onsdag 30 juli 2014

Kifah Qasem Mohammad vill avskaffa svenska traditionerI ett långt inlägg i dagens DN framför irakiern Kifah Qasem Mohammad den inte alldeles ovanliga tanken att nya medborgare endast ska behöva följa det nya landets lagar. Hans text är försåtligt lång och resonerande, men vad som tydligt framgår, och upprepas, är att svensk kultur står i vägen för det här helt nya samhälle som vi ska bli. Denne Kifah kallar sig under artikeln "samhällskommunikatör", men verkar vara anställd av Kalmars kommun med den lika kryptiska titeln "kulturassistent", som tydligen innebär att han ska "arbeta med integration från ett kulturellt perspektiv". Då hans svenska normalt inte ligger på denna nivå, har någon välvillig dhimmi sannolikt hjälpt till med formuleringarna i inlägget.

"Traditioner är rasistiska partiers ideologiska bas. Staten bör vila på medborgarskapets princip, respekt för lagen och kärlek till hemlandet. En stat bör vara sekulär inte bara i religiös mening utan även fri från ideologier och traditioner. Samhället når då sammanhållning i stället för splittring. Gemensam identitet är något vi ständigt skapar, inte något som är givet."

För den genomsnittlige vänstermänniskan må ovanstående rader låta förnuftiga, men den som tänker lite längre har anledning till att fundera på huruvida ett avskaffande av svensk kultur verkligen skulle motverka splittring och främja sammanhållningen i det mångkulturella experiment som Sverige utvecklas till. Det är väl ingen som tror att, om vi bara förnekar oss själva tillräckligt, så kommer även invandrargrupper att göra detsamma och muslimer plötsligt ge avkall på religiösa krav.

"Det är brukligt att grunda ett lands gemensamma identitet på till exempel språk, religion, seder, kultur, landets geografi och historia. Om man vill förenkla resonemanget kan man säga: på gemensam tradition. Av det följer att varje land har en egen unik gemensam identitet. Men i dagens oroliga och rörliga värld och i ett land som Sverige, som har utvecklats till en demokratisk stat som värnar om tanke- och yttrandefrihet, om allas lika värde och ett samhälle öppet för alla, behöver vi diskutera och omdefiniera vad som är statens del i ett land."

Vad Kifahs formulering "dagens oroliga och rörliga värld" egentligen syftar på är naturligtvis massinvandringen till Sverige, som nu används som ett argument för att "omdefiniera", ännu ett försåtligt ord i sammanhanget. Att "omvärdera statens roll" betyder, om han nu hade velat tala klarspråk, att Sverige inte ska bedriva någon integrations- eller assimilationspolitik. Vårt land har dessutom utvecklats till en demokratisk stat, med de friheter som räknas upp, just då det var en etniskt homogen stat, utan att svenska traditioner behövde avskaffas.

Efter ytterligare en mängd upprepningar om hur traditioner ligger i vägen för en ny samhällsordning, kommer då ett ofta förekommande, men fånigt resonemang, som i vanlig ordning går ut på att det egentligen inte finns något svenskt och att ingen vet vad det skulle vara:

"Om vi leker med tanken att vi fullt ut skulle låta traditioner styra urvalet av vem som räknas som svensk följer ett par frågeställningar som man först måste besvara. För det första: vem ska avgöra vilka traditioner det är som ska bli normativa? Är det skåningarna eller norrlänningarna? Göteborgarna eller stockholmarna? Lantisarna eller stadsborna? De kyrksamma eller ateisterna? Om så landet lyckas enas om vilka traditioner som ska stå som måttstock kommer nästa fråga som måste lösas: vad gör vi med alla de som inte kan omfattas av traditionerna som är måttstocken? Ska de bo kvar som semi-medborgare? Om de har invandrat hit, ska de avvisas från det traditionella paradiset?"

Jag måste då återigen påminna om att, även om det finns traditioner som skiljer sig mellan landsändarna, mellan storstad och glesbygd, så är det idag tydligt vad som absolut inte, och aldrig har, hört hemma i Sverige. Med hijaber och niqaber, klan- och hederskultur, gruppvåldtäkter och skottlossningar, samt oändliga upplevda kränkningar och islamiska fixeringar, har många nya medborgare visat vad vi aldrig tidigare har sett i Skåne, Norrland, Göteborg eller Stockholm.

"En viktig del i ett lands demokratiska process är hur medborgarna själva definierar sin stat, och för att alla medborgare ska kunna omfattas av en sådan definition är det viktigt att undvika sådant som kan utesluta vissa grupper. Därför bör en stat vara sekulär inte bara i religiös mening utan begreppet behöver vidgas till att även inbegripa frihet från ideologier och traditioner. En stat bör syfta till att alla människors lika värde och behov respekteras, ovanpå det kan sedan varje människa själv välja att lägga religion, ideologi och tradition. Kanske bör vi diskutera en ny definition av en stats identitet som rent vatten, lika fri från lukt, smak och färg?"

Sverige ska alltså nu bli ett blankt papper, så att alla kan känna sig välkomna. Även denna tanke tilltalar säkert en del naiva svenskar, men återigen kommer detta nya land inte bli fritt från "lukt, smak och färg", då de tillströmmande medborgarna visat sig vara mycket måna om att hålla fast vid varje tradition och kulturell företeelse från hemlandet. Frankrike, som sedan revolutionens dagar strävat efter just statens sekularitet, stöter på allt mer problem med den muslimska gruppen, som naturligtvis inte är villiga att backa en millimeter för denna princip, exempelvis när det gäller religiösa attribut i skolan.


Demonstration i Frankrike
mot slöjförbud i skolan.
"Den stora utmaningen är att få alla medborgare att i djupet av sitt hjärta känna tillhörighet och att det är självklart att detta är mitt hemland. Som invandrare kan jag inte nå det målet om vi inte utgår ifrån staten som vatten."

Om din vistelse i ett nytt land kräver att att det nya landet blir "vatten", bör du kanske fundera på om du verkligen ska vara här. Kan inte ett alternativ vara att du faktiskt anpassar dig och försöker anamma en ny kultur?

Riksdagsmannen Thoralf Alfsson (sd), som ju själv kommer från Kalmar, har tidigare berättat om denne Kifah Qasem Mohammad på sin blogg. Tydligen är han aktiv i Vänsterpartiet och har lagt fram förslag om att kvotera in muslimer i kommunen:

”Andelen anställda med utländsk bakgrund skall motsvara befolkningen i kommunen. Kvotering och inte kompetens skall tydligen gälla om de rödgröna får bestämma. Som om inte det var nog så föreslog även en ledamot att muslimer skulle kvoteras in i kommunen. Ledamoten föreslog alltså en kvotering grundad på religion!"

Kraven på att Sverige ska anpassas börjar bli allt mer högljudda och oblyga från våra bosättare. Bilan Osman, både anställd av Expo och krönikör på Expressen, säger rent ut att all assimilation, eller ens integration, är "fruktansvärd". Då kommer hon ändå själv från en grupp som i hög grad lyckats undvika just detta. En iransk kommunist får i över en timme sitta och bjuda på våldsromantik och svenskhat i statlig radio. Kifah Qasem Mohammad är för övrigt anställd på Östran som krönikör.

23 kommentarer:

 1. Jag beundrar Tobbe som har den mentala styrkan att läsa Kifahs artikel och göra ett kritiskt referat. Det är nämligen ytterst påfrestande att försöka hitta en struktur där den inte finns. Att leta efter den bärande tanken i en text som saknar en bärande tanke. Artikeln innehåller förvisso många tankar men de hänger inte ihop, där saknas logik. Egentligen kokar två kilo bokstäver ner till det enkla att Kifah vill frånta oss vår etnicitet för att han och alla ytterligare kommande invandrare ska kunna leva det goda livet på vår bekostnad.
  Har ni lyssnat till Ring P1 när en invandrare från Mena ringer in? Har ni tänkt på hur de surrar på i evighet utan att få något sagt? Många ord men sparsamt med tankar. Jag menar att det beror på Mena-iternas låga IQ. De är helt enkelt för dumma för att hålla ihop ett resonemang. Möjligen är iranierna något bättre än resten. /J_B

  SvaraRadera
  Svar
  1. Mycket riktigt det finns ingen bärande tanke han kommer egentligen aldrig heller till sak om varför traditioner ska upphävas, en gång skriver han nåt om att vissa kan känna sig utanför då, innebär det att allt som någon kan känna sig utanför ifrån ska förbjudas? Han svarar inte riktigt på det heller i texten, det är bara ett långt ordbajsande.

   Radera
 2. Återigen imponerad av detta arbete du lägger ner. Dina texter är högkvalitativa. Önskar att fler debattörer vore på din nivå.

  /Tacksam läsare

  SvaraRadera
 3. Det som blir kvar är islam och dess traditioner, då muslimska högtider kommer på olika datum pga månlandningen! !
  Det är en djävulskt försåtlig plan ivrigt påhejad av våra flummpolitiker!@

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ah, tyckte du var väl konspiratorisk i första inlägget ;-)

   Radera
  2. Ha ha har en s5 som skriver som den vill..

   Radera
 4. Man kan ju fråga sig varför invandraren sitter och gnäller om det här. Har inte den svenska staten redan tillgodosett hans önskemål genom integrationspolitikens utformning och mål? Här ett smakprov:

  "Individens rätt och lika värde innehåller även rätten att vara olik. Hur man väljer att förhålla sig till och utveckla den egna etniska och kulturella identiteten är i första hand en fråga för den enskilda individen. Samhället bör därför underlätta för individen att integrera gamla och nya livsmönster och livsstilar på det sätt hon själv önskar. Detta är en förutsättning för att människan skall utveckla en hel identitet och vara stolt över sin bakgrund.
  Övergripande mål bör också vara att åstadkomma en samhällsgemenskap med samhällets mångfald som grund samt att få till stånd en samhällsutveckling som kännetecknas av ömsesidig respekt och tolerans och som alla oavsett bakgrund skall vara delaktiga i och medansvariga för."

  "Ett lands historia fungerar ofta som en förenande länk mellan människor. Eftersom en stor grupp människor har sitt ursprung i ett annat land saknar den svenska befolkningen en gemensam historia. Den samtida tillhörigheten i Sverige och uppslutningen kring samhällets grundläggande värderingar har därför större betydelse för integrationen än ett gemensamt historiskt ursprung."

  "För att kunna utveckla samhället tillsammans behöver en ny nationell gemenskap skapas. Ömsesidig respekt och tolerans är hörnstenar i ett sådant arbete, men också kreativitet och oräddhet och en önskan från alla att vilja och våga möta det annorlunda och det främmande."

  http://www.regeringen.se/content/1/c4/22/71/bbd15e5a.pdf

  Men för våra "nya svenskar" spelar det tydligen ingen roll hur mycket vi än böjer oss. Det verkar alltid finnas något att klaga på. Den här gången att "vi inte utgår ifrån staten som vatten"(!). Vår korsflagga borde kanske göras om så den blir helt genomskinlig och därmed inte visar någonting? En bra symbol för den här tacksamme "medborgarens" strävanden efter "staten som vatten"...

  SvaraRadera
 5. Vilken makalös j-vla fräckhet!
  Sverige är svenskarnas land, oavsett vad ett gäng landsförrädare till "folkvalda" hävdar. Dessutom har vi och våra tidigare generationer byggt upp detta samhälle utan "hjälp" av dessa "nysvenskar", vars enda bidrag är att utgöra röstbränsle åt de mest gummiryggade partierna.
  Själv har jag NOLLTOLERANS mot islam och dess spridning i Norden.
  Det positiva i denna sinnessjuka tid är att allt fler vaknar och tycks ta del av informella nyhetssajter och radioprogram.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Håller med fullständigt. Eftersom dessa sk nysvenskar ständigt gnäller
   så försöker våra politiker blidka dem, Detta kan inte fortsätta.
   Dessa gnällspikar borde åka tillbaka till sina egna länder och gnälla.

   Radera
 6. Jag kan förstå att man har konceptuella problem med begreppen stat, nation eller land om man kommer ifrån ett "land" som har uppkommit på grund av att britter efter några GT (av strikt förebyggande medicinska skäl naturligtvis) dragit streck kors och tvärs på en karta och därigenom skapat kulturella härdsmältor. Därmed ingen anledning att göra om misstaget här.

  SvaraRadera
 7. Är det en trend vi ser med fler invandrare som öppet vill störta den svenska demokratin ?

  SvaraRadera
 8. Välskriven och rationellt resonerande text.

  SvaraRadera
 9. Jag läste Mohammads artikel och tänkte: fan va bra han är på svenska. Sen kollade jag på hans FB-sida. Där hänvisar han till sin förnämligt skrivna artikel med en enda mening: Ett förslag om en gemensam föreställning om identitet, som skriver jag om en debatt artikel i DN idag.

  Han skriver på svenska med samma ordföljd som han tänker i sitt arabiska huvud. Vem är då spökskrivaren? Vem har gjort hans idiotiska tankar mer språkligt "aptitliga"? Och varför?

  Ett annat stilistiskt smakprov hittade Thoralf Alfsson:
  Yarevan Sultan, Konstnär, född i Bagdad/Irak. Klarade högskolan och fick bachelor på psykologi från Bagdad universitet i 2003. Dock hon deltog på flera utställningar i bagdad, had hon flera delaktigheter i många städer i mällanösten Dammaskus, Istanbul, Bierut.

  Jag säger inte att invandrare måste skriva perfekt svenska. Men varför har någon beslutat att hans svenska måste fixas till? Jag tror att det finns en tanke bakom det. Jag är ganska säker på att jag inte kommer att gilla anledningen.

  SvaraRadera
 10. Andra generationens invandrare30 juli 2014 22:36

  Nu ska vi inte dra alla över en kam här… Det är inte ont om invandrare som gladeligen anammar svensk kultur. Trots att jag är tämligen säker på att den syriska butiksägaren i kvarteret inte äter särkilt mycket julskinka så hälsar fr o m luciahan glatt "God jul!" iförd tomtemössa, samma sak med en gammal flamma från Balkan som skuttar som groda den där fredagen mellan den 21:a och 26: juni. Exemplen är många.

  Men de syns och hörs inte, det är ju bara vanligt, hårt arbetande folk. "Husnegrer" som de hade kallats på Twitter.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Absolut, men som du säkert förstår attackerar jag inte "invandrare", utan texten från just Kifah Qasem Mohammad.

   Radera
  2. Andra generationens invandrare30 juli 2014 23:34

   Den inledande meningen var väl mer riktad mot delar av kommentarsfältet och som en allmän betraktelse, inte så mycket mot dig. Dumt formulerat, mea culpa.

   Vad jag ville ge uttryck för var den tysta gruppen invandrare som inte syns och hörs, de som kombinerar sin kultur med den svenska. De som har ett favoritlag i Allsvenskan, föredrar en viss kvällstidning, skrålar Helan går, beundrar det svenska samhällsbygget, invandrarmännen som skämtsamt tar på sig midsommarkransen och lassar in matjessill på midsommar, dricker glögg på jul, tänder majbrasan på Valborg.

   Börjar bli rätt trött på politiskt korrekta invandrardebattörer, där kan du snacka om husnegrer. De gör det som förväntas av dem från twitteratin och Söder-tyckarna.

   Radera
  3. Det är lugnt "2a Generationen", känner igen din signatur. Ville dock ändå poängtera att jag inte använder "invandrare" som ett kollektiv som jag tilldelar allsköns dåliga egenskaper. Överhuvudtaget vänder jag mig aldrig mot den enskilde invandraren (för vem är det?) utan mot individer inom den mediala och politiska makten.

   Radera
 11. ÄNNU EN MUSLIMSK BOSÄTTARE SOM ANSER ATT SVERIGE INTE DUGER
  Varför skriver jag muslimsk? Därför att, vilka är det som utmärker sig hela tiden? Alltid missnöjda; i Sverige, Danmark, Norge, UK, Belgien, Nederländerna och Frankrike. Är muslimerna nöjda i Tyskland, Spanien, Portugal, Italien, Grekland osv. nej missnöjda överallt i hela EU, Kanada, USA, Nya Zeeland och Australien. Finns det några andra invandrarkategorier som är tillnärmelsevis lika krävande, påträngande, dominanta, revirtänkande (Sharia zones), totalt respektlösa mot samhällets representanter (stenkastning etc.).

  ÄR SVERIGE INTE TILLRÄCKLIGT BRA FÖR DESSA SAMHÄLLSBYGGANDE EXPERTER?
  De påstår sig ha flytt eller deras föräldrar påstås ha flytt. De hade alla världens länder att välja på och valet föll på Sverige/västvärlden. Sverige som ligger så långt bort i EU som man kan komma och Väst som intill för några årtionden sedan har var närmast kemiskt rent från muslimer. Vad är då reaktionen från dessa mästrande invandrare. Sverige, svenskarna och svensk kultur duger inte. Allt måste förändras i grunden.

