onsdag 30 december 2015

Aftonbladet skildrar omläggningen i migrationspolitiken
Aftonbladets Patrik Lundberg har gjort ett litet inslag om regeringens åtgärder på migrationsområdet. Det är förvånansvärt neutralt och ger en någorlunda saklig bild av vad som faktiskt skedde. Självklart har jag dock ett par synpunkter.

Påståendet att "Sverige inom kort stänger sina gränser" är mycket bisarrt. Förutom att vi kommer att bedriva handel och ta emot turister som vanligt, går det fortfarande utmärkt att söka asyl här. Skillnaden består främst i att man inte längre kan glida in i landet utan att visa upp ID-handlingar. Efter införandet av dessa kontroller uppgick antalet asylsökande till ungefär 3 000 per vecka, vilket alltså skulle motsvara runt 150 000 under ett år. Fortfarande pågår en rejäl massinvandring, med andra ord.

Det blir också lite märkligt att ställa Sveriges inflöde mot de 50 - 60 miljoner som beräknas befinna sig på flykt i världen. Om detta totala antal har dubblats från, säg, 30 miljoner till 60 miljoner, betyder det att Sverige bör gå från 100 000 per år till 200 000? Antalet Sverige kan hjälpa genom att ge personer uppehållstillstånd förblir en droppe i havet. Dessutom har världens fattigaste ingen möjlighet att ens ta sig till Europa. Just det enorma totala antalet som befinner sig på flykt, eller lever i svår fattigdom, gör att Sverige helt borde fokusera på hjälp i närområdet. Att alla de unga män som kommer från Afghanistan skulle fly för livet är jag skeptisk till, inte minst eftersom antalet stiger från år till år. Allt talar för att det helt enkelt blir allt fler afghaner som känner till att man kan få ett uppehälle i Sverige, och så småningom ta hit familjemedlemmar, om man bara uppger en ålder under 18 år.

Jag vänder mig också mot det populära resonemanget att IS vinner på att "islamofobin" ökar i Europa, samt att de dessutom har detta som en målsättning. Europeiska medier och politiker hävdar vidare att organisationen vill slå mot "det mångkulturella samhället" och att restriktioner i asylpolitiken är just vad IS önskar, eftersom det på något sätt skulle få de berömda vanliga muslimerna att söka sig till denna organisation. Logiken haltar, minst sagt. Skulle en fredlig muslim söka sig till en terrororganisation, som mördar frenetiskt i det egna området, därför att denne är missnöjd med ett europeiskt lands migrationspolitik? Framför allt skulle det optimala scenariot för varje muslimsk terrororganisation med globala ambitioner vara att västliga länder fortsatte att fyllas på med fler muslimer.

Vidare vill jag som vanligt kritisera uttrycket "ta sitt ansvar", oavsett om det handlar om kommuner eller EU-länder. En svensk kommun, eller dess invånare, har inget som helst ansvar för konflikter i Afghanistan, Mellanöstern eller på Afrikas horn. Ett land eller en kommun kan välja att ta emot asylinvandrare, men det finns ingen absolut plikt att göra det.

Tyvärr ifrågasätter också Patrik Lundberg att en systemkollaps skulle ha skett, genom att blanda in BNP och hushållens konsumtion. Ännu en gång måste jag alltså påpeka att huruvida Migrationsverket praktiskt kan hantera inströmningen inte har någonting med Sveriges BNP eller den privata konsumtionen att göra. Att Sveriges tak för asyl- och anhöriginvandring sätts vid den maximala volymen man kan hantera praktiskt är groteskt, eftersom den borde vara mycket mindre av helt andra skäl, men det är en annan fråga.

Slutligen är alla dessa försök att göra politik av den 3-årige pojkens död patetiska. Jag vill inte ha politiker som baserar hela sin politik på en uppmärksammad bild. Skulle vår kontinent verkligen vara en "fästning Europa", och vi skulle ha ordentliga gränskontroller mellan länderna, skulle också trafiken över Medelhavet minska.
2 kommentarer:

  1. Du är bäst Tobbe! Vilken knivskarp analys.

    SvaraRadera
  2. Gott Nytt År, Tobbe och alla andra! :-) /V

    SvaraRadera