torsdag 8 november 2012

Ullenhags soptippar


Stålmannen på besök i Borlänge.Låt mig börja med att betona att rubriken inte jämför asylsökande med sopor. Den syftar på det sätt våra rikspolitiker behandlar kommunerna ute i landet. Det går bra att sitta på Rosenbad, klappa sig på magen, och besluta att ta in 30-, 50- eller 100 000 asylsökande under ett år. Man behöver sedan inte bekymra sig om att dessa människor skall inhysas i en kommun, gå i skolan, uppbära bidrag, ha svenskundervisning osv.

En kommun som sedan tidigare har en stor somalisk befolkning är Borlänge. De kommande åren räknar Borlänge kommun med att ta emot omkring 1000 somalier genom så kallad anhöriginvandring. Och nu förbereder sig kommunen för att kunna ta emot alla.

Erik Ullenhag har just varit på besök i staden. Den regionala tidningen DT berättar om hans löften:

"Regeringen kommer bland annat skjuta till statliga pengar för praktikplatser och ett praktiskt basår för nyanlända somalierna. Detta för att göra det lättare för gruppen att komma in på arbetsmarknaden."

"Elever i skolåldern med en bristfällig utbildning från somalia kommer få upp till tre timmars extra undervisning i veckan."

Man skjuter alltså till pengar för praktikplatser, och sedan är 1000 extra somalier inga problem för Borlänge? Var finns dessa tusen praktikplatser? Och dessa tusen personer kommer sedan in på arbetsmarknaden? Slutligen vill jag påminna ministern om att det inte är regeringen som bjuder på allt detta, det är arbetande svenskar.
Skylten avslöjar att vi befinner oss i Sverige. Bilden visar 1a-maj-tåget i Borlänge.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar