torsdag 16 juni 2016

Som "forskare och människor" kräver de massinvandring
En argumentationsteknik att se upp för kallas "auktoritetsargument", vilket vi till exempel ser när en tandläkare plockas in för att göra reklam för en viss tandkräm. Vi ser det också i svensk migrationsdebatt, där jurister som Viktor Banke och Anne Ramberg försöker ge sin aktivism och sitt poserande lite extra tyngd genom att framhålla sina titlar och gärna slänger in en irrelevant juridisk term när de pläderar för en ohämmad asylinvandring.

Idag får vi ett alldeles fantastiskt exempel på detta fenomen, då inte mindre än 200 "migrationsforskare" försöker hänvisa till att "etablerad kunskap" visar att vi ska öppna dörrarna. På vänstersidan ETC får de ett inlägg publicerat som "protesterar mot Sveriges nya asylpolitik". Auktoritetsargumenten flödar i all sin fånighet redan i ingressen:

"Som forskare och som människor ser vi det som vår skyldighet att tydligt uttala att de nyligen genomförda förändringarna inom svensk asylpolitik och de förslag som ligger på riksdagens bord står i motsättning till vad vi menar är etablerad kunskap."

Rent nonsens. Frågan är politisk och även om man har all rätt i världen att förespråka en enorm asylinvandring, är det löjeväckande att hänvisa till "etablerad kunskap". Jag skulle lika gärna kunna hävda att mycket etablerad kunskap visar att en omfattande invandring från Mellanöstern, Afghanistan och Afrikas horn är destruktiv för varje europeiskt land. När dessa migrationsforskare inledningsvis ska göra någon sorts presentation, råkar de dock avslöja vad det handlar om:

"Under två dagar i juni har över 200 migrationsforskare och migrationsrättsaktivister samlats i Malmö till en internationell konferens om migration, irregularisering och aktivism. I ett trettiotal workshops och plenariediskussioner har vi delat och utbytt kunskap, erfarenheter och analyser från en mängd studier som på olika sätt utforskar samtida migrationspolitik."

Vad har aktivism med saken att göra? Varför deltar "migrationsrättsaktivister" på denna vetenskapliga begivenhet? Skälet är naturligtvis att detta evenemang har en agenda, som inte heller är alldeles vetenskaplig. Deltagarna försöker genom sina formuleringar framställa mötet som oerhört avancerat och intellektuellt, men i själva verket innebar tilldragelsen sannolikt två dagars upphetsat poserande om vikten av en enorm invandring, där deltagarna försökte överträffa varandra i både titlar och människosyn. Mitt intryck förändras knappast med varje inblick som texten bjuder på:

"Andra presentationer har erbjudit historiska tillbakablickar på migrationspolitikens förändringar och reflektioner över hur migrationskontrollens uteslutande mekanismer hänger samman med och skapar rasism, social differentiering och ökade klassklyftor i Europa."

Det låter ärligt talat som, i brist på ett bättre ord, "flum". En skärpning av invandringspolitiken skulle alltså i sig, genom "uteslutning", skapa rasism och klassklyftor. Jag vågar hävda att det är precis tvärtom. Ett stort inflöde av okvalificerade och kulturellt främmande människor skapar naturligtvis direkt "social differentiering", vilket i sin tur leder till motsättningar och ett motstånd mot en sådan politik, vilket i vanlig ordning här kallas "rasism". Våra utanförskapsområden har inte växt fram som ett resultat av en alltför begränsad invandring.

Hela alstret består av dels hänvisningar till deltagarnas storhet, dels av krav på ökat inflöde, och mängden känsloargument visar i all tydlighet att vi överhuvudtaget inte rör oss inom någon sorts vetenskap:

"en känsla av sorg över alla de liv som redan tagits vid Europas gränser"

"att avskräcka människor"

"människor vars liv och hälsa redan hotas"

Det är inte heller lite denna grupp kräver "som forskare och människor":

"-  Att EU och Sverige möjliggör säkra vägar för flyktingar in i Europa, så att de inte tvingas ut på farliga och traumatiserande resor;

- Att människor på väg till och genom Europa inte hindras att nå Sverige genom transportörsansvar och gränskontroller;

- Att familjer ska ha rätt att återförenas utan att riskera livet eller tvingas in i utsatt situation på arbetsmarknaden;

- Att människor ska få möjlighet till trygghet och kontinuitet genom permanenta uppehållstillstånd."

Redan den första punkten skulle helt enkelt innebära att Europa snabbt skulle översvämmas av fattigare människor från Asien och Afrika. Observera också formuleringen i punkt två, där det viktiga är att människor inte ska "hindras att nå Sverige", som ju ligger på andra sidan ett tiotal säkra länder.

