söndag 11 november 2012

Oj - sakpolitik!


När jag i morse gick in på Expressen förväntade jag mig att se ännu en krönika som svartmålar Sverigedemokraterna. Men idag hände något helt fantastiskt - man har lagt in en i princip neutral artikel, som presenterar var partiet står i ett antal frågor! Jag är övertygad om att den strida strömmen av fördömmande krönikor också ger partiet en skjuts, men en sådan här neutral redogörelse gör nog ännu mer för att vanliga medborgare skall intressera sig för själva sakpolitiken. Man tar till och med in ett uttalande från Jimmie Åkesson:

"Vårt förtroende ökar i takt med att fler förstår att bilden man fått serverad tidigare är en nidbild. Att vi blivit ännu tydligare i vårt avståndstagande från extremism kan också spela in."

Så här sammanfattar man partiets politik (av utrymmesskäl har jag klippt bort Ulf Bjerelds kommentarer):

...brott och straff
Sverigedemokraterna vill se kraftiga straffskärpningar för grova och upprepade brott. Dessutom vill man införa verkliga livstidsstraff för de värsta brottslingarna, och har lagt förslag om ett register för dömda pedofiler och flerfaldigt dömda sexual­brottslingar.
...skatter
Sänkt skatt för pensionärer och genomförandet av ett femte jobb­skatte­avdrag är prioriterat. Målet är att pensionärerna ska beskattas på samma vis som löntagare i dag.
...EU
SD är EU-kritiska och vill att makten återförs från Bryssel till svenska folket. Sverige ska omförhandla medlemskapet men behålla ett sam­arbete inom ramen för EES.
...Energi
Sverigedemokraterna vill utveckla och förnya kärnkraften. Enligt partiprogrammet tror man inte på att vindkraften kommer att kunna ersätta andra energikällor. Medel som i dag satsas på att subventionera utbyggnad av vindkraftsparker bör satsas inom andra sektorer i energipolitiken.
...familj
Partiet vill i praktiken avskaffa de två pappamånaderna i föräldraför­säkringen. Man vill också höja vårdnadsbidraget till 6 000 kronor per månad i stället för dagens nivå på 3 000 kronor.
...Jämställdhet
Sverigedemokraterna menar att det existerar medfödda skillnader mellan de flesta män och de flesta kvinnor. Man vill inte att varken kvinnor eller män skall särbehandlas på basis av sin könstillhörighet, men partiprogrammet säger att om "män och kvinnor inte gör allting på samma sätt, i exakt samma utsträckning, så betraktar vi inte det som problematiskt."
...abort
I dag har man själv rätt att bestämma om man vill göra abort till och med den 18:e graviditetsveckan. SD vill att det efter vecka tolv ska krävas tillstånd av socialstyrelsen och att det då ska handla om medicinska eller andra tungt vägande skäl.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar