tisdag 13 juni 2017

EU:s asylpolitik och Sveriges tragiska politiker

Vi vet att det bland svenska politiker finns en uppfattning om att vi är ett föredöme när det gäller asylpolitik, och att vi bara väntar på att övriga länder i EU ska "ta sitt ansvar". Det visar sig dock att den där viljan inte verkar finnas i verkligheten, och allra minst i länder som Ungern och Polen.

Om detta kan man läsa i många medier, men jag tyckte att dagens Aftonbladet bjöd på många små lustigheter. Låt oss börja med rubriken "Sveriges skräckscenario: havererad flyktingpolitik", där den insatte medborgaren sannolikt direkt tänker att vi redan har upplevt denna situation, och att det därför är mer än ett scenario, men här handlar det om att hela EU:s politik skulle haverera.

Vi får tre möjliga scenarior och kommentarer från svenska EU-parlamentariker. Inledningsvis presenteras en lika självklar som tendentiös beskrivning av döden på Medelhavet:


Observera hur språket här används, där antalet som tog sig in i Europa blir "riskerat livet på havet". Att 1344 personer omkom under resan är förstås tragiskt, men när man följer medias rapportering är det lätt att få intrycket att 100 procent drunknar, när det i verkligheten alltså handlar om runt 3 procent. Återigen, det gör inte situationen bättre för de som faktiskt omkommer, men det kan ändå förklara varför människor gör denna resa. I den offentliga debatten vill man också gärna framställa det som européers fel att migranter drunknar på Medelhavet, när skulden i verkligheten främst ligger hos smugglarna och de människor som kliver på båtarna. Det stora felet som europeiska länder gör är snarare att man beviljar asyl eller låter människor uppehålla sig illegalt i landet. Även till Australien anlände förr båtar, men eftersom detta land numera informerar alla intresserade att det är meningslöst att försöka den vägen, kommer inte längre en enda och ingen drunknar på vägen.


Tydlig information från Australien.

Aftonbladet bjuder sedan direkt på en annan märklig analys:

"När Sverige för två år sedan sa stopp och ändrade migrationsreglerna hade landet tagit emot 163 000 asylsökande, 12,4 procent av hela EU-antalet, på knappt ett år. Förändringen var en slags indirekt kritik mot de övriga 26 EU-länder som inte tog ett lika stort ansvar för världens flyktingar."

Den var i så fall mycket indirekt, eftersom det egentligen handlade om att Migrationsverkets system inte längre kunde hantera inflödet rent praktiskt. Det är också intressant att man verkligen, om än omedvetet, skriver att dessa 26 EU-länder alltså hade ett ansvar för världens flyktingar. Som vanligt ställer vi oss då frågan varför det inte var kritik mot Japan, Sydkorea, eller kanske de rika gulfstaterna.

Den socialdemokratiska EU-parlamentarikern Anna Hedh är inte för blyg för att lufta den sedvanliga idiotin:

"Tanken var att visa att andra måste ta ansvaret, men det har inte hjälpt. Det är oerhört oroande."

Det värsta är kanske att hon antagligen är alldeles uppriktig och på allvar har trott att övriga europeiska länder skulle skynda sig att följa den humanitära stormakten. Det socialdemokratiska partiet består inte bara av genier.


Anna Hedh
Det visar sig nämligen att "åsikterna om hur EU:s flyktingpolitik ska se ut skiljer sig åt rejält", vilket i klartext betyder att Sverige och Tyskland öppnar dörrarna, medan övriga hellre vill bevara sina samhällen. Om detta vill förstås Cecilia Wikström (L) yttra sig:

"Men en sak kan vi alla vara överens om: vi kan inte fortsätta som det är nu. Det är ohållbart och riskerar hela EU som projekt. Kan vi inte bygga på detta så ser inte framtiden för EU ljus ut."

Ovanstående uttalande skulle kunna betyda vad som helst, men eftersom vi känner till hur liberaler i allmänhet, och Wikström i synnerhet, ser på denna fråga, förstår vi att EU på något sätt ska vara ett projekt för asylinvandring. Vi andra tycker nog att den där framtiden redan ser mörk ut, inte minst om inflödet fortsätter.

