onsdag 26 juni 2013

Den europeiska nya högern I: Identitarismen och Bloc Identitaire
På detta forum försöker jag som bekant sprida lite information om vad som pågår i europeiska nationella rörelser utanför Sverige, inte minst eftersom rapporter från dessa är obefintliga eller gravt vinklade i våra etablerade medier. Jag har valt att fokusera på de främsta politiska partierna i Nederländerna, Belgien och Frankrike, dels av språkliga skäl, men även för att jag tycker att utvecklingen i dessa länder nu är intressantast. Jag anser att främst Front National kan tjäna som en förebild för oss i Sverige.

Jag tänkte nu bredda bilden något, genom att presentera en annan intressant strömning och ideologi; identitarismen. Själv är jag ingen expert på denna rörelse, men med hjälp av Daniel Friberg från Tankesmedjan Motpol skall jag försöka ge en bild av den. Längst när i detta inlägg finner ni Génération Identitaires suggestiva presentationsfilm.

Metapedia ger oss en bra introduktion:

Identitär är den rörelse, individ eller grupp för vilken den etniska och kulturella identiteten är central i världsåskådningen. Ett fokus på kulturellt bevarande, liksom kulturell utveckling, kombinerad med en radikal kritik av den västeuropeiska samtiden präglar rörelsen.
Identitarismen har sina rötter i Frankrike, men har även spridit sig till Skandinavien och till andra delar av Europa.

Identitarismen vilar inte minst på föreställningen att det etniskt-kulturella har central betydelse för mänsklig trivsel och samhällets funktion. Man framhåller människan som en kombination av arv och miljö, och behovet för etniska europeer att bevara och utveckla sig själva som distinkta folkgrupper. I linje med detta motsätter man sig även storskalig utomeuropeisk invandring, oberoende av dess eventuella ekonomiska funktion. Identitarismen har därför kritiserats för att vara rasistisk. Samtidigt har dess markerade avståndstagande från bland annat nationalsocialismen, lett till hård kritik från vissa nationella grupperingar.

Affisch från Bloc Identitaire:
"30 000 utvisningar är en skam.
Det behövs 300 000!"

Ifråga om nationalstaten menar sig identitärer ha en pragmatisk hållning, och man framhåller ofta att den är en av flera möjliga historiska former för folkgrupper att organisera sig. Flera teoretiker kopplade till identitarismen, såsom Guillaume Faye, har förespråkat en federativ, imperieliknande europeisk struktur, där hundratals lokala kommuniteter med hög grad av självbestämmande, underställs en "Eurasisk" federation ämnad att försvara Europa och hävda hennes internationella intressen utåt. Detta är i linje med identitarismens intresse för både Europa som helhet och regionala, lokala och traditionella kulturyttringar, vilka ofta framhålls som goda grunder för gemenskap och kulturell utveckling.

När det gäller ekonomi är den enda generella identitära ståndpunkten att ekonomin alltid måste vara underordnad andra intressen. Man menar att folkets välmående och utveckling går före ekonomisk tillväxt, och kritiserar den så kallade globaliseringen som ekologiskt och socialt destruktiv. Någon övergripande identitär ekonomisk teori existerar däremot inte än så länge, och allt ifrån korporativism, distributism och libertarianism till socialism diskuteras frekvent i identitära sammanhang. Detta kan anses ligga i linje med identitarismens ambition att vara icke-dogmatisk och flexibel, men skulle också kunna förstås som en allvarlig brist.

I Frankrike grundades 2006 "Bloc identitaire", vilket 2012 följdes av "Génération identitaire", som är en identitär ungdomsrörelse. Båda rörelserna har utmärkt sig genom spektakulära aktioner, men Bloc identitaire deltar även i de politiska valen.Daniel Friberg, Motpol, hur ser du på Bloc identitaire och Génération Identitaire?

- Bloc Identitaires grundare tillika den franska identitära rörelsen chefsideolog, Philippe Vardon, är inbjuden som en av huvudtalarna på årets "Identitär Idé" (årligt identitärt seminarium som arrangeras av Tankesmedjan Motpol). Mot bakgrund av det, och mitt fleråriga engagemang för att sprida den nya högerns och den identitära rörelsens idéer, ser jag förstås positivt på såväl Bloc Identitaire som Génération Identitaire. Det är tydligt att i synnerhet den sistnämnda, i egenskap av ungdomsrörelse och med sin välfungerande PR-strategi, har enorm tillväxtpotential. Det är därför inte förvånande att det under relativt kort tid startats upp systerorganisationer till Génération Identitaire i Tyskland, Österrike, Italien, Spanien, Portugal samt flera östeuropeiska länder. I Tyskland och Österrike har de dessutom haft en närmast explosiv medlemstillväxt.


Jag vet ju att Front National inte är helt positiva, då man menar att de förespråkar ett regionernas Europa. FN motsatte sig regional status för Alsace, då man menade att det var ett sätt att splittra Frankrike till förmån för regionernas Europa. Marine Le Pen nämnde då Bloc Identitaire som anhängare till "region"-sidan. Kommentar?

