tisdag 17 september 2013

Rasbråk på SSU-möte

Skånskan berättar:

Med­lems­mö­tet i den lo­ka­la SSU-fö­re­ning­en slu­ta­de i kaos och ef­ter­åt blev sek­re­te­ra­ren miss­hand­lad av tre and­ra med­lem­mar.
Sek­re­te­ra­ren fick en skall­frak­tur och två tra­si­ga tän­der.


På tis­da­gen döm­des två av gär­nings­män­nen, 19 re­spek­ti­ve 20 år, för miss­han­del. Den tred­je gär­nings­man­nen är åta­lad, men be­fin­ner sig ut­om­lands.

Tings­rät­ten be­stäm­de på­följ­den för 19-år­ing­en till vill­kor­lig dom med 160 tim­mars sam­hälls­tjänst.
20-år­ing­en döms till skydds­till­syn med sär­skild fö­re­skrift att ge­nom­gå be­hand­ling av­se­en­de sin psy­kis­ka häl­sa.
Män­nen döms även att be­ta­la 18 300 kro­nor i ska­de­stånd.
Det var på kväl­len den 9 maj i år som den skåns­ka SSU-fö­re­ning­en höll möte.

Un­der mö­tet upp­stod ovän­skap mel­lan den 23-åri­ge sek­re­te­ra­ren och den 19-åri­ge med­lem­men.
En­ligt 23-år­ing­en blev han kränkt på grund av sitt ur­sprung, me­dan 19-år­ing­en an­ser att de bara re­ta­des lite med var­and­ra – som vän­ner gör.
Klart är dock att 23-år­ing­en flög upp och ho­ta­de att smäl­la en stol i skal­len på 19-år­ing­en. Ef­ter det läm­na­de den yng­re man­nen mö­tet.
Nå­gon tim­me se­na­re läm­na­de 23-år­ing­en mö­tes­lo­ka­len och gick mot sin bo­stad.
Plöts­ligt kom 19-år­ing­en och den­ne 20-åri­ge kam­rat fram mot ho­nom. 23-år­ing­en såg ock­så att den tred­je gär­nings­man­nen dök upp bak­om ho­nom.

Gär­nings­män­nen put­ta­de 23-år­ing­en till mar­ken och bör­ja­de där­på över­ö­sa ho­nom med spar­kar och slag.
Ef­ter­åt skrat­ta­de tri­on lite hån­fullt, hop­pa­de in i en bil och kör­de från plat­sen.
23-år­ing­en fick kö­ras till sjuk­hus där lä­kar­na kon­sta­te­ra­de att han fått en skall­frak­tur och två av­slag­na tän­der.
Någ­ra da­gar se­na­re greps de tre män­nen. De an­hölls och satt även häk­ta­de en kort tid.
Män­nen åta­la­des se­der­me­ra för grov miss­han­del.
19-år­ing­en och 20-år­ing­en er­kän­de brott, men häv­da­de att det rör­de sig om en lind­rig miss­han­del.
Tings­rät­ten hål­ler i viss mån med män­nen och an­ser att miss­han­deln skall be­dö­mas som av nor­mal­gra­den.

Vid straff­mät­ning­en tar rät­ten hän­syn till män­nens unga ål­der och att 20-år­ing­en har pro­blem med sin psy­kis­ka häl­sa. An­nars hade straf­fet bli­vit fäng­el­se i upp­emot sex må­na­der.


Min fråga blir: hur kan någon rösta på ett parti vars ungdomsförbund ger uttryck för dessa rasistiska tankemönster och bristande människosyn? Vars medlemmar använder våld mot personer av annan etnisk bakgrund och dessutom har psykisk ohälsa?20 kommentarer:

 1. Bra att detta kommer fram så vi kan få lite motvikt......
  Gammal dam

  SvaraRadera
 2. Därför att detta aldrig kommer ut i gammelmedia. Det tystas ned för att S ska fortsätta att få de flesta rösterna. Just därför är det viktigt att detta basuneras ut i regimkritiska medier.

  Tack för en ypperlig blogg och särskilt plus för din bevakning av kontinentala partiers förehavanden.

  SvaraRadera
 3. Jag har skickat länken till SSU för en kommentar. Men förmodligen försvinner mitt mail i "hanteringen"

  SvaraRadera
 4. Härligt när en SSU-are får en kulturupplevelse

  SvaraRadera
 5. "Den tred­je gär­nings­man­nen är åta­lad, men be­fin­ner sig ut­om­lands."

  Jag säger då bara det, dessa smålänningar. :-)

  SvaraRadera
 6. Man måste småle åt detta. Kulturberikningen tycks leta sig fram till de mest undanskymda ställen...

  SvaraRadera
 7. Detta kan inte vara sant! Inom SSU?

  SvaraRadera
 8. Förmodligen bara ett pojkstreck som gått snett.

  Boys will be boys.

  Kan man hoppas på SSU-berikare vs AFA härnäst?

  Naturligtvis synd om vänsterslöddret som åkte på däng (lite iaf).

  Men det här är nog det roligaste som hänt i svensk politik på ganska länge. Faktiskt.

  ./Högerspöket

  SvaraRadera
 9. Gissa vilka vi är...
  - lättkränkta
  - gillar svenska tjejer tills de utvecklar egen vilja
  - kan ge gliringar men inte ta emot
  - ger aldrig allmosor men tar gärna bidrag

  Ni gissar rätt :)

  SvaraRadera
 10. Efter att ha ätit middag och funderat en stund:
  Nä. Det är inte det minsta synd om vänsterslöddret.

  ./Högerspöket

  SvaraRadera
 11. Herregud vilken händelse!
  Tack Tobbe för att jag fick läsa om den.

  SvaraRadera
 12. Finns det ngn flashbacktråd om detta? Har letat själv men inte hittat.

  SvaraRadera
 13. Nope. Tycks saknas. Amazingly enough.

  Det hade kanske kunnat bli årets roligaste tråd...

  ./Högerspöket

  SvaraRadera
 14. Där visar SSU och i förlängningen S sitt sanna ansikte!

  SvaraRadera
 15. Jämför medias bevakning av denna SSU-skandal med den sk "järnrörsfilmen" Där skedde inget våld inget åtalbart och ändå blev det ett jävla liv på PK-nissarna. Är det NÅGON som tror att detta överhuvudtaget kommer att hamna på löpsedlar eller diskuteras i TV-studion? Grov miss­han­del av en partikamrat av annan etnisk bakgrund och där gärningsmannnen dessutom har psykisk ohälsa. Vad skall vi sätta för RUBRIK på Löpsedlarna?

  "Psykfallet i SSU misshandlade färgad partikamrat" eller
  "SSU drabbat av internt misshandelsfall" eller
  "PSYKBROTT I SSU MOT NEGER"?

  SvaraRadera
 16. "Multikulturellt missförstånd efter SSU-möte"?

  "SSUs dödsknarkarislamsitfalang försöker stena minoritetsmedlem efter lokalt möte"?

  "Minoritetsvänsterslödder inom SSU visar sitt rätta tryne, misshandlar quffir*"
  * välj den transkriering som passar bäst

  eller min favorit

  "Islamistiska* SSU-medlemmar lynch-chockar färgad** partikamrat"?

  *under förutsättning att det handlar om MENA-pack
  **under förutsättning att han var just färgad
  om dessa premisser inte stämmer, byt ut mot passande etnicitet/minoritet

  Som jag sade på en annan blogg - den senaste två veckorna har ju gett tillräckligt med material för att skriva en hel "Mitt Livs Novell" om idiotin i Sverige.

  Men, som alltid. "DET HANDLAR OM BAAAAAAAAARN, FATTAR DU DET!!!ettettelevenett111!!!etthundraelva111!!!"

  F.ö. undrar jag om det går att anordna ett "Vattenkrig mot vänsterslödder" nästa 1:a majtåg?

  Det verkar ju vad jag förstår vara helt i sin ordning att kasta vattenballonger på demonstranter...

  ./Högerspöket

  SvaraRadera
 17. Sparka och slåss så att gaddarna ryker, fy för den lede vilken bedrövlig människosyn de har inom SSU men den härstammar väl från moderpartiet, "det har varit i säck som är i påse"...

  /Stig

  SvaraRadera
 18. Okej, där kom den. Hur bra en blogg än är i övrigt, så slutar det alltid med hets mot psykfall.
  Men om du ska hetsa mot oss; varför inte börja med att "sopa rent framför egen dörr"?
  Du har säkert läst i media att Johnny Skalin anses lida av psykisk ohälsa, och han har ju en betydligt högre position inom SD än vad någon 20-åring SSU:are har.

  SvaraRadera
  Svar
  1. 21:59 Fast nu var ju poängen just hur mycket detta skulle lyfts upp i all media om det handlat om SDU...

   Radera