söndag 18 augusti 2013

Skäl till att nekas medborgarskap i Norge
Norska Aftenposten skriver idag om att två av tio utlänningar i Norge som har upphållstillstånd får avslag på sina ansökningar om att bli medborgare. Skälen till dessa avslag är intressanta. Efter sju år med upphållstillstånd i Norge kan man ansöka om att få medborgarskap, men för dåliga norskkunskaper, oklar identitet, tidigare domar och för kort boendetid i Norge kan sätta käppar i hjulet.

Kraven för att bli svensk medborgare är förstås något lägre. Att några svenskkunskaper inte krävs känner vi väl till, eftersom redan förslag om språktester anses som ytterst kontroversiellt.

Hur är det då med tidigare domar? Enligt Migrationsverket utgör inte ens det något hinder för medborgarskap här:

"Om du har begått något brott kan du ändå bli svensk medborgare, men då måste du vänta en tid. Hur länge du måste vänta beror på vilket straff du fick.
Den tid som måste gå efter brottet innan du kan få svenskt medborgarskap kallas karenstid. Karenstiden räknas vanligen från brottet, men om du har fått ett långt fängelsestraff börjar tiden att räknas först när straffet är avtjänat."


I Norge kräver man både språkkunskaper och dokumenterad närvaro på lektioner i norska. Det har dock visat sig att till och med efter 250 timmar norska och 50 timmar samhällskap, behärskar en del invandrare så dålig norska att de nekas medborgarskap. Dessa individer har då alltså dessutom varit i Norge i minst sju år. Man har också infört frivilliga medborgarskapsceremonier, där den nye medborgaren måste avlägga ett trohetslöfte, som lyder:

"Som norsk statsborger lover jeg troskap til mitt land Norge og det norske samfunnet, og jeg støtter demokratiet og menneskerettighetene og vil respektere landets lover."

Slutligen bjuder Aftenpostens artikel på lite statistik på vilka som blir nekade och varför:

Oklar identitet: Vanlig orsak, särskilt för irakier (30%), somalier (15%) och afghaner (15%).
Norskkrav: Främst irakier (13%), följt av pakistanier och somalier.
Laglydighet: Avslag på grund av domar gäller främst irakier (14%) och somalier (10%), följt av afghaner.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar