fredag 5 december 2014

Ännu ett borgerligt försök att ta upp invandringsfrågan


Den senaste tiden har det ibland dykt upp försök från borgerliga politiker att diskutera migrationsfrågan. De är alltid alltför försiktiga och verkar dessutom mer handla om att ta tillbaka väljare från SD än om att värna landet. Idag var det dags för tre kristdemokrater och en centerpartist att göra ett sådant försök på DN Debatt. Intressant nog är samtliga före detta riksdagsledamöter, som följaktligen har mindre att förlora. Rubriken är missvisande, sannolikt för att locka läsare:Det är inte alls vad de borgerliga undertecknarna efterlyser, även om det skulle vara välkommet. Metro hänvisar till inlägget genom att förvanska det ytterligare ett steg:I själva verket föreslår de fyra det gamla vanliga; vissa justeringar i invandringspolitiken för att den ska kunna fortgå. Debattinlägget inleds med de sorgliga siffrorna:

"Sverige, med två procent av EU:s befolkning, tar emot 15 procent av de till EU ankommande flyktingarna. Under tioårsperioden 2004 och 2013 beviljades cirka 500.000 asylsökande och anhöriga uppehållstillstånd i Sverige. Det motsvarar cirka 33 genomsnittskommuner. Av dessa var 160.000 asylsökande och 340.000 anhöriga. Av den senare gruppen var knappt 70.000 anhöriga till flyktingar och andra skyddsbehövande."

Så ser det ut, men det är just Alliansen som har styrt Sverige de senaste åtta åren, medan skribenterna glatt har tittat på. Ansvaret ligger tungt på alla som har stött Fredrik Reinfeldts kamp mot svenskarna. Den sista meningen gör mig något konfunderad. Är det bekymmersamt att inte fler var anhöriga till just asylsökande? Ska exempelvis en arbetande amerikans man eller hustru vara mindre välkommen än den somaliska släkten?

Det blir sedan dags att göra den där markeringen, som alltid måste göras av den som försöker diskutera frågan:

"Vi kan aldrig acceptera Sverigedemokraternas människosyn och fördomsfulla attityd mot invandrare. Vi vill inte medverka till att fler medborgare utvecklar negativa attityder till invandring på grund av att migrations- och integrationspolitiken inte fungerar. Vi måste nu skärskåda den svenska flyktingmottagningen och dess kapacitet. Att kategoriskt ignorera Sverigedemokraternas närvaro i riksdagen är att ge dem en populistisk frisedel i stället för att bekämpa deras främlingsfientlighet."

Och precis där försvann i ett slag all trovärdighet. Redan genom användandet av ordet "människosyn" förlöjligar de sig själva, men än värre är den nonchalanta slutsatsen att partiets hållning har med en fördomsfull attityd mot "invandrare" att göra. Det finns säkerligen ett antal väljare som har en mängd fördomar, precis som vi alla har mot det ena eller det andra, men partiets politik grundar sig på precis den problematik dessa borgare med en lite finare människosyn tar upp. 

Den andra meningen är direkt idiotisk. Man kan inte ha en negativ attityd till invandring ens när migrations- och integrationspolitiken inte fungerar? Om de hade skrivit "den enskilde invandraren som befinner sig i landet" skulle jag ha förstått och hållit med, men nu blir det enbart dumt. Med all sannolikhet menar de, som vanligt, att flyktingmottagande är positivt och berikar oss, men just nu inte fungerar av tekniska skäl.

Nåväl, vad är då dessa borgares förslag? De visar sig vara fyra:

1. Sverige ska göra en ny avvägning till förmån för så kallade ”kvotflyktingar”.

Undertecknarna menar att det övriga, många gånger större tillflödet, "tränger undan" dessa människor som är dokumenterade faktiska flyktingar. Själv menar jag att frågan huruvida det handlar om "riktiga flyktingar" eller inte är ointressant för Sveriges del, eftersom påverkan på vårt land blir densamma. Tyvärr, fega borgare, så handlar det om volymer.

Övriga punkter kan dock ha inverkan på just dessa volymer:

2. Flyktingar från säkra länder. Norge har minskat antalet asylsökningar genom att förklara vissa kategorier som omedelbart avslagbara med hänvisning till säkerheten i deras hemland. EU-landet Tyskland gör på samma sätt. Sverige ska följa de exemplen.

Det är egentligen en alldeles självklar princip, där det snarare är fantastiskt att det inte tillämpas av Sverige. Vi ser hur exempelvis romer från det forna Jugoslavien söker asyl endast för att kunna uppehålla sig i landet under tiden asylprocessen pågår.

