lördag 13 februari 2016

Viktor Bankes tur att ironisera kring andrum
Jag har tidigare konstaterat att asylaktivisten Viktor Banke närmast dagligen får ett alster publicerat någonstans i etablerad media, och det är knappt ens en överdrift. Precis som Anne Ramberg, har han naturligtvis all rätt i världen att driva opinion för en omfattande asylinvandring, men det som stör mig med dessa båda aktivister är hur de varvar sina känsloargument med irrelevanta juridiska petitesser, där man använder en examen för att mästra de som eventuellt inte håller med. Jag har själv en civilekonomexamen, men det anger jag inte ens under min profilbild, eftersom det inte är relevant för det jag skriver om. Än mindre kryddar jag mina texter med olika omotiverade facktermer, något som jurister inte verkar kunna avhålla sig från.

Hursomhelst, har Viktor Banke idag fått utrymme att kampanja under rubriken "Asylpolitikens enda mål: Färre flyktingar". Det är nu inte någon häpnadsväckande analys, eftersom även regeringens ministrar har varit öppna med att just det är syftet. Istället för att försvåra trafiken över Öresund genom ID-kontroller och exempelvis göra vissa justeringar kring anhöriginvandringen, hade jag själv hellre sett att man "angrep asylrätten" och helt slutade bevilja uppehållstillstånd, men om regeringens panikåtgärder åtminstone kan minska inflödet, får vi väl vara tacksamma för det lilla. I texten utvecklar Banke rubrikens innehåll:

"Borta är  tanken om Sverige som humanitär företrädare, borta är märkbar hänsyn till möjligheter för integration: kvar är en förhoppning om att färre flyktingar ska välja Sverige om våra regler anpassas till övriga Europas miniminivå."

Det är inte märkligt, eftersom det är just Fredrik Reinfeldts tal om "humanitär stormakt" och "öppna hjärtan" som försatte oss i den situation som kulminerade under hösten. Naturligtvis har ett EU-land intresse av att tillhöra de mer restriktiva i unionen, då vi vet vad som händer om man är det minst restriktiva. Från politiskt håll talar man i detta sammanhang då ofta om att det krävs överenskommelser på EU-nivå, gärna med mantrat "andra länder måste ta sitt ansvar", men jag tror faktiskt aldrig att det kommer att hända, inte minst eftersom vi då ska få länder i Östeuropa att plötsligt mångfaldiga sitt inflöde. Det kommer länder som Polen, Tjeckien och Ungern aldrig att göra, då både opinion och regeringar där istället värnar om det egna landet och den egna befolkningen. Det är homogena samhällen, som inte verkar förstå vad fördelarna skulle vara med att fylla länderna med Mellanöstern och Afrika. Banke är naturligtvis även kritisk mot tillfälliga uppehållstillstånd:

"Det innebär att den som fått skydd men inte arbete i Sverige, aldrig riktigt kan lämna kontakten med Migrationsverket. Prövningar om och om igen. Regeringen är naturligtvis medveten om att detta tillstånd av osäkerhet kan försämra enskildas hälsa, och motverka integrationen."

Om man säger sig ha flytt för sitt liv, här har fått en fristad, är då kontakt med Migrationsverket någon gång per år en orimlig motprestation? Jag är skeptisk till att permanenta uppehållstillstånd på ett avgörande sätt skulle förbättra integrationen, särskilt eftersom volymerna i realiteten omöjliggör en verklig integration. Att de flesta nyanlända är muslimer underlättar inte heller. Banke ser också en risk för administrativa problem och ökad byråkrati, även om det egentligen intresserar honom föga, då det stora målet är att maximera inflödet:

"Migrationsverket kommer sannolikt att få mer arbete. De flesta kommer att behöva prövas minst två gånger. Fler utredningar, fler inskrivna i systemet, ökad arbetsbörda. Även domstolarna får mer att göra, eftersom nu även huvuddelen av de beviljade  ansökningarna kommer att överklagas då det görs en så stor skillnad på flyktingar och alternativa skyddsbehövande."

Så kan det absolut vara, men med den politik jag skulle vilja se skulle också byråkratin bli minimal. Sedan blir det intressant:

"Även rätten till familjeåterförening ska stramas åt. De flyktingar som vill kunna återförenas med familjen i Sverige får bara sådan rätt för make, sambo och ogifta barn under 18. Flyktingbarn får återförenas med sina föräldrar. Alternativa skyddsbehövande får inte återförenas i Sverige överhuvudtaget.
Det innebär att många ensamkommande barn i Sverige nekas återförening med sina föräldrar här, samtidigt som barn i omvärlden tvingas ut på en livsfarlig flykt för att kunna komma hit och återförenas med familjen."

"Bara" partner och barn alltså, samt för de som klassas som faktiska flyktingar även föräldrar. Det är också mycket intressant att Banke förfäras över att de berömda "ensamkommande barnen" inte får ta hit föräldrar, vilket visar att talet om "ankarbarn" inte direkt är taget ur luften. Det blir sedan dags att hänvisa till en av alla de konventioner som alltid sägs lämna oss utan val:

"En regeländring som knappast kan sägas vara i linje med den barnkonvention regeringen strax ska göra till lag, eftersom även små barn nu tvingas till en livsfarlig flykt."