Därefter får vi den utlovade genomgången av scenarior och deras teknikaliteter, följt av asylfanatikern Malin Björks (V) kommentarer:

"Förslaget från EU-kommissionen är för mig helt oacceptabelt. Det innebär en förstärkning av en fästning Europa-politik för att stänga folk ute och inte kunna få sin asyl prövad i Europa."

Det finns ingen "fästning Europa", vilket redan det faktum att 163 000 personer kunde ta sig upp till ett land längst upp i kontinentens nordliga del visar. Om vi ska vara cyniska, fungerar Medelhavet och smugglarna nu som en nödvändig sorts barriär, eftersom Europa knappast kan härbärgera alla som skulle vilja bosätta sig här. Den insikten har naturligtvis inte nått alla svenska politiker:

"Bodil Valero (MP) arbetar också med bland annat ett direktiv om humanitära visum som en person i så fall skulle kunna söka på exempelvis en EU-beskickning, istället för att färdas på farliga vägar som över Medelhavet."

Det skulle vara intressant att veta var och enligt vilka kriterier dessa visum skulle delas ut. Vi kan anta att det kanske skulle ske i grannländer till konflikthärdar, där till exempel syrier kan plocka upp EU-visum i Turkiet eller Jordanien. Rimligen har de flesta av dessa humanitära skäl, om målet nu är att föra över dem till Europa i stället för att förbättra situationen på plats. I flyktinglägret Dabaab i Kenya finns 500 000 människor, i Dolla Ado i Etiopien 200 000, i Al Zaatari i Jordanien 100 000, och så vidare. Poängen är att det finns fler nödställda i världen än vad Europa kan absorbera, hur mycket Bodil Valero och hennes parti än skulle vilja flytta alla hit. Nej, det enda sättet att motverka dödsfall på Medelhavet, förutom drömmen om att dela ut miljoner pass runt om i världen och flyga in människor med Herkules-plan, är att göra resan lönlös genom ordentlig gränspatrullering och obefintliga möjligheter att få uppehållstillstånd.

Aftonbladets underbara text fortsätter:

"En bromskloss som ofta tas upp är de så kallade Visegradländerna, Polen, Tjeckien, Slovakien och Ungern, som på olika vis tydliggjort att man inte vill ta emot flyktingar eller migranter. Andra medlemsstater som motsätter sig ett nytt regelverk kan göra gemensam sak med dem för att stoppa omröstningen. Men från svenskt håll finns också en slags motsatt rädsla."

Hur är det möjligt att svenskar har röstat fram dessa politiker? Det finns alltså tusentals personer i detta land som tycker att vi bör skicka personer som  Bodil Valero och Cecilia Wikström för att sköta dessa frågor. Ska Visegradländerna bli ett sista reservat för den europeiska civilisationen? Även Anna Hedh (S) stämmer in i kören:

"Att tvinga alla att ha samma regler och samma nivå på mottagandet innebär att det svenska perspektivet möts med Ungern och Polens syn på flyktingpolitik. Då kan Sverige aldrig gå tillbaka till de humana flyktingregler som vi hoppats på att kunna göra."

Jag har sparat det bästa till sist. Längst upp i Aftonbladets artikel får vi en bisarr informationsfilm om hur man söker asyl i Sverige. Den har framställts av tidningen själv och kulturmänniskan Natalia Kazmierska står för både innehåll och berättarröst. Det mest frapperande är att själva tilltalet och formuleringarna som vanligt avslöjar att etablissemanget ser alla migranter som någon sorts barn:7 kommentarer:

 1. Det är ju helt rubbat att ge alla européer skulden för att båtflyktingar drunknar när de kliver i rena vrak till farkoster. Många européer dog av sjukdomar när de emigrerade till Amerika, var det då de främlingsfientliga indianernas fel??? Om några européer bär skulden så är det i så fall vänstervridna och flumliberala politiker som lockar hit lycksökarna med bidrag och missbruk av asylreglerna.

  Det är lustigt att Cecilia Wikström oroar sig för att hela EU brakar ihop enbart pga flyktingfrågan. När Sverige folkomröstade om EU-medlemskap var ju knappast huvudargumentet att EU skulle bli ett enda stort socialkontor för fattiga länders medborgare (inte ens för romerna) utan det skulle ju bli så fantastiskt med fritt flöde av varor, tjänster och EU-medborgares frihet att jobba och bo var man vill inom EU.

