onsdag 22 maj 2013

Forskare råkar nämna obekväm sanning


"Vi har använt ett isoleringsindex där man tittar på hur stor sannolikhet det är att träffa på en utrikes född när man går i ett område. I de områden där det är högre sannolikhet att träffa utrikes födda är det högre risk för bilbränder."

Eva Andersson, som är docent i kulturgeografi, råkar nämna en faktor medie- och politikeretablissemanget nu gör allt för att kringgå. Denna slutsats behöver man dock knappast vara forskare för att kunna dra.

SvD sätter rubriken "Fler bilbränder i fattiga områden".

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar