söndag 10 februari 2013

LUFs gränslösa dumhetNär uttalade liberaler ger sig in i en debatt får man vara beredd på att det aldrig handlar om landets bästa, eller ens verkligheten, utan alltid om fina principer och företrädarnas egna godhet i egenskap av just "liberaler".

Idag skriver tre liberala ungdomar, Tove Henriksson, Oskar Areskog och Daniel Hesslow, att "Alla som föds i Sverige bör bli medborgare". De tre är medlemmar i något som kallas LUFs migrations-  och integrationspolitiska arbetsgrupp.

"Varje år utvisas barn från Sverige trots att de är födda och uppvuxna här. På grund av den rådande migrationspolitiken, som utgår från härstamningsprincipen, avgörs barns medborgarskap inte av var de föds utan av karaktären på sina föräldrars pass."

När man först tar del av deras ståndpunkt kanske den låter ganska rimlig, men så enkel är frågan bara i en liberal fantasivärld, där "drömmar har inga gränser". Att de sedan reducerar frågan till passets färg eller karaktär visar att de inte tänkt särskilt långt:

"Territorialprincipen är den princip som innebär att den som föds inom ett lands gränser per automatik ges ett medborgarskap, oavsett föräldrars nationalitet eller härkomst. Idag, i Sverige, gäller endast härstamningsprincipen. Den färg på passet som dina föräldrar har avgör ditt öde."

Det är ett märkligt resonemang att ett barn som föds här omedelbart skulle bli medborgare, även om föräldrarna skall utvisas, eller bara är på genomresa. Vi skulle dessutom locka till oss individer som genom att föda sitt barn just här, säkrar sin avkomma en plats i Sverige och EU. Denna lagstiftning har Irland och de har följaktligen fått ta emot vad vi kan kalla "födelseturister". Vad har dessa liberaler tänkt skall hända med barnet när föräldrarna sedan måste lämna landet? Gissningsvis tycker de då att även föräldrarna bör få stanna i humanitetens namn, och då har vi i ett slag gett avkall på allt vad asylskäl heter, så länge man lyckas producera ett barn under sin tid här."Frågan om medborgarskap är främst juridiskt teknisk – men också ideologisk. Vem som får medborgarskap och hur det går till definierar tydligt var vi som nation sätter gränsen. Gränsen mellan vi och dem, de som är med och de som inte är med."

I sina gränslösa drömmar vill dessa LUFfare förstås inte att Sverige skall ha några gränser alls. Konsekvenserna anser de sig inte behöva fundera över, men det måste nog vi andra göra åt dem.


1 kommentar:

  1. Å andra sidan....om jag hade råkat födas under min mors korta vistelse hos bekanta i Danmark.....hade jag räknats som Dansk medborgare då ???

    SvaraRadera