lördag 22 oktober 2011

Replikväxling: Daniel Spansk

Bloggen publicerar idag sidans första debattinlägg, som jag hoppas kommer att följas av fler. Det finns ett värde i att vi, även om vi har olika åsikter och kanske representerar olika partier, kan diskutera med varandra och utbyta argument. Bloggen är oberoende sverigedemokratisk, men är intresserad av andra infallsvinklar.

Först ut som debattör är Daniel Spansk, f d vice ordförande i Nationaldemokraterna och numera oberoende nationell i Nykvarn.

Därför är SD, som det nu ser ut, inte ett alternativ för mig

Jag blev inbjuden av Tobbes Medieblogg att skriva om min syn på SD – och varför jag som avhoppad nationaldemokrat inte kan tänka mej att komma till Sverigedemokraterna. Anledningarna är flera, men jag väljer att ta med endast ett par i detta stycke.

Sverigedemokraterna har, som jag ser det, en syn på politiska sakfrågor jag till stor del kan sympatisera med. Att de vill minska ned massinvandringen* är ju faktiskt bra. Men det räcker inte! Den måste helt upphöra – samt att ett återflyttningsprogram måste införas. Där skiljer vi oss åt.

Sverigedemokraterna värnar det svenska kulturarvet, och det gör jag också. Men till skillnad från Sverigedemokraternas program av idag anser jag att de enda som kan vara bärare av den svenska kulturen är det svenska folket.

Visst går det med tillräckligt mycket tvång att få t ex somalier att assimilera sig och anamma en del av våra traditioner och seder. Men med dagens demografi och rådande invandringspolitik (som saknar ett återflyttningsprogram) kommer vi att få se oss, det svenska folket, befinna sig i minoritet inom överkådlig tid. Detta leder knappast till att assimilerade folk från Afrika och MENA- länderna kommer att fortsätta bära våra traditioner vidare till kommande generationer, utan då återgår de till att leva efter sina invanda traditioner – ja, efter den egna kulturen helt enkelt. Där skiljer vi oss åt.
Med det svenska kulturarvet menas här de traditioner, seder och bruk - samt landskapsunika inslag av kulturskillnader som ingår inom ramen för svenskt kulturarv. Men det  inbegriper  även det  folk som genom hög reproduktion inom den egna gruppen kommit att utgöra ett folk, det svenska folket – därtill de som genom historien och måttlig invandring assimilerats i den svenska folkkroppen.
Jag vet anser den officiella sverigedemokratiska politiken inte vara kapabel att åtgärda den problematik som råder idag, och att dess ledning inte delar min uppfattning kring svenskhet och kultur i tillräckligt stor utsträckning för att jag skulle kunna bli medlem.

Mvh Daniel Spansk


*Med massinvandringen avses här den invandring som sker från främst Afrika, Nordafrika och Mellanöstern och som utgörs till överväldigande del av s.k anhöriginvandring.

Bloggen svarar:

Det stora hindret för integrering av invandrare i Sverige idag är den fantastiska omfattningen av invandringen, samt dess kulturellt avlägsna ursprung. Jag tror att om man minskade den framtida invandringen med 90%, vilket är vad Sverigedemokraterna vill, så skulle övrig befolkning med utländsk bakgrund inom ett par generationer helt ha anammat den svenska kulturen. Detta skulle förstås gå ännu fortare med de kulturellt mer närliggande invandrarna, som exempelvis skandinaver och östeuropéer. En invandring motsvarande 10% av vad vi har idag - och då från kulturellt närliggande länder - skulle vi kunna hantera och den skulle faktiskt kunna vara ett bidrag till Sverige. Detta är den utgångspunkt man måste ha - vad gynnar landet?

Det skall naturligtvis inte finnas någon plats i Sverige för Islam, tvångsäktenskap eller hedersmord.

Troligen kommer också en del av de invandrade individer som nu befinner sig här frivilligt återvandra så småningom. Detta är något vi bör underlätta. 

2 kommentarer:

 1. Tack för din inbjudan Tobias!

  Jag vill mena att det inte räcker med en minskad invandring i den storleksordningen du nämner.

  För att komma till rätta med den demografiska kartan för Sverige, och tillse att svenskarna inte hamnar i minoritet - då måste vi sätta stopp för så gott som all invandring. Inte all, men nästan.
  Dessutom måste det till ett klimat där vi inte räds att tala om återvandring - samt en politik som utformar ett rimligt återvandringsprogram.

  Sker inte detta, då hamnar svenskarna i minoritetsställnig - och vad som sker då kan man bara spekulera i. Men av allt att döma utifrån dagens samhälle så är det inget jag vill vara med om - eller lämna för mina barn att leva i.

  Det är inte långsökt att titta på hur Boerna har det i Sydafrika.

  SvaraRadera
 2. Bra svarat av Danne och en bra blogg i övrigt. Fortsätt så.

  SvaraRadera