  GAMMAL HÄSTSPORT MED TRÄSMAK
  De har insiderkännedom från islam och muslimska länder som de påstår sig ha flytt ifrån. Men framför de någon som helst kritik mot islam och muslimska länder? Har de några lärdomar att förmedla från baksidorna med teologiskt styre? Frågor som aldrig ställs, vad var det du flydde ifrån och framförallt, vad var det du flydde till?

  Har demokratin uppstått i ett ideologiskt, teologiskt och traditionsfritt vakuum? Nej, självfallet inte. Demokrati är en ideologi som alla andra och måste försvaras om den skall överleva. Vilka är dokumenterat bäst på det, muslimer och vänstern?

  kung_och_fosterland

  SvaraRadera
 12. En del av artikeln som jag tycker är värd att resonera lite kring är denna;

  "...det är slumpen som avgör var vi föds och vilken tradition vi ärver, det är inget att vare sig vara stolt över eller skämmas för, man kan ju inte påverka var man föds."

  Jag har sett denna åsikt presenteras i andra sammanhang, t.ex. när det gäller arvsrätt eller när kravet på fri invandring förs fram. Jag tycker dock detta är ett fullständigt horribelt sätt att argumentera på, att det skulle vara en ren slump var och när man föds. Sanningen är ju naturligtvis att ett barn, en människa, är resultatet av ett (oftast) medvetet beslut, av två vuxna individer som älskar varandra, att skaffa ett barn tillsammans. Föräldrarna skapar nytt liv tillsammans, de uppfostrar barnet baserat på sina egna värderingar och kulturella grund in i en samhällsgemenskap som t.ex. den svenska. Naturligtvis skiljer sig denna uppfostran på många sätt mellan olika svenska familjer men de har också många beröringspunkter.

  Att då påstå att det skulle vara "en slump" var man föds och vilka föräldrar man "råkar" ha är ett fullständigt galet påstående. Varje människa är nämligen unik, inte minst genom att man enbart hade kunnat bli just den man är genom just precis den mamma och den pappa man har. Om mamman eller pappan hade fått barn med någon annan partner hade inte just precis du existerat eftersom vi är ett resultat av just precis den unika spermien och det unika ägget som tillsammans skapat just dig. Jag som är född och uppvuxen i södra Sverige med två svenska föräldrar hade alltså aldrig någonsin kunnat vara afrikan, amerikan eller ens norrlänning. Det är ingen slump att jag är den jag är!

  SvaraRadera
  Svar
  1. En briljant kommentar! Kifah Qasem Mohammad verkar blanda inte bara päron och äpplen; avsikten är naturligtvis snarast (vilken den också synes vara för övriga Sverigekritiska invandrare) den att på ett förrädiskt skuldbeläggande sätt förfäkta invandrarens oinskränkta rätt att fortsättningsvis leva på Svensk välfärd, utan att behöva anpassa sig efter omständigheterna. Med den här uppfattningen av världens ordning är det inte konstigt att förstå varför de länder som dessa Sverigekritiska invandrare kommer ifrån fungerar så in i helvete dåligt; det är naturligtvis oförmågan till anpassning som utgör grunden för konflikter!

   Radera
 13. Konstigt att inte fler utlänningar försöker sig på en karriär som PK-krönikör. media ser ut att fullkomligt skrika efter "goda exempel", läs "intellektuella" meningssägare med "rätt" etnicitet, som säger "rätt" saker med lagom twist som kan provocera den "onda sidan".

  Det är ingen idé att klaga på att karln skriver illa, rättelser kallas för korr/korrektur på mediespråk, men frågan är om redaktionen även har rättat till åsiktsstoffet i artikeln?

  Man vet aldrig. Han kanske enkom är en "målvakt" för någon annan, kanske åt en vit medelålders medelklassman?

  Hur som haver. Det är typer som Kifah Qasem Mohammad som infriar och myten om att svenskar skulle vara "rädda för det okända". Självklart blir svenskar rädda för det annorlunda om de likt afrikaner eller indianer berövas sin rätt att leva efter gammal hävd i sitt eget land.

  SvaraRadera
 14. Sverige är Svenskt och skall så förbli.
  Kufen kifah får ta seden dit han kommer eller får han och hans gelika lösa en enkelbiljett härifrån. Svårare än så är det inte.

  SvaraRadera