måndag 29 oktober 2012

Dagens citat: Andreas Johansson Heinö


"Få reflekterar över att Sverige har valt en för invandrarländer unik väg. De länder som har lyckats bättre har tagit emot färre flyktingar, haft en högre andel arbetskraftsinvandring och villkorat sociala och politiska rättigheter med krav på assimilation."

Andreas Johansson Heinö, Statsvetare vid Göteborgs universitet och författare till boken ”Gillar vi olika?", sammanfattar i en kolumn ganska väl varför vi har integrationsproblem. Resten av hans alster spårar förstås sedan ur i de vanliga formuleringarna att "vi bör slå vakt om den generositet som präglat svensk flyktingpolitik" osv. Detta påstående motiveras inte heller på något sätt. Hans huvudpoäng är dessutom att det är fel att ställa några krav på värderingar för att ta plats i det svenska samhället, vilket en majoritet av svenskarna tycker att man skall göra.

Så, för att göra Heinös resonemang lite tydligare: vi skall ha en mycket stor invandring från Mellanöstern och Afrika, vi kommer inte lyckas särskilt bra med integration, och man bör inte pådyvla svenska värderingar gällande demokrati, sekularism, kvinnors lika rättigheter eller att man skall bidra till samhället, för att nämna några aspekter där vi upplever konflikt mellan det svenska samhället och våra nybyggare.

Länk till DN

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar