torsdag 24 april 2014

"Alla har en plikt att bjuda till bords"

Idag dyker ett kort och meningslöst inlägg upp i Aftonbladet om romerna i Sverige. Det inleds naturligtvis med en rejäl dos svensk skuld:

"Året var 1914 när vi bestämde att de inte var välkomna.
Inreseförbud infördes. Dörren stängdes, inte bara till Sverige som land, utan till utbildning, bostad och arbete om de trots allt lyckades tränga sig genom grindarna.
Vi tillbringade sedan större delen av 1900-talet med att förfölja dem. Tvångs­sterilisera dem. Och när de lyckades att få barn så tog vi ibland ungarna också.

Romerna var, som det stod i svenska myndighetspapper, ”en samhällelig ovälkommen börda”. Parasiter. Nu är året 2014.

Exakt 100 år sedan vi stängde gränserna. Många vill stänga dem på nytt."

Man skulle till att börja med kunna vända på det, och fråga sig varför, 100 år senare, samma inställning fortfarande finns till den romska gruppen, dessutom i alla länder där gruppen finns. Det enda som förefaller ha hänt är att man i svenska myndighetspapper knappast skulle kunna skriva "en samhällelig ovälkommen börda" längre, även om gruppen nog uppfattas så i hela Europa.

Det här är naturligtvis ett känsligt ämne, då det skulle kunna tangera faktisk rasism. Låt mig därför för tydlighetens skull poängtera att jag definitivt inte tror att gruppens ställning skulle vara genetiskt betingad. Däremot tror jag att det finns kulturella orsaker till att gruppen levt relativt isolerat, och dessutom i hög grad varit beroende av tiggeri och stölder. Jag kan också tänka mig att gruppens beteende och myndigheters reaktioner förstärkt varandra, vilket gjort att utvecklingen så att säga stått stilla i 100 år. Sedan glider Carina Bergfeldt återigen in på den svenska skulden:

"Vi har fortfarande inte gjort upp med historien - långt därifrån - när en ny våg av romer ber om hjälp många inte vill ge. Det blev tydligt inte minst i samband med den ceremoni som integrationsminister Erik Ullenhag anordnade när han presenterade ”Vitboken”, om ett av de mörkaste kapitlen i Sveriges historia." 

Här håller jag inte heller med, då jag tycker att vi har hört enormt mycket om det svenska samhällets skuld. Jasenko Selimovic tyckte till och med att vi skulle känna skuld över övergrepp som begicks på 1600-talet. Jag har dock aldrig hört någon självkritik från den romska gruppen. Om en grupp har en så tydlig överrepresentation i avbruten skolgång och exempelvis åldringsrån, så kanske det finns saker att ta tag i även från det hållet.Framför allt blandar Bergfeldt ihop två olika saker. Forna seklers romska historia i Sverige har ingenting att göra med den våg vi nu ser från främst Rumänien. Det finns ingen anledning som helst att släppa in den, se kåkstäder växa upp och förse varje gathörn i varje stad med en sittande tiggare. Bergfeldt tycker dock att vi har en plikt:

"Det kommer att ta tid och det kräver stora gemensamma ansträngningar - snarare än individuella allmosor - från oss, från romerna själva, från deras hemländer, från övriga Europa. Alla har en plikt att integrera. Bjuda till bords.

Vissa länder skiter högaktningsfullt i det. Som Rumänien. Eller England, Tyskland och Frankrike, som alla sedan gränserna öppnades helt den 1 januari i år gjort sitt bästa för att stänga dem igen.
Vi kan inte göra det. Vi har redan testat den varianten."

Ovanstående rader avslöjar mer än vad krönikören själv förstår. Alla länder i Europa ser till att försöka skydda sina länder, men det kan inte Sverige göra, ty vi har som det utvalda landet en plikt. Att bjuda till det evigt uppdukade bordet. Denna plikt hänger troligen också på något sätt ihop med vår skuld från 1600-talet och 1914 års stängning av gränserna. Visserligen har man i Tyskland gasat romer och på Balkan slagit ihjäl dem, men Sverige är ju ett föredöme i hela världen. Bergfeldt avslutar med den där hånfulla fait accompli-retoriken, som även används om det mångkulturella samhället:

"Du må störa dig på mannen eller kvinnan som numera tittar på dig från en trottoarkant och skramlar med några mynt i en pappmugg, men romerna i Sverige är här för att stanna.
Efter 100 år har de lagen på sin sida. De får vara här.

Så frågan är inte hur vi får bort dem från samhället. Frågan är hur vi får in dem."

Vi behöver inte alls ge upp och öppna gränserna för Rumäniens, Bulgariens och Balkans romer. Vi kan gå ut ur EU, vi kan införa visumkrav från berörda länder, försörjningskrav och tiggeriförbud. Det absolut sista vi ska göra är att förvandla detta land till en kåkstad och den främsta destinationen för tiggare.


6 kommentarer:

 1. Carina Bergfeldt kan jo bjuda Romern til bords hjemme hos seg selv. Hun kan gå foran som et goidt eksempel - lage en blog hvor hun dokumenterer hvordan hun får analfabeter - hvis kultur aktivt velger bort skolegang - fordi barna skal læres opp til å stjele og bedra - inn I samfunnet.

  Carina er tydeligvis uherhørt generøs og god - på vegne av andre menneskers harde arbeid - og bidrag til statskassen. JUeg oppfordrer igjen: vis litt uselvisk generøsitet Carina, ønsk disse mennesker velkommen til ditt bord, til ditt nabolag - så din godhet kan taes på alvor.

  Hvis ikke - er du bare nok en hykler.

  SvaraRadera
 2. Romerna har funnits i Sverige sedan 1500-talet. De har själva valt att till stora delar stå utanför det svenska samhället. De avvisade fasta bostäder och de avvisade skolgång för de unga.
  Jag har två romer i min bekantskapskrets. En är pensionerad socialsekreterare och en är restaurangkock. Pålitliga vänner.
  Jag önskar att fler romer solidariserar sig med det svenska folket och samhället, men det måste de göra själva.

  SvaraRadera
 3. "Dörren stängdes, inte bara till Sverige som land, utan till utbildning, bostad och arbete om de trots allt lyckades tränga sig genom"
  --------------------------------
  Den där flickan vet ju inte vad hon talar om!
  Zigenarna har ju överlevt som folkslag genom att just precis hålla sig undan utbildning, bostad och arbete. De har överlevt i århundranden genom att hålla sig ifrån sådant som förenar de bofasta europeerna.
  Om Zigenarna hade strävat efter att bli hantverkare, torpare eller bönder så hade zigenarfolket upphört som folkslag efter några generationer och vi hade aldrig hört talas om dem.
  Rune

  SvaraRadera
 4. England, Tyskland och Frankrike gör fel alltså ? Jamen det är ju de mest betydelsefulla länderna, lilla Carina. Sen heter det väl Storbritannien.

  SvaraRadera
 5. Wikipedia - Tvångssterilisering i Sverige:

  "Med ett undantag kan inga tydliga utslag vad gäller etniska minoriteter noteras. Undantaget utgörs av personer utpekade som "tattare", men utredningsresultatet ger inte stöd för att steriliseringarna var särskilt riktade mot romer eller samer."

  http://sv.wikipedia.org/wiki/Tv%C3%A5ngssterilisering_i_Sverige

  SvaraRadera
 6. Jonas Sundström28 april 2014 03:44

  Inreseförbudet 1914, kan det kanske ha något samband med första världskrigets utbrott?

  SvaraRadera