måndag 27 maj 2013

Dagens citat: Läraren Therése Högberg"Vid ett tillfälle fick vi kämpa för att köpa kartböcker för att hjälpa nyanlända elever att få en uppfattning om var i världen de befann sig.


Therése nämner en hel del som inte fungerar i dagens lärarroll:

"Om alla eleverna hade fått det de behöver i form av specialpedagoger, psykologhjälp, insatser i hemmet från socialtjänsten, byte av skolform, eller för den delen böcker, tillräckligt med mat och funktionella lokaler."

"Jag utbildade mig till lärare för att undervisa, inte för att ha tusen olika roller. Under mina år har jag fått vara alltifrån säkerhetsvakt och socialarbetare till städare och vaktmästare. Att avväpna elever som kommer med kniv till skolan är ingen läraruppgift och är det inte ganska dyrt att ha en pedagog för 27 000 i månaden som flyttar möbler?"

GP undviker noga att berätta vilken skola Therése faktiskt arbetar på, men efter lite efterforskningar får jag fram att det handlar om Nytorpsskolan i Hammarkullen, Göteborgs allra mest mångkulturella förort. Jag hittar även ett intressant litet reportage från skolan, "Kränkande skolböcker byts ut", där även Therése figurerar.


Tomas Izaias Englund
Vi vill se fakta om hur det är att leva som muslim,
säger Renaz Mustafa och Roza Mohammed.

"På Nytorpsskolan är majoriteten av eleverna muslimer och boken speglar inte Sveriges mångkulturella samhälle, menar de båda lärarna. Therése Högberg säger att man talar mycket om 'vi' och 'dem' i böckerna. 'Vi' är traditionellt svenskt och innefattar till stor del bara människor som konfirmerar sig i kyrkan och firar jul. 'De andra' är de där borta med slöja. - Så ser inte vår verklighet ut här i Hammarkullen, säger Högberg."

Skolan borde vara ett högprioriterat område för varje civiliserat samhälle. Självklart skall skolan ha de resurser som krävs, även utöver de så kallade utanförskapsområdena som idag får mest. Sedan blir förstås skolan även en spegel av det omgivande samhället, och även här får naturligtvis invandringspolitiken negativa konsekvenser.

GP

1 kommentar:

  1. Tänk om läraren fick vara bara lärare,att som nu fungera som ordningsvakt,lokalskötare,medlare ock annat,det vet jag av erfarenheter jag fått berättas mig av en elev på komvux,en klass med 15 olika nationaliteter med olika språk i olika begåvningsnivåer,där det pratas i mobiler,stojas högt,kommer sent går tidigt,lämnar klassrummet med stolar ock bänkar huller om buller,för läraren att ta hand om!Fusk förekommer,elever säger sig ha mindre skolår i hemlandet bara för att få högre studiemedel! skillnaden kan vara 2800 kronor för den ärlige,8000 tusen för fuskaren!CSn har små möjligheter att kolla fakta,Den svenska niviteten känner inga gränser,allas lika rätt,allas lika värde lever man upp till med råge!Tråkigt nog...

    SvaraRadera