söndag 2 juli 2017

Märkligt utspel om afghaner från Centerpartiet
I dag skriver Annie Lööf och en Johanna Jönsson, som tydligen är Centerpartiets migrationspolitiska talesperson, om det svenska etablissemangets mest älskade grupp; de afghanska män som har tagit sig till Sverige. I Expressen kräver de kort och gott att "Utvisningarna till Afghanistan måste pausas". Visserligen har Centerpartiet under Lööfs ledning blivit ett tämligen verklighetsfrånvänt och liberalt parti, men de bådas debattinlägg innehåller så många märkligheter att det nästan skulle ha platsat på Aftonbladets ledarsida. Vi får inledningsvis veta:

"Säkerhetsläget i Afghanistan har snabbt försämrats. De senaste veckorna har flera större attentat i huvudstaden Kabul inträffat. Talibanerna och flera andra grupper vinner mark. Samtidigt har, enligt bedömningar, ungefär en miljon afghaner fördrivits från Pakistan och Iran tillbaka in i Afghanistan. Ofta fattiga människor som saknar nätverk i landet." 

Flera större attentat har även inträffat i London på senare tid, eftersom det också är en plats med stor muslimsk närvaro, och förekomsten av terrordåd är inget vidare argument för en organiserad ström från andra sidan jorden. Vad repatriering av afghaner från Pakistan och Iran har med Sverige att göra är mycket oklart, men framför allt är varken fattigdom eller avsaknad av nätverk ett asylskäl. Detta är hur de svenska medierna gärna beskriver utvisningar, där vi exempelvis kan få veta att sjukvården i Kosovo inte håller svensk standard, men egentligen borde man kunna kräva mer av politiker på Annie Lööfs nivå. Det kan vi tydligen inte:

"Den afghanska regeringen har vädjat till europeiska länder att avstå från att utvisa de som fått avslag på sina asylansökningar. Tyskland har nyligen pausat samtliga tvångsutvisningar till Afghanistan medan man gör en ny genomgång av säkerhetsläget. Många röster har höjts för att Sverige borde göra detsamma." 

"Många röster" är inte ett starkt argument, eftersom vi inte vet hur många de faktiskt är, samtidigt som vi kan anta att många röster också skulle höjas för att utvisa dem allihop. Inte heller är Tysklands hantering särskilt relevant och jag får väl påminna om att 40 procent av alla ur gruppen "ensamkommande flyktingbarn" som 2015 anlände till EU sökte sig till just Sverige, vilket gör att vi också borde kunna resonera kring utvisningar helt självständigt. Dessutom verkade Tysklands beslut främst handla om att deras ambassad skadades i ett attentat, varvid ett par anställda dödades. En talesperson för de tyska myndigheterna sade då:
- De anställda har viktigare saker att göra än att förbereda de organisatoriska åtgärderna som skulle krävas. Därför kommer det inte att bli några kollektiva utvisningar till Afghanistan under de kommande dagarna.

Centerpartisterna fortsätter:

"Utöver att säkerhetsläget snabbt försämrats i Afghanistan så har vi även en situation i Sverige där många unga människor som sökt skydd här lever i stor utsatthet. Det gäller både de som redan fått avslag på sin asylansökan och de som fortfarande väntar på besked. Långa handläggningstider och brister i Migrationsverkets utredningar har skapat otrygghet och misstro, både för de drabbade och för många engagerade människor runt dem."

Att de här lever i "utsatthet" blir alltså också ett asylskäl, trots att det snarare borde tala för att de ska skickas tillbaka så snabbt som möjligt. Till och med en avslagen asylansökan är ett asylskäl för dessa centerpartister. Om Sverige hade sett till att inte vara fullt en så attraktiv destination, skulle vårt land inte vara det naturliga målet för unga män i Afghanistan, och Migrationsverkets handläggningstider inte heller så långa. Hur "engagerade människor runt dem" känner kan vi bortse från.
Nästa stycke är kanske det mest bisarra:

"Centerpartiet vill försöka hitta lösningar på den här situationen. Vi vill inte se fler skötsamma unga människor slitas upp från sin tillvaro och kastas ut i otrygghet, på det sätt som nu sker. Vi anser inte heller att Sverige ska medverka till att ytterligare destabilisera läget i Afghanistan."

