torsdag 11 juli 2013

Turbulens bland salafister i NederländernaSalafister i Gaza
 Från De Telegraaf:

Inom den salafistiska gemenskapen i Nederländerna har oro uppstått efter att en grupp unga troende i söndags blev avvisade från Tawhid-moskén i Haag.

Ungdomarna tillhör inte de fasta besökarna i moskén och hade tagit till orda utan att ha blivit tillfrågade. Den extremistiska webbsidan DeWareReligie.nl talar om "pseudo-salafister". Tawhid-moskéns besökare är främst egyptiska salafister. "Pseudo-salafister" är enligt DeWareReligie.nl trogna det saudiska kungahuset.

De unga som störde utmålade sig som islamkännare och sa att de hade studerat i Saudiarabien. Det är okänt om de framförde ett radikalt eller moderat budskap.

Ja, det är fantastiskt att vi mitt i Europa skall behöva fundera över om någon är en riktig salafist, eller kanske en mer saudiskt inriktad wahhabist. Den sedermera mördade filmaren Theo van Gogh ställde i en kolumn frågan, när det var diskussion om hur man på olika sätt kunde tillmötesgå muslimer, "vad gör dessa människor egentligen här?".

Wikipedia beskriver salafismen som följer:

"Salafismen är en riktning inom sunniislam som vill gå tillbaka till religionen så som de själva uppfattar att den lärdes och praktiserades av de tre första generationerna av muslimer efter profeten Muhammed. Gemensamt för salafisterna är deras idealbild av hur de första muslimska samfunden såg ut och de försöker följa Muhammed och hans följeslagare så mycket som möjligt i sina handlingar. Giltigheten av sann salafism erkänns av Ammanbudskapet.
Salafisterna är bokstavstroende och anser att man inte behöver omtolka de olika religiösa texterna. De menar sig förstå Koranen och sunna som profeten och hans följeslagare gjorde. Salaf betyder förfäder, och en man som bekänner sig till riktningen kallas salafi, medan en kvinna kallas salafiyya." 

1 kommentar:

  1. Just den delen av definitionen där man skall "följa ursprungstexterna" slår ju igång alla larmsignaler direkt. Det borgar ju för tolkningar och exkluderande något enormt. Men annars har jag länge funderat på just saudi-arabiens roll i de olika konflikterna. De verkar dyka upp nästan lite överallt där det är arabiska konflikter. Utan att det undersöks och granskas lite hårdare. Vad är den saudiska kopplingen till tunisien, libyen, syrien och egypten?

    Kanske behöver inte det saudiska kungahuset eller regeringen formellt ligga bakom någonting direkt. Men det finns ju tillräckligt med penningstinna personer i landet för att kunna hjälpa till med allt möjligt som de tycker främjar "den goda saken". Utbildningsläger, moskébyggen osv. Rebellkrigare och upprorsrörelser eventuellt.

    De svaga spontana västinfluerade "upproren" bland främst ungdomar i de här länderna kan snabbt tas över med pengar, organisation, taktik, fundamentalism, målmedvetenhet från saudi och dess åsiktsbröder. Inledningsvis lugn och försiktighet. Därefter total dominans.

    SvaraRadera