måndag 2 september 2013

Mer meningslösa integrationsåtgärder från ModeraternaElisabeth Svantesson är moderat och ordförande i riksdagens arbetsmarknadsutskott. I dagens SvD bjuder hon på förslag på fler meningslösa åtgärder för att komma till rätta med massinvandringens konsekvenser. Liknande förslag hör vi månad efter månad, och de angriper alltid symptomen, utan att vilja beröra orsaken. Redan de åtgärder och de resonemang Svantesson för fram, visar med all önskvärd tydlighet att Sveriges invandring inte bara är alldeles för stor, utan framför allt att fel grupper kommer hit.

Låt oss börja med att titta på de inledande flosklerna, helt nödvändiga för varje politiskt korrekt politiker som vill diskutera integration:

"Sveriges välstånd grundas i hög grad på en historisk öppenhet mot människor från andra länder, kulturer och religioner."

Källa på det? I själva verket grundades Sveriges välstånd när vi var ett homogent land och jag skulle gärna se Svantesson exemplifiera hur öppenhet mot exempelvis andra religioner bidragit till detta välstånd.

"Medan Socialdemokraterna tiger i frågan och Sverigedemokraterna skuldbelägger invandrarna föreslår Moderaterna nu flera konkreta åtgärder på dessa områden."

Ni vet mycket väl att Sverigedemokraterna inte "skuldbelägger invandrarna". Vi oppositionella tilldelar däremot er makthavare, Elisabeth Svantesson, en enorm skuld, för att insistera på att år efter år ta in människor som det inte finns någon möjlighet att absorbera. Oavsett följderna, tänker ni fortsätta med denna vansinniga politik, medan Sverigedemokraterna däremot vill angripa själva orsaken till integrationsproblemen.

"Situationen är svårast för personer som har vistats kort tid i Sverige, för dem med kort utbildning, för kvinnor samt för dem med utomeuropeisk bakgrund. Att många av de människor som kommer hit och som saknar språk och nätverk har svårare att etablera sig på arbetsmarknaden är inte konstigt."

Ändå är det just utomeuropéer, med kort eller obefintlig utbildning, ni väljer att ta hit. Sedan presenteras då ett antal krampaktiga åtgärder, som endast förstärker bilden av att Sverige inte direkt attraherar de bästa grupperna: 

"Därför vill vi moderater utvidga instegsjobben, som man i dag har rätt till när man läser svenska för invandrare (SFI), till att även omfatta Komvux. Detta underlättar kombination av studier och arbete. Vi vill också stärka kopplingen mellan SFI och arbete genom att knyta ett anordnarbidrag till arbetsgivare som erbjuder SFI-studenter arbete. Kvaliteten i SFI måste fortsätta att förbättras, förslagsvis genom att möjliggöra för fler utförare och ett mer resultatbaserat ersättningssystem. Vi vill även förlänga provanställningstiden från sex till tolv månader för att öka efterfrågan på arbetskraft med liten arbetslivserfarenhet."

Konstgjorda sysselsättningar och "anordnarbidrag" är alltså hur ni skall lösa integrationen. SFI skulle inte ens behövas om vi hade en ansvarsfull invandringspolitik, eftersom invandraren vi vill ha, själv skulle lära sig språket av eget intresse. Det största problemet är dock att när väl en kull på tusentals asyl- och anhöriginvandrare hamnat i sina instegsjobb och SFI-kurser, kommer nästa kull på några tio tusen, som sedan fylls på med ytterligare en ny kull följande år. Inflödet är helt enkelt för stort att absorbera, vilket inga konstgjorda insatser i världen kan avhjälpa.

Svantessons avslutande stycke är så floskeltyngt och lögnaktigt att självaste Erik Ullenhag skulle bli nöjd:

"...och genom att se utmaningarna kan vi därför fortsätta att utveckla en långsiktigt hållbar integrationspolitik. Så möjliggör vi för fler att komma till Sverige och starta ett nytt liv här. Så minskar vi sysselsättningsgapet och så stärker vi Sveriges konkurrenskraft och vår gemensamma välfärd."

Tycker ni att ni bedriver en "långsiktigt hållbar" politik? Dessa åtgärder skall alltså till för att ännu fler skall komma hit? Och Elisabeth, du är fortfarande svaret skyldig hur detta "stärker Sveriges konkurrenskraft och vår gemensamma välfärd". Använd gärna hela nästa debattinlägg för att förklara hur det hänger ihop.8 kommentarer:

 1. Med personer som Elisabeth behöver SD inga valarbetare.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nej men Sverige behöver större dårhus;(.

   "och genom att se utmaningarna kan vi därför fortsätta att utveckla en långsiktigt hållbar integrationspolitik."

   Så väldigt "långsiktigt hållbart" känns det inte direkt.

   Vad har Mudderaterna ätit?

   /M

   Radera
 2. Med tanke på at Sverige har 30% arbetsgivaravgift, vil arbetsgivarne ha produktiva anställda, inte analfabeter.

  Bland orsakerna til treg eller obefintlig vilja til integration av utomeuropeer finns svaren i koranen.

  5:51 O ye who believe! take not the Jews and the Christians for your friends and protectors: They are but friends and protectors to each other. And he amongst you that turns to them (for friendship) is of them. Verily Allah guideth not a people unjust.

  5:60 Say: "Shall I point out to you something much worse than this, (as judged) by the treatment it received from Allah? those who incurred the curse of Allah and His wrath, those of whom some He transformed into apes and swine, those who worshipped evil;- these are (many times) worse in rank, and far more astray from the even path!"

  Apor & svin? Jo jag tackar.

  SvaraRadera
 3. "Så möjliggör vi för fler att komma till Sverige och starta ett nytt liv här."

  -Jamendåså!

  SvaraRadera
 4. "Att människor – av olika anledningar – väljer att bosätta sig i Sverige är positivt."

  Det finns tyvärr flera anledningar, som inte är positiva, till att människor väljer att bosätta sig i Sverige.

  "Integrationsutmaningarna i Sverige är stora och kräver ständig förnyelse av politiken"

  De här riksdagsmännen är så inbäddade, att de säkert tror, att invandringen är ett naturfenomen, likt en tsunami, som man inte kan värja sig mot, utan bara försöka lindra konsekvenserna av - så gott det går. Detta mitt antagande förstärks av följande

  "Den riktigt bekymmersamma arbetslösheten är koncentrerad till vissa grupper"

  Och "Att Socialdemokraterna .. går i otakt med väljarna och samhällsutvecklingen" och inte moderaterna, visar bara ytterligare på graden av inbäddning, eventuellt stor, svart humor

  SvaraRadera
 5. Elisabeth Svantesson påstår att "Jämfört med 2006 är 170 000 fler utrikes födda sysselsatta i dag i Sverige"

  Detta kan ställas i relation till t ex antalet kommunmottagna enligt ersättningsförordningen och antalet beviljade uppehållstillstånd under samma tid.

  Kommunmottagna enligt ersättningsförordningen
  2005: 8 918 personer
  2006: 27 920
  2007: 23 894
  2008: 20 316
  2009: 18 675
  2010: 15 212
  2011: 13 271
  2012: 18 791
  2013: 16 918 (tom juni)

  Summa: 163 915 personer

  Därav anhöriga som ansökt inom två år
  2005: 1 467 personer
  2006: 2 478
  2007: 6 424
  2008: 9 598
  2009: 7 697
  2010: 2 916
  2011: 1 996
  2012: 4 383
  2013: 6 775 (tom juni)

  Summa: 43 734 personer

  Definition "Kommunmottagna":
  Kommunerna har rätt till statlig ersättning för mottagande av utländska medborgare som beviljats uppehållstillstånd i Sverige som flyktingar, skyddsbehövande, efter särskilt ömmande omständigheter eller som anhöriga. Det följer av förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar. Exempelvis är det före detta asylsökande som beviljats uppehållstillstånd (bland annat konventionsflyktingar och skyddsbehövande), kvotflyktingar (uttagna i utlandet av Migrationsverket i samarbete med FN:s flyktingorganisation UNHCR), samt anhöriga till dessa grupper. Den anhörige måste ha ansökt om uppehållstillstånd (familjeåterförening) inom viss tid från den dag personen i Sverige blev kommunmottagen.

  Uppehållstillstånd (exkl EES-uppehållsrätter)
  2009: 84 830 personer
  2010: 86 245
  2011: 69 908
  2012: 85 589
  2013: 55 804 (tom juli)

  Summa: 382 376 personer

  Källa: http://www.migrationsverket.se/info/790.html

  SvaraRadera
 6. Den långa och framgångsrika svenska traditionen av förnuft o rationalitet är härmed bruten. När invandringspolitikens brist på vilja att se och åtgärda grava missförhållanden sprider sig i allmänt svenskt tänkande så kommer utförsbacken att bli brant.

  SvaraRadera
 7. Det är nog många moderater som undrar vad som hänt med deras parti och det är nog många som fått nog. Opinionsmätningarna tyder på detta.

  Hur kan ett svenskt parti så uppenbart och tydligt bedriva en agenda som innebär att den egna skattebetalande befolkningen ses som sekundär. Först slår De Nya Moderaterna alla tidigare svenska rekord inom migrationspolitiken och sedan satsar de miljarder för att prioritera de nyanlända på arbetsmarknaden och bostadsmarknaden. De stora förlorarna är givetvis arbetslösa svenskar och svenska ungdomar. De har ingen chans i De Nya Moderaternas Sverige, ingen chans.

  Att Svantesson inte klarar att bemöta Sd med annat än en ren lögn (Sverigedemokraterna skyller allt på invandrarna) säger mer om henne än om någon Sverigedemokrat.
  Det är tragiskt att se mitt gamla parti förfalla under Reinfeldts ledning.

  SvaraRadera