söndag 23 oktober 2011

Våra bröder i Europa: Schweizerische Volkspartei


Schweiziska folkpartiet är det största partiet i Förbundsförsamlingen med 58 ledamöter i Nationalrådet och sex ledamöter i Ständerrådet.

Såväl regeringspartierna som oppositionspartierna anser att partiet är främlingsfientligt, bland annat för att de vill begränsa invandringen kraftigt samt tycker att invandrare som begår grova brott bör utvisas ur Schweiz automatiskt.

I maj 2007 tog medlemmar i SVP/UDC och Schweiz federala demokratiska union initiativet till att ändra landets grundlagar för att stoppa byggandet av minareter. De menade att de inte hade något emot muslimer men att uppförandet av minareter gick emot landets sekularism. Minaretfrågan återkom i en kampanj som startades i juli 2008, och som syftade till att samla in tillräckligt många namnunderskrifter för att få till stånd en folkomröstning om förbud mot minareter via ett folkinitiativ. Partiet lyckades samla in de nödvändiga 100 000 underskrifterna vilket ledde till en folkomröstning den 29 november 2009 som resulterade i att Schweiz förbjöd nya minareter att byggas.

Toni Brunner är ordförande i
SVP/UDC sedan mars 2008.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar