fredag 21 oktober 2011

Lättare för våldsutsatta att stanna

Lättare för våldsutsatta att stanna

Migrationsöverdomstolen ger i en vägledande dom en kvinna permanent uppehållstillstånd i Sverige.


Sverige har ju, som ni vet, en ganska omfattande anhöriginvandring, som alltså bygger på att man ska vara anhörig till den person som redan fått permanent uppehållstillstånd. Detta är perfekt för de kulturer som helt enkelt åker ner till hemlandet och hämtar en kvinna, som då troligen kan vänta sig en högre levnadsstandard i Sverige. Denna dom ger dock ökade möjligheter att få permanent uppehållstillstånd även om relationen upphört.

Den skeptiske frågar sig då också om denna uppluckring inte kan leda till fler skenäktenskap, då man inte ens behöver låtsas vara tillsammans särskilt länge. Jag vet inte, kanske är denna risk försumbar. I ljuset av uppgörelsen om att somalier inte längre skall behöva pass för att komma till Sverige blir man dock lätt lite paranoid.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar