torsdag 22 augusti 2013

Vlaams Belang tar strid mot landets etniska förfall


Filip Dewinter under en protest mot
en ny supermoské i Antwerpen.

Belgien tillhör de länder i Västeuropa som i rask takt förvandlas till ett Afrika och Mellanöstern, genom invandring och höga födelsetal. På sin hemsida skriver Vlaams Belang:

Nya födelsesiffror som publicerats på den statliga organisationen Barn och Familjs webbsida visar tydligt att våra 13 flamländska större städer i snabb takt blir allt mer främmande och allt mindre flamländska. I sju av dessa städer har mer än en tredjedel av mödrarna till nyfödda utländsk nationalitet. I Antwerpen uppgår denna andel till hela 56,3%. Men även i Gent, Turnhout, Mechelen och Genk har fyra av tio mödrar en annan nationalitet än den belgiska.

Barn och Familj publicerar också siffror över språket de nyföddas mödrar talar. I 9 av de 13 större städerna är mer än en fjärdedel icke-nederländskspråkiga. Återigen ligger Antwerpen sämst till med en stor majoritet (58,6%) av icke-nederländskspråkiga mödrar. Av detta kan vi dra slutsatsen att en stor del av de nyfödda i våra städer alltså föds av icke-belgare och har föräldrar som talar ett annat språk än nederländska.

Barn och Familjs siffror är dock endast toppen av isberget. En stad som Antwerpen har fler naturaliserade 'nya belgare' än 'utlänningar'. Många av dessa 'nya belgare' är dock inte det minsta integrerade och fick vår nationalitet enbart på grund av att de genom sin födsel i vårt land automatiskt har rätt till vår nationalitet, eller får denna nationalitet i famnen genom den påskyndade belgiseringslagstiftningen.

Armén av de med utländsk bakgrund som föds år efter år fylls dessutom på med oändliga rader nya invandrare, som vill ansluta för att dra fördel av vårt sociala skyddsnät. Siffrorna från Barn och Familj visar att det inte handlar om fransmän, engelsmän eller holländare som skaffar barn i våra städer, utan nordafrikaner, turkar och afrikaner. I till exempel Antwerpen var 2012 knappt 3,5% av mödrarna franskspråkiga och 3,6% engelsk- eller tyskspråkiga. Mer slående var antalet nyfödda som hade mödrar som var turkisk-, arabisk- eller berberspråkiga. Inte mindre än 26,1% talade ett av dessa utomeuropeiska språk.

Filip Dewinter, som fäste medias uppmärksamhet på detta, kommenterade sin stads oroväckande siffror:

"Siffrorna visar att Antwerpen inte bara avflamländiseras, utan till och med 'avvästnas'. Inom kort är flamländarna inte längre herrar i sin egen stad. Denna ödesdigra utveckling kan endast stoppas genom ett invandringsstopp och en resolut politik för återvändande när det gäller illegala, asylsökande och olämpliga utlänningar."

Ny islamitisk skola slår upp dörren


I veckan tillkännagavs att i Borgerhout, distriktet i Antwerpen där bland annat en radikal koranskola och en islamitisk scoutförening är lokaliserad, en ny islamitisk grundskola slår upp dörrarna. Utbudet begränsas till förskola och grundskolans första år, men initiativtagarna vill på längre sikt etablera en fullvärdig skola. Med tanke på den demografiska utvecklingen är detta utan tvivel genomförbart.

Detta projekt av Förbundet för Marockanska Föreningar är ytterligare ett utslag av den muslimska gemenskapens vilja till segregering. Det värsta är att det här handlar om små barn. Eleverna riskerar att redan i unga år uppfostras i den islamitiska traditionen, som vi vet kolliderar med den västerländska. Detta initiativ är ytterligare ett litet steg i skapandet av ett parallellt muslimskt samhälle, som så mycket som möjligt försöker avskärma sig från sitt värdsamhälle. 

1 kommentar:

  1. Det är ett gammalt sionist mål att afrikanisera Europa

    SvaraRadera