Nej, Sverige kan endast anses tvinga människor till det ena och det andra, om man utgår från den bisarra grundtanken att alla har en naturlig rätt att bosätta sig i Sverige och att i varje fall som det inte sker, begår vårt land alla tänkbara brott. Under varje avsnitt där Banke är missnöjd, upprepas en fras , dessutom i fetstil, som han antagligen ser som fyndig:

"Men så är inte det primära syftet att underlätta för Migrationsverket eller för nyanlända, utan att få andrum."

"Men så är inte det primära syftet att värna barnens rättigheter, utan att få andrum."

"Men så är inte det primära syftet att få motiverade, trygga skolbarn, utan att få andrum."

Återigen, så vet vi alla att det är det primära syftet, vilket skulle vara helt okontroversiellt om det i Sverige ansågs vara legitimt att i första hand se till det egna landets väl och ve.

Slutligen är det svårt att inte fundera över hur det går till när en person som Viktor Banke ständigt ges utrymme för sin kamp. Tänker redaktionerna att, eftersom de inte alltid själva är särskilt duktiga på att skriva, det är lättare att helt enkelt kontakta Banke för att få det där inlägget om att maximera asylinvandringen? Har han goda kontakter med mediehusen? Är det alltså samma fenomen som när man alltid vänder sig till Jerzy Sarnecki om det handlar om kriminalitet?

5 kommentarer:

 1. Inte så konstigt att han ständigt får mediautrymme, hans följare på twitter består av en massa journalister från de större dagstidningarna samt SVT.
  De gör gemensam sak genom att skapa mediadrev både vad gäller tiggeriet och asylsökande. Banke verkar vara deras frontfigur

  Vem minns inte insamlingen till tiggarna i Mönsterås, samma journalister som skänkte pengar till Bankes insamling, gav honom mediautrymme och var med och skapade mediadrev på twitter.

  https://www.youtube.com/watch?v=sqhSDOq1GXA

  SvaraRadera
 2. Jag är jurist. Jag har juristexamen. Jag har praktiserat juridik yrkesmässigt sedan mer än 30 år tillbaka. Jag har så gott som dagligen utövat mina juridiska kunskaper i svenska domstolar sedan mer än 30 år tillbaka.

  Hade jag träffat på en sådan charlatan som Banke i en svensk rättsprocess hade jag gjort slarvsylta av honom. Likaså den där Schultz eller vad han nu heter.

  Jag har dock inte medias öra. Skillnaden är att jag inte har de rätta, av media, hjärntvättade åsikterna. Det är därför sådana som Banke, Schultz och Ramberg m.fl. har en cementerad plattform i media i stället för sådana som mig.

  V

  SvaraRadera
 3. Debattörer som använder ordet "flyktingar" gång på gång i sina artiklar är oseriösa och lögnaktiga. De ska kallas för asylsökande tills man vet om de är flyktingar vilket avgörs på migrationsverket.
  Det överdrivet användande av orden "flyktingar" och "flyktingbarn" syftar bara till att få läsaren att fälla krokodiltårar och med knuten näve i en Lenin-pose utbrbrista "upp till kamp mot rasisterna".
  Dessa massinvandringsvurmare som intresserar sig så fanatiskt för massinvandringen måste naturligtvis känna till att de allra flesta asylsökande inte är inte är flyktingar utan ekonomiska migranter. Med ett så intensivt intresse måste de någon gång ha googlat på hur stor del av de asylsökande som är flyktingar och fått reda på att det är ca 10 % och det är ingen siffra som SD har hittat på utan är officiella uppgifter.

  Sådana som Anita D'Orazio och Viktor Banke kan ju raljera om behovet av andrum och att migrationsverket drabbats av en systemkollaps men även rättssystemet håller på att kollapsa enligt Polisinspektör Lars Alvarsjö i Stockholm som skrivit
  en artikel i SvD. Polisen är så överbelastad av grova brott där invsndrarna dominerar att mängdbrott, exempelvis bostadsinbrott, som vanliga människor utsätts för knappt utreds alls.
  Även sådana som Anita D'Orazio och Viktor Bank kan drabbas av bostadsinbrott och ficktjuvar och då får de bita i det sura äpplet för polisen har inte tid med sådana "bagateller". Det låter som en önskedröm men även om inte just dessa två massinvandringsvurmare som hånar systemkollapser så finns det hundra andra likadana sluskar som kommer att få känna av rättssystemets kollaps den dag de behöver polisens hjälp.

  Stig

  SvaraRadera
 4. Jag har inget emot att de som passerar vår gräns får visa upp ID-handlingar. Sverige måste veta vilka som befinner sig i landet. Detta står inte i motsatsförhållande till borttagning av asylrätten som också är en bra idé. Men borttagning av asylrätten kommer nog att dröja, men ingen ska kunna söka asyl utan att kunna visa upp ID-papper vilket går för sig i dag även med ID-kontrollerna vid gränsen.

  TUT istället för PUT måste förstås vara regeln och TUT förnyas vid behov vart annat eller tredje år. Asyl ska ju vara ett tillfälligt skydd, sedan ska de åka hem igen när det lugnat ner sig och hjälpa till att bygga upp sitt land igen. Under tiden kan vi bjuda på utbildning och de får dessutom nya erfarenheter genom sin vistelse här. De behöver inte integreras i Sverige och de flesta vill inte bli svenskar, uppenbarligen!

  SvaraRadera
 5. PS. Det är mycket mer som behöver ändras och rättas till i invandringspolitiken.

  SvaraRadera