3. Falska asylskäl. Den som söker asyl utan ID-handlingar eller på falska grunder är inte sällan offer för kriminella människosmugglare. 

Detta är också helt självklart, även om det spelar mindre roll om man endast betraktar Sveriges intressen. Både Reinfeldt och Löfven har nästan uttryckligen sagt att människosmugglarna utgör en nödvändig barriär för att på något sätt begränsa inflödet, vilket är en inte alldeles moralisk hållning.

4. Anhöriginvandring. I alliansens och Miljöpartiets uppgörelse om anhöriginvandring (som Socialdemokraterna nu anslutit sig till) ingår att de som kommit till Sverige ska klara sin egen försörjning. Innan hans eller hennes anhöriga får komma hit. Överenskommelsen undantar barnfamiljer, flyktingar som kommit hit genom Genevekonventionen och ensamma flyktingbarn. Det har visat sig att mindre än en procent av fallen beviljas återförening med uppfyllda försörjningskrav.

Ovanstående formulering blir något motsägelsefull, då skribenterna tidigare ondgjorde sig över att anhöriga till flyktingar utgör en mindre del av det totala antalet anhöriginvandrare, och arbetskraftsinvandraren eller svensken rimligen i högre grad kan stå för försörjningen. En svensk som vill ta hit en partner som kommer från ett land utanför EU, måste ha både heltidsarbete och en bostad av en viss storlek, men den principen gäller i praktiken alltså inte asylinvandrare. Om man nu har vad vi kan kalla för rasideologi som grund för sin invandringskritik, anser man förstås att även en sådan anhöriginvandring utgör ett hot mot folkstammen och så vidare, men det är inte min utgångspunkt och jag tycker att man ska skilja på olika fenomen. Om jag har förstått den skärpta danska lagstiftningen rätt, så är det idag lika svårt för en dansk att förenas med en utländsk partner, som för en nyanländ att ta släkten till landet. Det är egentligen helt absurt att man till exempel kan komma som "ensamkommande flyktingbarn" från Afghanistan, för att sedan, så snart PUT är fastställt, både ta hit den nyupptäckta släkten och leta upp en hustru från samma land.

De fyra borgarna föreslår också ett antal åtgärder för att förbättra integrationen, där de viktigaste som vanligt förstås är att sänka lönerna och luckra upp arbetsmarknaden. De punkter som listas ovan skulle troligen minska volymerna något, men knappast tillräckligt. Jag gissar att de flesta som flyr Syrien, och det handlar om ett par miljoner, är riktiga flyktingar, och så länge som Sverige som enda land i EU erbjuder permanent uppehållstillstånd för alla syrier kommer trycket att vara stort. Svenska politiker ska enbart arbeta för att skapa ett så bra Sverige som möjligt, med de bästa möjliga förutsättningarna för framtiden. Då är det enda rimliga att stoppa tillflödet, alltså volymerna. 


2 kommentarer:

 1. Är det här verkligen ett ärligt försök att ta upp invandringspolitiken på allvar eller är det bara lite smörsnack för att locka tillbaka väljare? KD ligger långt under riksdagsspärren i opionsundersökningar nu.
  Situationen på bostadsmarknaden är mycket ansträngd redan nu och värre kommer det att bli. Enligt prognos så kommer det att komma ca. 500.000 asylsökande under innevarande mandatperiod. Det finns inte en chans att hinna bygga bostäder (och infrastruktur) åt alla även om det skulle beslutas imorgon. Var skall dom ligga, vilken standard skall dom få, hög standard blir för dyrt och lägre standard kommer att skällas för rasism och vi-och-dom-tänkande. Och framförallt vem skall betala?

  Det gör att det kommer att bli verklig kris ganska snart. I Sverige går det inte ens att diskutera volymer och då går det inte heller att planera. Men verklighetens volymer låter sig inte förnekas och viftas bort som varande främlingsfientliga, de kommer att framtvinga desperata åtgärder och då kommer sommarstugorna att sitta löst. Alternativt att börja tvångsförvalta antal tillåtna kvadratmeter per person och frigöra villor och stora lägenheter med t.ex. pensionärspar där barnen flyttat ut. Det torde vara politisk harakiri att genomdriva något sådant. Men verklighetens volymer är obevekliga. Vilket kommer först? Närmandet till SD:s politik med kraftig reduktion av volymerna eller expropiering?

  kung_och_fosterland

  SvaraRadera
 2. De flesta som flyr från Syrien är inte "riktiga flyktingar", de är övriga skyddsbehövande - såsom jag tolkar Utlänningslagen i alla fall

  SvaraRadera