  Till och med neobolsjeviken Malin Björks (V) tycks innerst inne vilja riva "fästning Europa" och det är ingen dum ide alls. Om EU inte kan skapa en europeisk gemenskap så är ju hela projektet dödfött och om gemenskapen per automatik leder till fästningsmurar mot övriga världen bör vi återgå till självständiga nationalstater.

  SvaraRadera
 2. Anledningen till det hårda utgångsbudet från EU till Storbritannien är att federalisterna fruktar att om de får en anständig uppgörelse kommer strömhopp att bli följden. Speciellt Nederländerna, Sverige och Belgien som förlorar mest per person på pappret även om jag misstänker att både Nederländerna och Belgien tar igen en hel del genom de instutitioner som ligger i dessa länder. https://www.europaportalen.se/2016/03/svenskarna-har-nast-hogsta-eu-avgiften

  Tyskland som har den högsta EU-avgiften är de som tjänar mest på EU, inte minst genom euron som ger en stabilt låg valutakurs trots deras enorma export. Kostnader för minskade intäkter på grund av valutaförändringar samt de arbetsmarknadspolitiska problemen till följd av den uppgår sannolikt till många gånger bruttoavgiften.

  Vad använder EU då pengarna till? Över tre fjärdedelar används till olika former av bidrag under följande rubriker: "Smart tilväxt för alla" samt "Hållbar tillväxt: naturresurser". Knappt 2 % används till "Säkerhet och medborgarskap" vilket innebär "EU:s gränsskydd, utvecklingen av det gemensamma asylsystemet, rättsligt samarbete, kultur, folkhälsa och konsumentskydd". Hur mycket Frontex, EU:s "gränsbevakning" (snarare flyktingsmugglare) får har jag inte tagit reda på men med tanke på allt de andra man slagit ihop det med av budgetpolitiska skäl torde det i sammanhanget vara en piss i Mississippi. http://www.eu-upplysningen.se/Om-EU/EUs-budget/EUs-inkomster-och-utgifter/

  Det är hög tid för alla nationalstater att snarast ge detta Sovjet 2.0 på båten och återgå till det ursprungliga ekonomiska samarbetet innan det åter leder till ofred i Europa.

  SvaraRadera
 3. Totalstopp för fortsatt invasion, och repatriering i mängder är det enda som gäller för Sveriges del, som jag ser det. Vilket parti är intresserat av den linjen?
  Våra svenska förorter måste åter bli svenska, precis som tanken var från början: När mormorsgenerationen flyttar ut så ska de unga - Sveriges studenter - kunna ta vid och flytta in. I förorterna finns redan utbyggd kollektivtrafik, och hyrorna kan hållas nere pga av äldre standard. Nu blev det inte så. Vad var det som gick fel?....

  SvaraRadera

 4. Det som kan börja förvåna alltmer, för en hel del som läser och kommenterar på s.k. alternativsidor, det är att det där verkar vilja finnas både en propagandaagenda hos somliga, samt också en ovilja att se att det som idag sker, i både Europa och Sverige är just inte alls främst, först och mest, styrd, kontrollerad och dirigerad av muslimer själva...

  Den invandringspolitik som förs är istället framburen av en hel mängd intressenter, aktörer, aktivister och påverkansivrare samt drömmare, inte sällan med mycket starka påtryckningsmedel bakom sig, (dvs., mycket starka ekonomiska intressenter)…


  Dessa kan då driva på (mot sina drömmars och sina önskningars mål?), för både de europeiska och de skandinaviska nationerna…


  Dessas drömmars mål är då verkligen att de europeiska nationalstaterna just skall bli uppsplittrade, skall bli söndrade, skall bli beblandade och skall i en förlängning bli just upplösta som just nationalstater för respektive majoritetsbefolkning som idag bebor dem, dvs. de olika majoritetsspråkgrupperingar som för närvarande kallar dem för sina nationer, eller för sina hemländer….


