lördag 8 februari 2014

Dagens citat II: Henrik Blind (mp)


"Det är olustigt och historielöst. Vi samer fanns i det här området långt före Sverige fanns som nation."

Den sammanbitne nationalisten på
bilden tillhör faktiskt Miljöpartiet
Miljöpartisten Henrik Blind kommer ut som högerextremist och etnopluralist, då han menar att samerna skall ha speciella privilegier, eftersom de har funnits i nordligaste Sverige före svenskarna. Intressant nog gör han detta utspel för att protestera mot Sverigedemokraterna, som ju menar att också svenskar är ett folk med rätt till ett land.

Bakgrunden är Jimmie Åkessons besök i Jokkmokk och Sverigedemokraternas förslag att göra renskötsel öppen för alla etniciteter. I dag är det enbart etniska samer som enligt lag får ägna sig åt näringen.

Personligen tycker jag att renskötseln mycket väl kan reserveras för etniska samer, men så är jag inte heller särskilt obekväm med folks rätt till sin kultur och sina områden. I dagens Sverige, där landet anses tillhöra hela världen, blir denna särlagstiftning emellertid helt absurd. Hur skulle Henrik Blind, eller för den delen Miljöpartiet, ställa sig till att vissa näringar reserverades för etniska svenskar? Nej, just det, sådana finns ju inte ens, så självklart har varje somalier och syrier lika stor rätt till landet och välfärden som vilken svensk som helst. Det skulle vara mycket intressant om exempelvis en afghan ansökte om att få bedriva renskötsel, men nekades på grund av sin etnicitet. Den gröne högerextremisten fortsätter:

"Vi har byggt upp renskötselrätten efter urminneshävd. Den rätten har samma status som egendomsrätten."

Eftersom detta vi-och-dom-tänkande och denna obehagliga människosyn tydligen accepteras, skulle jag vilja applicera den på resten av landet. Har inte svensken genom "urminneshävd" förvärvat rätten till detta land?

Aftonbladet
11 kommentarer:

 1. Miljöpartister lider av bipolär sjukdom. Samtidigt som man är extremhöger är man fullkomligt liberala i sin politik när man kommer till asyl- & migrationspolitik.

  SvaraRadera
 2. Jag tycker att samerna ska ha sina hävdvunna privilegier, liksom svenskarna. Sverige är vårt land och det har vi fått ärva från våra förfäder och jag tolererar inte heller att det kommer utlänningar och tar svenskarnas jobb. Även jag är etnopluralist!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Man kan inte hävda sedvanerätt och samtidigt bo i villa, fara omkring i skog och fjäll på snöskotrar, fyrhjulingar och helikoptrar, vara beroende av bidrag ifrån skattebetalarna och bruka andra moderna påfund från den västliga civilisationen. Man kan helt enkelt inte både äta kakan och ha den kvar, antingen eller.

   Sedan har vi problemet med att visa denna sedvanerätt, kan man verkligen visa sin anknytning till Sverige norr om 61:a breddgraden genom till exempel kyrkböcker eller har man befunnit sig i en annan del av Barentsregionen vilket då inte skulle ge den rätten i Sverige? Jag tror att mycket av energin i att hävda "Sápmi" i alla möjliga sammanhang kommer ifrån just det faktum att många vet med sig att de och deras anfäder inte befunnit länge nog i riket för att kunna hävda sedvanerätt.

   Ska vi då istället börja med genetisk profilering och skilda röstetal beroende på längden av din anknytning (oavsett etnicitet) i någon regional församling? Jag tycker inte det utan att vi istället avskaffar den faktiska form av apartheid som existerar i Sverige och att de som känner sig som same kan bilda en variant på hembygdsförening med ett litet finansiellt stöd från det allmänna.

   Radera
 3. Det är inte heller ställt utom allt rimligt tvivel att samerna verkligen var först. Vilka är det som påstår detta?, jo samerna själva förstås, kan det vara egenintresset som talar?

  SvaraRadera
 4. Smart av SD att ta upp frågan och därmed tvinga de andra att erkänna svenskens hävdvunna rätt.

  SvaraRadera
 5. "Vi samer fanns i det här området långt före Sverige fanns som nation."