Ni 200 får gärna plädera för massinvandring och i praktiken Europas undergång, men försök inte att framställa er aktivism som vetenskap. I ett annat politiskt klimat skulle man förstås utan problem kunna samla 200 "människor och forskare" som mycket lätt skulle kunna visa hur utomeuropeisk massinvandring resulterar i splittring, fattigdom och kaos. Det skulle man dessutom kunna redogöra för med den torraste vetenskap, som inte behöver innehålla en enda känsloyttring.

Som civilekonom och människa kräver jag att all asylinvandring omedelbart upphör.

16 kommentarer:

 1. Egoister hela bunten. Allt vad de säger handlar bara om att nyttomaximera för att gynna de egna karriärerna och det sociala anseendet i umgängeskretsen.

  Finns inte ett uns av uppoffring hos dessa personer, det är bara ett socialt skådespeleri alltihop.

  SvaraRadera
 2. "en känsla av sorg över alla de liv som redan tagits vid Europas gränser" är ren och skär rasism. Det är den von oben attityd som präglar många "finare" människor och deras lust att "ta hand om" dem de inte tycker klarar av saker och ting. Den alltjämt gällande definitionen på rasism "Rasism En ideologi, uppfattning, värdering eller struktur som bygger på en indelning av människor i ett hierarkiskt system av raser, utifrån hudfärg eller etnisk tillhörighet, där vissa raser tillskrivs ett högre värde, positivare egenskaper och ibland moralisk rätt att härska över andra." trycker särskilt på det. Dessutom visar det sig att dessa migranter har klarat av att på egen hand färdas ett kvarts varv runt jorden något som jag inte tror att deras "välgörare" skulle mäkta med.

  De som ger sig utanpå Medelhavet i undermåliga farkoster, barn exkluderade, vet mycket väl vad de ger sig in på. De gör det för att de vet att vinsten är ett bekymmerslöst liv på skattebetalarnas bekostnad. Så länge som våra politiker rundhänt delar ut vår gemensamt hopskrapade välfärd till kreti och pleti kommer resorna att fortsätta. Gör därför som Australien, outsourca asylprocessen.

  SvaraRadera
 3. Tom bytta skramlar som bekant mest. Ett patetiskt inlägg i debatten.

  Den raka fråga man vill ställa dessa damer och herrar är - VEM SKA BETALA? Gemene man har ingen lust. Ska de då tvingas till det av solidaritetsskäl? Är det verkligen solidariskt?

  SvaraRadera
 4. På trettio- och fyrtiotalet fanns det också auktoriteter inom olika gebit, fr.a. läkare och forskare, som hävdade att man genom rasbiologiska studier kunde bestämma en människas karaktär och psykologiska egenskaper utifrån dennes etnicitet och kroppsformer. Själen inne i en kort och satt kropp med grova former hade sämre personliga egenskaper än en lång, finlemmad person med ljus hy.
  De "forskare" och jurister som i dagens Sverige propagerar för massinvandring är på sätt och vis en förlängning av de rasbiologer med fina titlar som bl.a. var anställda på Rasbiologiska institutet.
  Den stora skillnaden mellan då och nu är att i det gamla folkhemmet kunde inte vilken charlaran som helst kalla sig för "forskare" medan det idag dräller av "forskare" inom alla möjliga suspekta områden där "genusforskning" är det mest bisarra exemplet. Och trots allt uttalade sig rasbiologer inom ett ämne de var utbildade till vilket man inte kan säga om sådana som Viktor Banke och Anne Ramberg.
  Rasbiologiska forskare var heller inte några fåfänga posörer som försökte samla godhetspoäng för att det skulle gynna deras karriärer, få patetiska prisutmärkelser och ekonomiska anslag till sin forskning.
  Bara titeln " migrationsforskare" säger mig att det är en person som precis som "genusforskare" på förhand har bestämt vilka forskningsresultat denna ska komma fram till. Sedan gäller det bara att samla på sig godtyckliga "bevis". Det är inte forskning utan propaganda under pseudoforskningens täckmantel.

  Att den internationella konferensen om migration, irregularisering och aktivism i Malmö med dessa 200 migrationsforskare och migrationsrättsaktivister  (där säkert aktivisterna utgjorde minst 75 %) redan från början utgick från att massinvandring från jordens mest efterblivna länder är berikande kan man vara helt förvissad om.
  Det är lika förtroendeingivande, seriöst och objektivt som om ett gäng med kommunistiska och anarkistiska "forskare" och aktivister skulle diskutera om planekonomi är bättre eller sämre än marknadsekonomi, om förstatligande är att föredra framför privatiseringar...
  Att skylta med att alla dessa dessa 200 migrationsforskare och migrationsrättsaktivister är helt överens i en enda fråga stinker propaganda lång väg och det skulle inte alls förvåna om det förekommer mutor mot "forskarna". Inte en enda av dem har genom sin "forskning" kommit fram till att passkontroller och s.k. stängda gränser på längre sikt leder till att färre "flyktingar" ger sig av ut på livsfarliga båtfärder. På det finns det inga s.k. forskningsresultat men det finns praktisk erfarenhet från Australien och dessutom är det en enkel logisk slutsats. Men vanligt sunt bondförnuft får ingen plats i den svenska åsiktskorridoren.

