lördag 30 maj 2015

Göran Persson kritiserar Socialdemokraternas kongress
I dessa dagar håller Socialdemokraterna partikongress, med två teman; "Framtidens jobb" och "Framtidens folkrörelse". Av någon, kanske självklar, anledning utelämnar man exempelvis migrationsfrågan. Detta kritiseras nu av den förre statsministern Göran Persson i Expressen. Han ser svårigheter att avgränsa ett ämne som sysselsättning och skulle helst ha velat se att även invandringsfrågan berördes:

"Ja, det tror jag - och det tycker jag att man ska göra också. Det är en så viktig faktor i svensk politik. Invandring är en sådan styrka med så väldigt många spänningar inbyggda, så man måste hantera det. Det är viktigt."

Anledningen till att han anser att det är en "viktig faktor i svensk politik" kan vi nog tacka Sverigedemokraterna för. Själva verkligheten har hittills inte fått de övriga politikerna att på allvar diskutera frågan. När Göran Persson motiverar varför invandring är en sådan styrka, blir det lite dumt. Han kommenterar Moderaternas ökända "öppna hjärtan"-retorik:

"Ja, och det budskapet tror jag fortfarande gäller från Moderaterna. De gör nog ungefär samma ekonomiska analys som jag gör, och betonar vikten av befolkningsökning. Problemet i dag är att mottagandet inte är rättvist fördelat över landet, och det där skapar konflikter och spänningar. Så om man tror på vikten av att öka Sveriges befolkning med hjälp av immigration, då måste vi få till stånd en rättvisare fördelning av kostnaderna för introduktionsfasen."

En tillväxt som skapas av befolkningsökning är inte nödvändigtvis positiv, eftersom man måste titta på tillväxten för BNP per capita. Nationalekonomen Tino Sanandaji har på Realtid.se och sin egen blogg visat att Sveriges BNP per capita under de senaste åren i princip stått stilla och förklarar bland annat:

"Tillväxt av BNP som beror på en större befolkning generar dock inte större välstånd, helt enkelt eftersom kakan måste delas på proportionerligt fler."

Sanandaji förklarar att den ökande befolkningen inte motsvaras av samma antal arbetade timmar, vilket drar ner produktiviteten:

"I stället för att fokusera på att öka produktiviteten satsade Alliansen på att öka befolkningen, vilket de med diverse grumliga resonemang låtsades var synonymt med “tillväxt”. Att ha Bangladesh och Nigeria som förebilder i den ekonomiska politiken gjorde dock inte Sverige till ett rikare land."

Göran Persson framhärdar dock med en dåres envishet att migrationen driver tillväxt och bjuder på ett något märkligt exempel:

"Det är viktigt att förstå. 25 procent av barnen som föds i Sverige i dag har en mamma som emigrerat till Sverige."

Denna siffra är förstås positiv i sig och borde kanske ligga på 50 eller 100 procent?

Jag skriver mer om Tino Sanandajis syn i nästa nummer av Nya Tider.
3 kommentarer:

 1. "då måste vi få till stånd en rättvisare fördelning av kostnaderna för introduktionsfasen."

  "Introduktionsfasen" av det blandkulturella samhället har nu varat sedan början av 90-talet dvs i ca 25 år och även dessförinnan var det periodvis hög invandring ända sedan 70-talet så det borde finnas en del erfarenhet av i"ntroduktionsfaser" dvs att integrera invandrare från en massa suspekta kulturer. Meni ntroduktionsförmågan blir bara sämre och sämre för varje år och man kan fråga sig hur lång denna "introduktionsfas" är... 50 år? 100 år? Tre-fem generationer eller ännu mer? Göran Persson har tydligen aldrig funderat över om denna "Introduktionsfas" skulle bli både snabbare och lättare att genomlida om man inte massimporterade folk från världens mest underutvecklade länder och som följaktligen går arbetslösa i genomsnitt 7 år. En stor del av invandrarkvinnorna kommer aldrig ut på arbetsmarknaden av den enkla anledningen att de kommer från extremt patriakaliska kulturer där kvinnan har sin givna plats är framför spisen och har barnafödandet som främsta uppgift. Det sociala och kulturella arvet ändrar sig inte på bara några generationer bara för att de kommer till Sverige och om det någonsin ska ändra sig så krävs det att den svenska kulturen och synen på kvinnan dominerar kraftigt vilket den inte gör så länge till när landet översvämmas av muslimer med sin extrema kvinnosyn. Alla de muslimska enklaverna som ständigt bildas och växer i förorterna gör saken ännu värre och förlänger "introduktionsfasen" med åtskilliga decennier.

  Stig

  SvaraRadera
 2. Bra inlägg. Jag tror dock att den reella arbetslösheten bland asylanterna varar i betydligt längre tid än 7 år i snitt. För att räknas bort som arbetslös räcker 1 timme (!) arbete eller för all del vissa studier på en vecka. Dessutom är asylantjobben som regel (?) subventionerade eller konstlade, kan bara gissa men skulle inte bli förvånad om det är 80%. Och, som du antyder, en del asylanter hamnar inte ens som arbetssökande.

  SvaraRadera
 3. Så nu är det alltså pga befolkningsökning som vi har denna vettlösa invandring ? 7-klöverns politiker ändrar sina motiv lika regelbundet som Magdalena Andersson byter trosor.

  SvaraRadera