  Bra att lapp-nationalisten (är han möjligen "ultranationalist" och därmed också "fascist", hjälp oss Arnstad!) förtydligar det och inte sprider myten om att lapparna skulle vara Sveriges "ursprungsbefolkning". Lapparna "var först" (de tog väl åtminstone ett sedan länge folktomt område i besittning) i Lappland och svenskarna i det svenska kärnområde där den svenska nationen och staten Sverige föddes. Lite oroande dock att höra Åkessons resonemang kring det här otacksamma utspelet. Enligt honom är det en "principiellt viktig fråga i ett framväxande mångkulturellt samhälle". Ska vi tolka det som att SD har kapitulerat inför detta, etablissemangets favoritprojekt, och nu vill markera att alla grupper i detta ska vara "lika inför lagen", genom att lyfta denna obskyra fråga som rör en mycket liten nationell minoritet (och där förändringen SD vill se "inte kommer att förändra särskilt mycket i praktiken" enligt Åkesson)?

  http://sverigesradio.se/api/radio/radio.aspx?type=db&id=4851914&codingformat=.m4a&metafile=asx

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag tror de vill visa på hyckleriet i Sverige. Samt vinna röster i norrland. Men jag kan ha fel, har inga känningar i SDs partitopp.

   Radera
 6. Den här Henrik Blind (passande namn...) måste väl vara en så kallad "oxymoron" personifierad?

  SvaraRadera
 7. SVENSKARNA I ETT HISTORISKT PERSPEKTIV
  Inlandsisen nådde ändå ned till norra Tyskland och det som idag kallas Sverige började bebos för ca. 14.000 år sedan av nordgermaner som vandrade norrut i takt med den kilometertjocka inlandsisens avsmältning från söder mot norr. Detta inträffade ca. 12.000 år före kristendomen, 12.600 år före islam och 13.000 år före vikingatid.
  .
  Samerna kom långt senare till nuvarande norra Sverige av naturliga skäl, då inlandsisen låg kvar längst i norr vilket omöjliggjorde renbete samtidigt som mellan- och sydsverige var isfritt. Avsmältningen tog ca. 5000 år.

  kung_och_fosterland

  SvaraRadera
 8. Huruvida samerna var de som först befolkade norra Sverige är tveksamt.

  I flera områden inom Torneträsk-Soppero fjällurskog finns fornlämningar bestående av bland annat fångstgropar, härdar, offerplatser, kåtaplatser och husgrunder. I Jukkasjärvi socken har det hittats cirka 15 boplatser från stenåldern och över 1 000 fångstgropar. Från den samiska kulturen är ett tiotal offerplatser kända. Fångstgrop är ett äldre jaktredskap för fångst av varg, älg och ren samt i mindre utsträckning även för räv och björn. Att det finns fångstgroparna tyder på att det är andra än samer som har befolkat landsdelen eller så höll sig inte samerna på den tiden med renar men livnärde sig på jakt. Om det senare är fallet så utgjordes alltså inte ursprungsbefolkningen av samer som bedrev renskötsel, d v s den grupp som i dag har mycket långtgående privilegier. Till skillnad från dem som inte bedriver renskötsel så åtnjuter de renskötande/-ägande dessa. Detta utgör en av de ständiga konflikterna i Sametinget, som i vissa stycken kan klassificeras som en polsk riksdag.

  Oavsett hur det förhåller sig med vem som var först så utgör renskötseln sannolikt landets i särklass dyraste skattefinansierade hobby. De ca 200 miljoner som den kostar redovisas i
  http://www.regeringen.se/content/1/c4/38/87/126fa93a.pdf och i kortare form av http://www.labba.se/saami_info/_parasit2.html En rennäring utan kraftiga subventioner skulle dö ut inom några få år.

  Sannolikt är den årliga vikten och värdet av det älgkött som är ett resultat av älgjakten http://jagareforbundet.se/PageFiles/8401/handlingsplan_alg.pdf, 5-10 gånger större än det som rennäringen producerar och detta, utan några som helst subventioner men i stället med intäkter för staten och markägarna.

  I Finland får vem som helst bedriva renskötsel och SD’s förslaget kan därför inte betraktas som speciellt uppseendeväckande. Det pekar på att likhet inför lagen bör gälla för alla. Denna fundamentala rättsprincip har med tiden kommit att få allt mindre betydelse i det mutikulturella Sverige.

  Nostradamus_i_norr

  SvaraRadera
 9. Utan att vara särskilt geografiskt/glaciologiskt insatt skulle jag vilja hålla för sannolikt att inlandsisens avsmältningsfront inte förlöpte längs en väst-östlig linje utan snarare längs en västnordvästlig-östsydöstlig linje - beroende på dels påverkan från Atlanten, dels påverkan från kallt fastlandsklimat i öster, vilket skulle omöjliggöra för folkgrupper som följde den avsmältande inlandsisen, om de kom österifrån, att vara först på plan, dvs vara de första som invaderade det som många tusen år senare skulle bli en föregångare till Sverige.

  Da Capo

  SvaraRadera