  SvaraRadera
 5. Som vanligt. "Follow the money".
  Utan asylturism ingen s.k. migrationsforskning vilket betyder att, hemska tanke, de stackars "forskarna " måste se sig om efter riktiga arbeten.

  SvaraRadera
 6. Var "historikern" och "forskaren" Arnstad en av de 200?

  SvaraRadera
 7. Jag håller med: Det är synnerligen farligt att inte acceptera att våra raser är olika.
  Detta gör situationen svår för Europa. Anledningen är, helt som Tobias skriver, att ett stort antal ur den arabiska, afrikanska och asiatiska befolkningsgruppen inte har förmåga samt vilja att bli en del av vårt samhälle Sverige.

  Att säga detta eller skriva det, det är liktydigt med rasism.
  Jag har inget behov av att kalla någon för något eller peka på denne och påstå det och det. Jag ser det som sker, allt det talar för sig självt.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Fast så skrev jag inte riktigt. Jag menar att alltför annorlunda kulturer skapar problem i ett samhälle, vilket faktiskt är någonting annat än etniciteter, även om många vänstermänniskor försöker blanda bort korten och tala om "kulturrasism". Jag tror till exempel inte att en person som är adopterad från var som helst i världen har några problem att vara en del av vårt samhälle.

   Radera
  2. Nej, just. Det är det jag menar.
   Mindre grupper av något mer motiverade individer har stora möjligheter att inlemmas i vårt samhälle.
   Det är när grupperna blir arme´er som det slutar att fungera.
   Det har vi ju tydliga bevis på...

   Radera
  3. Men Tobbe, Du vet att tung inavel förekommer i vissa kulturer -(kusingifte är norm för detta bevarar egendom och lojalitet inom klanen)-, kulturer som omfattar hela etniciteter. Borde inte detta medföra skillnader på genetisk nivå?, samarbetsförmåga mm? Läste nånstans att preferens klanlojalitet/nationslojalitet kan förändras över ganska få generationer. Detta innebär att två grupper (etniciteter) med dessa olika inklinationer inte kan samexistera friktionsfritt. Det neror således inte bara på kulturskillnader. Fakta borde inte kunna vara rasistisk.

   Radera
  4. Visst, det är en teori som även jag har hört, men det är en fråga som jag lämnar åt vetenskapen. Jag är inte genetiker. Det finns förstås invandringskritiker som bygger sitt motstånd på tankar om olika etniciteters eventuella egenskaper och ett behov av att bevara "folkstammen", men dit hör inte jag. För mitt motstånd mot asylinvandringen räcker det att jag tror att samhället kommer att raseras, bland annat på grund av skillnader i kultur och utbildningsnivå. Det skulle kanske kunna hanteras om volymen var minimal, men den är ju nu enorm.

   Radera
  5. Jo det stämmer nog. Man behöver inte gå längre än så. Däremot är det säkert intellektuellt hämmande att få debattörer törs närma sig den teorin.(se vad som drabbade Watson eller var det Crick)
   Mediapartisterna kommer fortsätta förespråka massimvandring då denna metod att utvinna godhetspoäng ger stor avkastning. Missbruket upphör först då systemet kollapsar likt ett överfiskat torskbestånd. (Yrkesfiskare kan för övrigt med samma kortsikt ses opponera sig mot kvoter.)

   Radera
 8. Jag har nog inte riktigt fattat vad "lagliga vägar in i Europa innebär".
  Rimligen innebär det att ALLA som vill ska erbjudas gratis resa till önskat land, helst då Sverige enligt våra "forskare och människor". All kontroll och asylhantering måste upphöra. Annars kommer ju de (miljoner) som får avslag att riskera "döden på medelhavet".

  SvaraRadera
 9. Samma sak gällde klimat förändringen när sak argumenten tog slut.tog dom till en opinionsundersökning som sa 95 % tycker att det är vetenskapligt fastslaget när det gäller klimat förändringen. I själva verket blir det Vetenskapliga underlaget allt svagare.

  SvaraRadera
 10. Tänk om dessa s.k forskare skulle flytta ut till no-go zonerna och praktisera sina slutsatser och godhet.
  Då skulle nog problemen upphöra, eller.

  SvaraRadera
 11. Var det inte i Wannsee konferensen hölls? /Godwin

  SvaraRadera