söndag 15 september 2013

Dagens utvisningsartikel


En liten specialgren i den bisarra rapporteringen i svensk media utgör snyftartiklarna kring utvisningsbeslut, där upplägget alltid ser likadant ut. En familj har kommit till Sverige, men då de saknar asylskäl, skall de utvisas. Av någon anledning är det här möjligt att ändå bita sig fast i flera år, vilket i medias värld blir ytterligare ett skäl för att familjen skall få stanna.

I dessa artiklar framställs alltid utvisningsbeslutet som ett totalt obegripligt infall, genomfört av ondskefulla tjänstemän. Jag vill poängtera att detta inlägg inte vänder sig mot familjen ifråga, som mycket väl kan vara utmärkta människor, där dessutom båda föräldrarna arbetar. Som vanligt utelämnar även denna artikel all väsentlig information och inga kritiska frågor ställs. Förutom då till Migrationsverket, som inte kan kommentera enskilda fall, vilket tidningarna rimligen borde känna till. Följaktligen blir bilden alltid den av en fin reporter, som tar upp ett ömmande fall, mot en omänsklig myndighet.

Redan inledningen skapar en del frågor, som en riktig journalist skulle sett till att besvara:

"Familjen har bott i Sverige i över fyra år.
Båda föräldrarna har arbete och ingen av barnen talar albanska.
Trots detta utvisas nu familjen till Albanien."

Till att börja med, undrar jag som vanligt hur det är det möjligt att uppehålla sig i landet i fyra år och dessutom skaffa arbete, när man redan från början skulle utvisats. Språkargumentet är också intressant. Hur är det möjligt att ingen av barnen talar albanska om båda föräldrarna kommer därifrån? Möjligen kommer den ene föräldern från ett annat land, vilket gör att de talar ett annat språk med varandra, men detta får vi förstås inte reda på. Sedan är det faktiskt så att många svenskar flyttar utomlands med barnen och sätter dessa då i exempelvis en engelskspråkig skola. Säkerligen lite besvärligt för barnen de första månaderna, men ingenting det gnälls om särskilt mycket i debatten. Dessutom hör man aldrig några invändningar om att barnfamiljer kommer hit, trots att inget av barnen talar svenska.

I artikeln följer sedan en kommentar från advokaten, som också den förblir tämligen obegriplig:

"De har stannat kvar i landet trots att de nekats asyl varför de fått ett återreseförbud till Sverige. Men ett återreseförbud ska inte kunna påverka deras ansökan om arbetstillstånd.
Han menar att det från Migrationsverkets sida tydligt framgår att en asylsökande som fått avslag kan beviljas arbetstillstånd, men att det ingenstans står att ett återreseförbud gör det omöjligt att få stanna och arbeta i landet."

De har alltså nekats asyl, till och med fått förbud att återvända till Sverige, men de skall ha rätt att arbeta här?

Tidningen bjuder på en liten bildserie med tre bilder, varav den sista är lite rolig. Man vet att Migrationsverket inte kan kommentera enskilda beslut, men väljer ändå att göra ett stort nummer av det, dessutom med en särskild bild på en byggnad:


Aftonbladet


1 kommentar:

  1. Undrar hur många advokater som lever gott i flyktingindustrins absurda värld ? Den organiserade brottsligheten i form av människosmugglare göds också av svenska skattepengar. Men inte ett kritiskt ord om detta i Aftonbladet !

    SvaraRadera