Denna passage är både förljugen och delvis obegriplig. Bidrar Sverige till att ytterligare destabilisera Afghanistan genom att skicka tillbaka några av landets medborgare? Hur då? Ska Sverige verkligen ge uppehållstillstånd för individer därför att de annars destabiliserar sitt hemland? Märkligt är också att Lööf och Jönsson automatiskt utnämner dem alla till "skötsamma unga människor", något som lär variera i verkligheten. Dessutom var det tydligen inget problem att "slitas upp från sin tillvaro" när dessa personer lämnade Afghanistan eller Iran för att bege sig till ett land där de aldrig tidigare satt sin fot.

När så de båda undertecknarna ska ställa upp en lista med åtgärder lyckas de säga emot sig själva redan från punkt ett till punkt två:

"Centerpartiet värnar rätten att söka skydd. För att den rätten fortsatt ska värnas behöver asylbedömningen även fortsättningsvis vara fristående från politikens ofta godtyckliga bedömningar. I annat fall kan tvära kast i opinionen leda till att enskilda hamnar än mer i kläm. Vi anser också fortsatt att det är Migrationsverket och domstolarna som ska bedöma skyddsskäl." 

Det finns dock ett undantag, nämligen när dessa två politiker tycker något, vilket förklaras i nästa punkt:

"Vår bedömning av säkerhetsläget är ändå att Migrationsverket bör pausa utvisningarna till Afghanistan medan man snabbt tar fram ett nytt rättsligt ställningstagande. Samtidigt bör regeringen tillsätta en utredning för att se om Migrationsverkets säkerhetsbedömningar behöver förbättras."

Vi behöver nog inte tvivla på att "förbättra" betyder "göras mer generösa". Nästa punkt har lyfts av ett antal asylaktivister, men tankegången förblir märklig:

"En särskild regel bör införas om att den som var under 18 år när asylansökan lämnades in också ska bedömas utifrån den åldern när beslut fattas. Långa handläggningstider ska inte vara det som avgör en ung människas framtid. Med den här förändringen skulle många av de som kom under 2015 få en möjlighet att stanna."

Varför menar samma personer som anser att åldersbedömningar är godtyckliga att denna gräns plötsligt är mycket viktig och exakt? Avgörs inte en ung människas framtid också om denne var 20 år gammal när den kom? Svaret är förstås att dessa personer helt enkelt vill maximera inflödet och här tycker att de har hittat ett fyndigt sätt att få upp siffrorna något. Mot slutet skrivs:

"Den som inte har rätt att befinna sig i Sverige ska lämna landet. Samtidigt befinner vi oss i en exceptionell situation. Vi politiker har ett stort ansvar att försöka hitta de bästa lösningarna." 

Ni har ett stort ansvar för Sverige och ett undantag för just afghanska män är sannerligen inte "den bästa lösningen" för vårt land. Vi befinner oss inte heller i en "exceptionell" situation, eftersom världen är och kommer att vara fylld av fattigdom och konflikter. De afrikanska män som åker över Medelhavet saknar också asylskäl, men vi verkar ännu inte ha skapat en särskild ström från exempelvis Nigeria, som vi har gjort i fallet Afghanistan. Inte heller hör vi ett ord från dessa fina humanister och feminister om kvinnornas situation i Afghanistan.

Även Jan Björklund och Ebba Busch Thor har varit ute och snurrat i den här frågan, vilket gör att vi ännu en gång kan konstatera att det inte går att lita på den så kallade "Alliansen", allra minst i frågor som rör migration.3 kommentarer:

  1. Annie Lööf är väl egentligen lite för ung för att ömma för afghanska toyboys men hon vill kanske vara generös mot sina medelålders kvinnliga sympatisörer så att de slipper åka till Gambia och köpa "lakritsklubbor". Annie inser kanske också hur fort tiden rinner iväg och vill om tio år, när hon själv är en medelålders batikhäxa, ha ett ett stort nationellt stall bestående av unga afghanska hingstar.

    SvaraRadera
  2. Samtidens stora gåta i svensk politik är hur förtroendet för Annie Lööf kan vara så stort. Hon verkar ha övertagit språkrörens roll som medias älskling, trots att hennes politik är helt osammanhängande. Jag vill bara påminna om förslaget med " jobbpeng" till invandrare för att göra dem mer attraktiva för arbesgivare.

    SvaraRadera
  3. Man blir alldeles matt och lite uppgiven. Tack för ännu en bra analys, och ett snyggt bildkollage.

    SvaraRadera