-Det är svårt för mig som svensk att ta ställning i den här specifika frågan, eftersom jag inte är tillräckligt insatt i Frankrikes och Alsaces komplicerade historia. Däremot vill jag understryka att den identitära åskådningen inte har några ideologiska invändningar mot nationalstaten. Däremot menar man att identiteten har såväl nationella som regionala aspekter, som inte utesluter utan samverkar med varandra. T ex är det naturligt att betrakta sig som europé, svensk, västgöte och göteborgare, och vilja värna både Europa, Sverige och sitt lokalsamhälle, utan det finns några motsättningar däremellan.

Varför 'identitär' istället för 'nationell'? Vad är de huvudsakliga skillnaderna?

– Detta är en vanlig och fullt berättigad fråga. I korthet kan man säga att den identitära ideologin har sina rötter i, och hämtar sin ideologiska inspiration från, den europeiska nya högern, dvs. i huvudsak den franska tankesmedjan GRECE och de europeiska teoretiker och organisationer som är knutna till dem.
Det är även viktigt att understryka att identitarismen, till skillnad från många moderna nationella ideologier, inte har någon relation till den historiska nationalsocialismen eller fascismen.
Den nya högern är en av de ledande intellektuella rörelserna vad gäller att förstå den moderna världens kris och erbjuda hållbara alternativ. Därför är det naturligt att hämta vår ideologiska näring från dessa tänkare snarare än att försöka efterhärma och kopiera tankegods från ideologier som varit utdöda i mer än ett halvsekel.

Den identitära strömningen kan ses som en popularisering av den nya högerns ideologiska fundament, och är enligt mig den mest lovande oppositionella kraften i det samtida Europa. Inte minst då de kombinerar ideologisk och intellektuell skärpa med en förståelse för områden som marknadsföring och PR, vilket illustreras av det flertal aktioner av Bloc Identitaire och Génération Identitaire som snabbt blivit världsnyheter – exempelvis moskéockupationen i Poitiers.

Skillnaden mellan "identitär" och "nationell" ligger alltså huvudsakligen i dess ideologiska rötter snarare än i skiljaktigheter vad gäller dagspolitiska sakfrågor – där det tvärtom finns flera gemensamma beröringspunkter, inte minst i synen på massinvandring och försvaret av den europeiska civilisationen.

Avslutningsvis vill jag passa på att dementera ett par populära myter om identitärer (märkligt nog vanligast förekommande i just Sverige) – nämligen att man skulle förespråka någon sorts "kulturnationalistisk" och en "pro-israelisk" linje. Detta är felaktigt. Den identitära åskådningen är centrerad kring etnicitet snarare än kultur och understryker den självklara kopplingen mellan kultur och biologi. Vad gäller Israel och Mellanösternkonflikten är den identitära positionen i korthet att konflikten mellan israeler och palestinier inte angår oss. Vårt fokus är att värna våra egna folks intressen, inte att utkämpa andra folkslags strider. I synnerhet inte folk som inte har någon intressegemenskap med oss och därtill bryr sig föga om Europas överlevnad. Samarbete förutsätter reciprocitet och gemensamma intressen – förutsättningar som saknas i det här fallet. Såväl de franska som de tyska identitärerna har publicerat flera texter som förtydligar och förklarar denna hållning i Mellanösternfrågan.

Låt oss slutligen titta på Génération Identitaires fantastiska presentationsfilm, följt av några bilder från en av gruppens aktioner; ockupationen av en ny moské under uppbyggnad i Poitiers:Daniel rekommenderar även några länkar för den som vill fördjupa sig:
Solguru: Identitära kärnfrågor
http://solguru.motpol.nu/?p=42
Oskorei: Därför identitär
http://oskorei.motpol.nu/?p=518
Solguru: 0% hat
http://solguru.motpol.nu/?p=72
Solguru: 100% identitet
http://solguru.motpol.nu/?p=73
Identitäre Bewegung: Weder Kippa noch Palituch
http://identitaere-bewegung.de/positionierungen/weder-kippa-noch-palituch/

3 kommentarer:

 1. Jag har fått uppfattningen att den identitära rörelsen är synnerligen liten i Sverige. Dess utbredning är väl några hundra personer som är aktiva. Positivt, tycker om initiativet, och mer av detta är vad vi verkligen behöver.

  Hur stor är den identitära rörelsen i Frankrike, någon som har ett humm om det?

  SvaraRadera
 2. Svårt att säga - Bloc identitaire uppskattas ha 2000 medlemmar. Man lyckades iallafall samla 400 på ett möte. Osäker på Génération Identitaire, men de verkar ju iallafall synnerligen aktiva.

  I nästa avsnitt tänkte jag skriva mer om den identitära rörelsen i Sverige, återigen med bistånd av Daniel Friberg, som har bättre kunskap om detta.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Låter bra. Jag har mött några som skriver och är insatta i den identitära rörelsen. Det är gedigna personer, som tror på etnicitet, arv och miljö. Att Varje folkslag har rätt till sin suveränitet. Många är väl insatta i humaniora.Tror de även i Sverige tillmestadels består av 80-talister och framåt.

   Samma som ovan

   Radera