbilda dem i att bli homosexuella. Att alla ska bli bögar är målet för dessa människor som saknar medkänsla med andra och deras alla-människors-lika-värde är en floskel helt utan innehåll som de rabblar likt ett religiöst mantra.
  De som vill klistra in den här länken i adressfältet får se att inte ens Obama kan göra homosex populärt i Afrika. Eat Da PooPoo: http://www.youtube.com/watch?v=euXQbZDwV0w
  TOBBE; Att homosexuella avrättas i Iran är alla ense om men att det skulle ske enbart på grund av homosexualitet är omtvistat och förnekas av Iran. Har du en källa för bild och text? /J_B

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej J_B, bilden kommer endast från en blogg, och jag har inte vidare fördjupat mig i frågan, då poängen var Ullenhags framlyftande av länder endast för att de inte har muslimsk majoritet. Jag är övertygad om att situationen för dessa personer i Iran, för att inte tala om ex Sudan, är värre än den är i Ryssland.

   Radera
  2. Ryssland tar han upp för att Folkpartiet är en lydig hund till USA och nu gäller det att bygga upp en krigspsykos för att möjliggöra krigshandlingar mot Ryssland.
   Du prickar rätt om islam. Negrerna i Uganda har han råd att sparka på men en halv miljon muslimer i Sverige med så stor makt att Carina Hägg säger att de ätit sig in i SAP, vågar han inte nämna. Absurda Sverige; en halv miljon muslimer är höjda till skyarna och nio miljoner icke-muslimer räknas inte.
   Förutom vänsterbloggen Kildén&Åsman hittar jag bara kontrajihad-bloggar som har bilden och alla anger de de hängda som politiska offer. Några exakta omständigheter anges inte. Endast en kontrajihadblogg för homosexuella säger att männen var bögar. Troligen är de alltså inte hängda för homosex. /J_B

   Radera
 3. Tillägg till "Arbetet mot hatbrott behöver stärkas"

  Forskning visar på, bland annat från olika länders krigförande försvarsmakter, att personer med PTSD, det vill säga posttraumatiskt stressyndrom, återhämtar sig bäst i miljöer som liknar den som individen har blivit drabbad i.
  Ett exempel är vård av soldater som utsatts för olika stressfaktorer. Undersökningar visar att förmågan att återhämta sig ökar om den viktiga och grundläggande vården av dessa sker i direkt anslutning till eller bakom strids- eller konfliktområdet.

  Sålunda borde även psykologiska insatser sättas in i flyktingläger som är belägna i de drabbades närområden. Rent logiskt innebär det att fler flyktingar skulle kunna hjälpas bäst i sina närområden av det internationella samfundet.

  Grunden till mitt ovanstådne resonemang är två:

  1. Vad vill vi att vårt samhälle ska genomsyras av.

  2. Vad är mest moraliskt försvarbart? Hjälp till en viss grupp flyktingar eller till flertalet (de senare ofta fattiga utan ekonomiska medel att ta sig till västvärlden).

  SvaraRadera
 4. Det är ett sjukt land vi lever i. På 70/80/ och delar av 90-talet då gav Sverige stöd till världens alla kommunistdiktaturer och vi lätt alla kommunistterrorister få en fristad i Sverige.

  De som var borgerliga, kristna eller hade en frihetlig och självständigt tänkande hållning fick aldrig pengar och aldrig heller asyl här, oavsett hur förföljd du var.

  Idag har allt detta muterat in till mångkulturen. Massinvandringen är helig och alla i hela världen kan komma hit utan att ens styrka sin identitet.

  Sverige måste vara oerhört starkt som inte i grunden redan totalhavererat.

  Min tro är dock att detta sista skott i skutan kommer få det att sjunka.

  Det är något sjukt över Sverige - media sitter i mitten av denna kraft, som vill förgöra landet. Då menare jag bokstavligen helt förgöra Sverige.

  SvaraRadera
 5. Låt tusen blommor blomma - ordförande Mao
  Låt tusen barn blomma - minister Ullenhag

  SvaraRadera
 6. Wtf Guyana??

  SvaraRadera
 7. Pride-festivaler är flitigt förekommande i mohammedanska Turkiet.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Under jord syns de inte och hörs inte men det ekar bra i tunnlarna.

   Radera
 8. Etnocenrismen och rasismen hos Ullentott är uppenbar. Det är bara vad "vita" länder gör som är viktigt för honom. Han identifierar sig helt klart enbart med vita människor(!) Bruna människor hålls i Ullentotts hjärna betydligt lägre. De kan helt enkelt inte rå för att de tex mördar homosexuella.

  Det här är ett ypperligt exempel på "the soft bigotry of low expectations". Fast för bögarna är den ju kanske inte så himla mjuk.

  SvaraRadera
 9. Rysslands nya lag är medvetet luddigt formulerad för att kunna lagföra vem som helst som ens vågar informera om ämnet ifråga. Försåtligt och typiskt en diktatur skapar man rädsla och osäkerhet samtidigt som man inte uttryckligen förbjudit fenomenet. Trakasserier motarbetas inte utan uppmanas istället av ledande institutioner.
  Ryssland förtjänar helt kritiken man får. Med detta sagt vill jag fullständigt skriva under på hyckleriet om de muslimska länderna. Där är förföljelsen som sagt ännu mycket jävligare!

  SvaraRadera
 10. Pridefestivalen i Tehran hölls i veckan. Den enda deltagaren hann inte gå mer än 10 m innan han slogs ned av polisen och hängdes i närmaste lyktstolpe. Minister Ullenhag har inte gått att nå för en kommentar utan hänvisar till sin pressekreterare Mohammed Mohammed som inte kan störas under bönen.

  SvaraRadera