fredag 2 november 2012

Brottsbalken 19 kapitlet 1 §

 Högförräderi

"Den som, med uppsåt att riket eller del därav skall, med våldsamma eller eljest lagstridiga medel eller med utländskt bistånd, läggas under främmande makt eller bringas i beroende av sådan makt eller att del av riket skall sålunda lösryckas, företager handling som innebär fara för uppsåtets förverkligande, dömes för högförräderi till fängelse i tio år eller på livstid eller, om faran var ringa, i lägst fyra och högst tio år."

2 kommentarer:

  1. Ja, visst är det? :-)

    Folk har åkt i fängelse för att ha överlämnat information om bergrum och liknande till Sovjetunionen. Borde då inte ett fullständigt raserande av nationen vara kriminellt?

    SvaraRadera