lördag 27 oktober 2012

Återigen - lögner mot SD
De allt högre opinionssiffrorna för SD har tydligen givit medieetablissemanget viss ångest. Man kan inte längre tiga ihjäl partiet, utan verkar nu ha inlett någon sorts kampanj istället, där man som vanligt lyfter fram enskilda avhopp och försöker framställa SD som ett parti i fullt kaos. Det senaste exemplet står Expressen för - en braskande rubrik, och sedan inget innehåll.

Länk till Expressen

När man först läser rubriken får man intryck av att stora delar av partiledningen i all hast lämnat partiet. Läser man dock artikeln får man en klart mindre uppseendeväckande bild - det handlar om en handfull personer som bytt uppdrag, omprioriterat sina roller osv - ingen verkar ha lämnat partiet!

De här ständiga inslagen om avhopp inom SD börjar så smått irritera bloggen. Visst, varje tom stol är förstås ett misslyckande, men då ska man komma ihåg att partiet dubblats och tredubblats i varje val, samt att många företrädare hotats av mindre demokratiska element. Med tanke på partiets tillväxt tycker bloggen att såväl partiledning som medlemmar runt om i landet gör ett fantastiskt jobb.

Medlemmar och andra upplysta personer är ju väl förtrogna med gammelmedias anti-SD-kampanier - låt oss hoppas att den vanlige väljaren också ser igenom lögnerna och istället får ytterligare sympati för Sveriges främsta folkrörelse!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar