måndag 4 april 2016

Ännu ett utspel om invandringens "positiva effekter"
I dagens upplaga av TV4:s Nyhetsmorgon var en Jesper Strömbäck inbjuden, en forskare vid Göteborgs universitet som nu släpper en bok med den analytiska titeln "Utan invandring stannar Sverige". Det ska direkt sägas att jag förstås inte har läst boken, utan här tänker reagera på de uttalanden han gör i programmet. Det han där säger är nämligen närmast identiskt med de floskler som vi har hört dag ut och dag in, och som flera gånger har motbevisats av andra forskare som Tino Sanandaji, något som gör att jag har svårt att tro att bokens slutsatser är särskilt seriösa eller vederhäftiga.

Det är lite intressant att TV4 direkt inleder med att hävda att Strömbäcks medverkan på något sätt handlar om att "nyansera" debatten, som om de någonsin skulle ha bjudit in till exempel Jan Tullberg eller Karl-Olov Arnstberg. Nej, Strömbäck får naturligtvis delta enbart för att han framför den vanliga linjen, som här kan presenteras som vetenskaplig sanning. Observera att han dessutom inte är professor i ekonomi, utan i journalistik och politisk kommunikation, vilket kanske säger en del. Redan det inledande påståendet att "alla positiva effekter" av invandring faller bort i diskussionen gör att det blir svårt att ta honom på allvar, eftersom vi hör dessa påstådda fördelar dagligen.


Det är förstås en svaghet att jag inte har läst boken ifråga, men jag har hört Strömbäcks alla påståenden många gånger förut, vilket gör att jag ändå tycker att jag kan gissa mig till vad hans resonemang handlar om. 

En mycket vanlig lögn upprepas och är särskilt häpnadsväckande från någon som kallar sig forskare:

"Att vi har invandring är ingenting nytt. Sverige har varit ett invandringsland väldigt länge. Det har varit olika grupper som har kommit genom åren, men genom alla tider har invandringen bidragit till att stärka och utveckla Sverige, ekonomiskt, socialt, kulturellt, och gör det även idag."

Nej, de senaste decenniernas enorma asylinvandring är historiskt sett någonting nytt och aldrig tidigare har befolkningssammansättningen påverkats i samma grad. Ett tusental valloner har inte samma påverkan som hundratusentals muslimer. 

Huvudpoängen med boken, vilket Strömbäck förstås bestämt sig för innan han gjorde några efterforskningar, är att invandring är en tillgång. För att hävda detta, drar sig Strömbäck inte ens för att dra fram "den åldrande befolkningen", där ännu ett fullständigt absurt "argument" presenteras:

"Utan invandring skulle antalet på den svenska arbetsmarknaden minska. Tack vare invandringen så ökar antalet personer på den svenska arbetsmarknaden."

Ja, det är självklart och också ointressant. Med invandringen ökar dock antalet personer utanför arbetsmarknaden ännu mer, och det är den balansen som är relevant. Att Strömbäck sedan blandar in arbetskraftsinvandring, som är en helt annan sak och långt mindre destruktiv, förändrar inte intrycket av hans sorglösa inställning till forskning och slutsatser.

Han talar sedan lite löst om "integration" och "utmaningar", på samma sätt som politiker gör, vilket definitivt varken är akademiskt eller seriöst. Det stora problemet med dagens asylinvandring och arbetsmarknaden är inte heller att utländska universitetsutbildningar inte valideras tillräckligt mycket eller snabbt, utan att en stor mängd av de som kommer har mycket låg eller helt obefintlig utbildning, i ett land där de allra flesta anställningar kräver åtminstone gymnasiekompetens. 

När jag hör Jesper Strömbäck använda ordet "forskning" får jag lite samma känsla som när Henrik Arnstad gör det. Att lite luddigt hävda att Sverige "stärks", när han i själva verket försöker säga att det finns ekonomiska vinster, är ingen vetenskaplig analys och han framstår helt enkelt, likt Arnstad, som en politisk aktivist. Även om utomeuropeisk asylinvandring skulle vara en ekonomisk vinst, vilket den inte är, skulle inte det betyda att landet och det svenska samhället nödvändigtvis skulle stärkas i ett bredare perspektiv. Jag ska villigt erkänna att jag skulle motsätta mig dagens invandring även om den skulle ha haft ekonomiska fördelar, vilket beror på att det största problemet inte är direkta kostnader i mottagningssystemet, utan massinvandringens långsiktiga konsekvenser med splittring, kriminalitet, islamisering och Sveriges utplånande som svenskens hem. Slutligen ska det ännu en gång påpekas att även homogena länder som Japan och Sydkorea har sjukvård och skolor.
9 kommentarer:

 1. Vad man glömmer bort i sammanhanget är att de som kom till Sverige hade en uppgift att fylla, Valonerna lärde oss järnhantering, italienare lärde oss att bygga flygplan, holländare dikade ur Göteborg. Men vad man glömmer i sammanhangen att det allra flesta av dessa återvände hem igen. Bland valonerna var det inte många som stannade kvar.

  SvaraRadera
 2. Professor i journalistik, vem kunde ha anat det? Nu har vi i alla fall svart på vitt var journalisterna lär sig ljuga. Det kommer i alla fall bli en lisa när Tino Sanandaji smular sönder denna "forskningssammanställning".

  Det finns så många felaktigheter att man knappt vet var man ska börja. Vi kan i alla fall börja med instegsjobb. Hur många av de 49% av utländsk härkomst i städbranschen kommer vidare. Här kan vi i alla fall tala om instegsjobb, det lär inte behövas många veckors fortbildning för att börja med modern städning.

  Sedan kan man undra hur vi ska gå tillväga för att utvärdera utländska utbildningar när vi inte ens kan vara säker på vem individen är?

  Integration som investering? Nej det är damage control för att försöka stoppa mångmiljardläckorna ur svenska välfärdssystemen.

  Den enda långsiktigt hållbara lösningen är att strikt kontrollera invällningen, sätta tak och inte släppa in okända individer. Det är förövrigt inte flyktingar som kommer då personerna i fråga har passerat minst ett dussin minst lika säkra länder och reducerade vi det ekonomiska utbytet till ett minima skulle också floden av lycksökare snart sina.

  SvaraRadera
 3. "Utan invandring skulle antalet på den svenska arbetsmarknaden minska ..."
  Det är väl självklart att "antalet på arbetsmarknaden" minskar vid minskat befolkningstal ?

  "Forskaren" menade att "arbetskraftsinvandrare kommer direkt i jobb och betalar skatt" men medgav att "asylinvandrare har det lite svårare och behöver en sju-åtta år innan hälften av dem är i arbete !"
  Att förhållandet arbetskraftinvandrare/asylinvandrare ligger kring 1/10 och därmed ETT lyckat fall får uppväga TIO misslyckade togs härvid inte upp.
  Asylinvandringen förskönades härvid lite för de nyaste siffrorna är väl att "en tredjedel har jobb efter 15 år".

  Receptet var:
  "Vi behöver enklare jobb och lägre ingångslöner ! Och bättre integrationsåtgärder !"

  Boken är positiv till invandring och kommer därför säkert att prisas av diverse politiker.
  Som fallet var med "Sandviken-rapporten". But then came Tino ...

  Tjalle

  SvaraRadera
 4. Att TV4 propagerar så starkt för (mass)invandring kanske har något med dess ägare att göra?

  SvaraRadera
 5. Den här "forskaren" arbetar precis som de så kallade genusforskarna. Istället för att ställa sig en fråga, som man vill se om den stämmer, fastställer de ett axiom som de sedan samlar in understödjande material till. På så sätt stärker de sin tes och behöver inte problematisera den eller beakta motsägande fakta. Om sådant verkligen ska få kallas forskning, är vi illa ute.

  SvaraRadera
 6. Vad ska han säga? Han lever ihop med en invandrare.

  SvaraRadera
 7. Nu är det TV4 vi talar om och därmed faller seriositeten på sitt egna grepp.

  Att jämföra dagens asylinvandring med gårdagens arbetskraftsinvandring är som att jämföra is med eld.

  Detta vet alla seriösa debattörer, men de bjuds sällan in till pajaskanalen.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Seriositeten föll redan på bokens titel...

   Radera
 8. Vi vet att massinvandringen av människor från Mellanöstern, Nordafrika och Afghanistan INTE är lönsam. Men jag håller med om att det allra största problemet är de negativa sociala effekter som vi nu ser sprida sig. Vi har ett samhälle som byggdes utifrån en kultur främst präglad av tillit och samarbetsförmåga parad med empati för de svaga. Vi betalade hög skatt men ansåg oss få något tillbaka, för egen del och för att mindre lyckligt lottade inte kastades ut på gatan.
  Allt detta krackelerar nu. Vi står där försvarslösa. Våldtäkter, bilbränder, bråk på allmänna platser, kränkningar av kvinnor överallt, attacker på polis, brandkår och ambulanser. Sådant löser man inte med "samtal" och kompromisser.

  SvaraRadera