  Men många kommentatorer som vill uttrycka kritiska synpunkte på denna politik, verkar vilja fokusera sitt missnöje främst, först och mest, mot endast en gruppering, nämligen islam och muslimer…
  Detta är kontraproduktivt... …

  Dels därför att det i princip är att mata alla etablissemang och ge dem mat och näring, för att de i sin tur ska kunna angripa, anklaga, stämpla och dumförklara, samt kunna förklara som onda, elaka, fientliga och okunniga, inklusive alla andra epitetsförklaringar, mot just de inhemska befolkningarna som uttrycker oro, bekymmer, rädsla, vrede och förtvivlan….(men som endast vill fokusera på muslimer och islam…)…


  Den metodiken eller det tillvägagångsättet, kan emellertid endast åstadkomma de motsättningar i samhället som då är precis vad ett övergripande politiskt, och alla övriga etablissemang, verkligen önskar sig…

  Detta i sin tur som i en praktik innebär att man s.a.s går deras ärenden (etablissemangens ärenden, som man då egentligen kanske är mest kritisk mot…)….

  Men kommentatorer vill ofta inte se med det ögat…

  Kommentatorer vill ofta inte höra på det örat…

  Man vill istället fortfarande försöka påpeka hur ohållbar en överdriven invandringspolitik är och hur detta förfarande endast kommer att söndra landet. …(Just precis, det är precis det som är meningen….)

  Man ser inte att ett totalt övergripande etablissemang, inklusive näringsliv, massmedier och politik, både nationellt och internationellt, verkligen gemensamt eftersträvar denna invandring, för att den just skall kunna söndra nationalstaterna.....

  Ett etablissemang bedriver också gemensamt ett hackande, ett kritiserande, samt ett stämplande mot en inhemsk befolkning, och framför allt då mot alla och envar som kan tänkas vilja (fortfarande) kritisera denna invandringspolitik, (och särskilt om dessa kritiker vill utrycka sig i nedsättande termer mot människor som själva egentligen inte är ansvariga för politiken, nämligen invandrare själva…)

  Men, men, kritiska synpunkter vill fortsätta att hängivet formuleras..(och gärna då rikta sig mot en islam först och främst...)...
  JB
  forts.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Men, men, med en fortsatt enveten hänvisning till att landet kommer att gå under, alternativt att det kommer att bli omöjligt att klara av att så många obildade, okunniga, primitiva, ointelligenta och barbariska människor (som då många kritiker vill mena..) vill invandra till ett så bildat, så kultiverat, så intelligent och så kunnigt, så förståndigt, sansat, klokt och godmodigt, samt ett så fredligt och vänligt och försvarslöst folk och land som Sverige och svenskar…(som också många kritiker vill mena...)...

   - Ja, just precis det.. Det är just det som precis önskas av främst och först oss i ett hånfullt, hänsynslöst, föraktfullt och folkföraktande etablissemang… …


   Muslimer och islam, samt all annan invandring från utomeuropeiska nationer, språkstammar och folk, och även då från balkan samt östeuropa, är egentligen lika mycket maktlösa i dessa frågor, eller lika mycket fångade i just ett övergripande etablissemangs önskningar och drömmar, samt lika mycket pådrivna, förförda, förledda och lurade till att mer eller mindre i en verklighet främst fungera som just effektiva verktyg för de etablerade etablissemangens drömmars möjligheter till uppfyllelse….(och begås det brott, kriminalitet, våldtäkter, mord, desto bättre, för den övergripande sakens skull... Kosta då, vad det kosta vill…)...

   De olika etablerade etablissemangen av både inhemskt och internationellt slag, ett internationellt näringsliv t ex, tackar nog endast för eventuella ökade motsättningar…

   – Tack, tack så mycket…Förhoppningsvis drivs nationerna snart till olika former av inbördeskrig.... Det är precis vad vi önskar oss...

   – Tack, tack så mycket för det, alla kritiska röster som ger också oss ur ett etablerat etablissemang möjligheter att kunna peka ut vilka som är onda och vilka som är goda …

   - Jaså?..

   - Just så…

   JB

   Radera
 5. Det händer sällan men nu var jag tvungen att ta en paus då och då under läsandet i ren självbevarelsedrift. Vilken planet befinner sig dessa totalt verklighetsfrånvända morons på? De måste verkligen förklara vilka hallucinationer de har som inga andra ser!
  Var de får dem från. Vem/vilka som ger dem till dem? Baserade på vilka "fakta"?
  De behöver tryckas upp mot en vägg och avtvingas svar helt enkelt.

  SvaraRadera
 6. Förvånade att sådan drapa kan läsas i Aftonbladet?

  SvaraRadera