torsdag 5 juni 2014

Ny organisation för "migrationsforskning"


Joakim Palme

Staten lanserar nu en ny organisation, Delegationen för migrationsstudier (Delmi), som ska "initiera forskning och förmedla forskningsresultat för att bidra med underlag till framtidens migrationspolitiska beslut och en mer upplyst debatt". Den så kallade expertgruppen består av:


 • Joakim Palme (ordförande), professor i statskunskap, Uppsala universitet 
 • Pieter Bevelander, professor i Internationell migration och etniska relationer (IMER), Malmö högskola
 • Kerstin Brunnberg, journalist och ordförande i Statens kulturråd 
 • Annika Sundén, chefsekonom, Sida
 • Alexandra Wilton Wahren, ämnesråd, justitiedepartementet 
 • Olof Åslund, generaldirektör, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU).


Kerstin Brunnberg

I en artikel i DN berättar de lite om organisationens syfte:

"Migration kan bli avgörande för enskilda människor och påverka hela samhällens utveckling. Samtidigt utgör själva migrationen en riskfaktor för människors liv och hälsa. In- och utvandring kan vara en utmaning för den sociala sammanhållningen. För länder som går miste om sin bäst utbildade arbetskraft kan dessutom migration utgöra ett hot mot landets utveckling."

"För att kunna fatta väl avvägda beslut behöver vi veta mer om migrationens drivkrafter och hur den förda migrationspolitiken fungerar i praktiken. För att inte urarta till önsketänkande och fördomar behöver våra förhoppningar och farhågor förankras i kunskap. Delmi är en statlig kommitté men står oberoende - varken politiska partier eller särintressen ska påverka vårt arbete. Delmi kommer under de närmaste åren att ta fram studier, utvärderingar och analyser inom fem tematiska områden där det i dag finns tydliga kunskapsbehov."

Mer kunskap, och inte minst transparens, skulle definitivt behövas om invandringen till Sverige. Självklart utgör den volym, och typ, av invandring som numera sker till Sverige en "utmaning" för den sociala sammanhållningen, framför allt på längre sikt. Jag ställer mig dock tveksam till om denna organisation, beställd av staten, verkligen kommer att bidra med neutral kunskap, där den behövs mest. Att politiska partier eller särintressen inte skulle påverka deras arbete har jag också svårt att tänka mig.

De fem tematiska områden som nämns känns dessvärre inte som de mest relevanta eller kontroversiella:

1. Global migration och utveckling. Om hur invandrares pengaöverföringar till hemländer kan bidra till utveckling och hur de eventuellt skulle främja handeln med dessa.

2. Demokrati, deltagande och värderingar. Om lägre valdeltagande bland invandrare och hur politiska partier påverkar européernas attityder till invandring.

3. Mångfald, välfärd och legitimitet. Om hur boendesegregation, medier och fördelningspolitik påverkar migrationsdebatten.

4. Arbetsmarknad, sysselsättning och humankapital. Om nyanländas möjligheter, arbetskraftsinvandring och effekterna av utvandring från Sverige.

5. Institutioner och rättsliga ramverk. Om vilka effekter reformer och EU-medlemskap har haft.

Ovanstående är min egen sammanfattning, men i artikelns längre formuleringar går det inte att undgå känslan av en politisk agenda. Joakim Palme är förstås socialdemokrat och Kerstin Brunnberg sitter till och med i Expos styrelse. Det är mycket svårt att föreställa sig att de skulle presentera fakta eller teser som i grunden avviker från etablissemangets påbjudna linje, exempelvis om hur flyktinginvandringen är en resurs.

Joakim Palme var även gäst i SVTs Gomorron Sverige för att berätta om projektet:

Återigen, det skulle vara mycket intressant att få en ordentlig genomlysning av detta område, och då med fokus på invandringens påverkan på det svenska samhället. Resurser saknas uppenbarligen inte, men jag misstänker att viljan gör det.2 kommentarer:

 1. Japp Tobbe de flesta kostsamma skattefinansierade projekt har redan en rapport med slutsatserna klara, gissar jag.
  "Fruktansvärt" vore ju om en utredning föreslog repatriering som en väg framåt....hur skulle det se ut... Så ännu en kostsam aktivitet som används för att skapa mantra och introjekt hos befolkningen.  http://www.danajergefelt.com/archives/1190

  SvaraRadera
 2. 1. Tino S. har redan konstaterat att handeln med våra typiska invandringsländer är väldigt liten
  2. Demokrati kommer inte att ha någon relevans i det framtida klansamhället - det, som Afrikas länder måste försöka ta sig ur, är vi på väg att införa
  3. Är det inte uppenbart: -Fler fritidsgårdar!
  4. Som jag nyss har visat pågår ett folkutbyte
  5. Haft på vad?

  Det finns redan två utmärkta böcker som presenterar fakta om invandringen:
  a) Invandring och mörkläggning
  b) Låsingen

  Jag märker att jag har slutat att titta/lyssna på TV-nyheterna. Sist (sist, inte senast) jag gjorde det, dök "Kakan" upp inom två minuter..

  SvaraRadera