lördag 27 september 2014

Lärarnas patetiska inlägg visar någonting viktigare


Göran Brante och Maria Wiberg


I ett märkligt debattinlägg i SvD, med rubriken "Svårt för SDare att jobba i skolan", menar två personer inom den pedagogiska världen att en sverigedemokrats partival omöjliggör en roll i skolan. Eftersom de hänvisar till läroplaner, avslöjar de istället någonting viktigare, bortom den patetiska attacken mot partiet.

"Det är härmed tydligt att en anhängare av Sverigedemokraternas politiska ideologi inte kan se mångkulturalism som något positivt utan i stället som något som hotar det svenska samhället. Sverigedemokrater bör därmed stöta på viss problematik om de arbetar inom svensk skola eller läser vid en svensk lärarutbildning."

"I läroplanerna uttrycks till exempel att lärare inte bara ska ”inse de värden som ligger i en kulturell mångfald”, utan att de också ska ”utveckla förståelse för den kulturella mångfalden inom landet”."

Problemet är naturligtvis inte sverigedemokratiska lärare, utan att en sådan ideologisk styrning skrivs in i läroplanerna. Mångkulturalismen är inte någon svävande fin värdegrund, som "allas lika värde", utan en rent politisk målsättning. Det är minst sagt anmärkningsvärt att dessa pedagoger inte själva förstår var problemet ligger och att de omedvetet lyfter fram det verkligt absurda.

Under min egen skolgång hade jag nästan uteslutande kommunistiska lärare, där vi på lektionstid bjöds på "nyanseringar" av Sovjetunionen och Östeuropa, samt eviga tirader om Nicaragua (USAs stöd av Contras) och Chile (Pinochet). Då ska vi inte ens tala om vilken skuld vi skulle känna över Afrika och allra mest Sydafrika. Detta var så vitt jag vet dock inte inskrivet i läroplanen, utan något vi fick ta del av iallafall, alldeles utan att några upprörda debattinlägg skrevs.

Det är också intressant att det som vanligt är just sverigedemokrater som ska särskiljas och att deras värdegrund är så enormt annorlunda att de inte ens kan vara på en skola. Observera att Göran Brante och Maria Wiberg aldrig någonsin skulle ifrågasätta huruvida en muslim kan arbeta i skolan, trots att dennes ideologi går emot det mesta som faller under "allas lika värde".

Artikeln lyfter fram fler inslag i dessa läroplaner, som för varje sunt tänkande människa torde te sig absurda:

"Det vill säga sverigedemokraten ska förespråka kulturell mångfald. Den svenska förskolans läroplan uttrycker det positiva med mångfald än tydligare genom att slå fast att ”barn som tillhör de nationella minoriteterna och barn med utländsk bakgrund får stöd i att utveckla en flerkulturell tillhörighet”.

Det uttrycks också i läroplanerna att ”alla som verkar i skolan ska hävda de grundläggande värden som anges i skollagen och i denna läroplan och klart ta avstånd från det som strider mot dem” (vår kursivering). Med betoning på alla så innebär det att inte bara varje lärare, utan även att skolkökspersonal, städpersonal, vaktmästare och skolans administrativa personal ska hävda de värden som uttrycks i läroplanen. Därmed ska all skolpersonal bemöta främlingsfientlighet, se positivt på kulturell mångfald och arbeta för att utveckla förståelse för densamma."

Varför ska en lärare förespråka kulturell mångfald, eller ge "stöd i att utveckla en flerkulturell tillhörighet"? Det börjar nog bli dags för skolmyndigheterna att ta en ny titt på exempelvis PISA-resultaten och fråga sig om läroplanerna inte helt bör fokusera på ämneskunskap.

Den konspiratoriskt lagde misstänker nu kanske att Brante och Wiberg i själva verket vill lyfta fram läroplanernas absurditeter, men väljer en säkrare och omständligare väg dit. Det är emellertid inte särskilt troligt, då de här och var i texten är noga med att fastslå att SD är ett främlingsfientligt parti. Komiskt nog försöker de bevisa detta genom att stödja sig på just etablissemangets uttalanden. Därigenom visar de inte så mycket SDs förfärlighet, utan bekräftar istället just den demokratur vi alltid kritiserar:

"Formuleringen är en av grunderna till att Sverigedemokraterna i de flesta sammanhang kallas för ett främlingsfientligt parti, samt varför det fastslagits i Granskningsnämnden för radio och tv att man kan kalla dem för främlingsfientliga."

Nej, det har ingenting att göra med den strof ur partiprogrammet som citeras, utan på att vi har ett politiskt och medialt etablissemang som har ett behov av dessa epitet i sina brännmärkningar. Granskningsnämnden är som bekant ett skämt, då den utgörs av samma journalistkår som ska kunna fällas.

Pedagogernas imbecilla bevisföring fortsätter:

"Sverigedemokraterna anser själva inte att deras politiska vision är främlingsfientlig, och det kan diskuteras om alla som röstar på partiet är främlingsfientliga. Vi kan konstatera att samtliga övriga riksdagspartier betecknar Sverigedemokraterna som främlingsfientliga, och att svenska medier oftast uttrycker detsamma."

Avslutningen blir som förväntat särskilt patetisk:

"Det är frågor som blir allt mer relevanta med hänsyn till att främlingsfientlighet normaliseras allt mer. Vad är skolans uppgift i relation till denna utveckling? Enligt skolans läroplan är slutsatsen relativt enkel; skolpersonal ska arbeta mot denna utveckling av främlingsfientlighet som vi ser i dag."

Skolan har ingen uppgift i relation till "denna utveckling", vilket den inte skulle ha haft ens om "främlingsfientlighet" var ett ord som betydde något. Skolans uppgift är att ge eleverna kunskaper som de sedan behöver i livet och på arbetsmarknaden. Det är uppenbart att läroplanerna bör ses över ordentligt när skutan vänder, och vi får tacka Brante och Wiberg för att de belyste denna del av demokraturens indoktrinering.

13 kommentarer:

 1. Tobbe
  Sådana här människor är ju ett skämt. De har inte tagit reda på någonting utan rapar bara upp det som journalisterna tutat i dem. Jag skulle skämmas ögonen ur mig om jag vore forskare på en pedagogisk institution och endast kunde prestera en sådan här ytlig och grund artikel.
  /Gunnar B.

  SvaraRadera
 2. Det skrämmande är att de har en poäng med den absurda läroplanen. Sverige är helt absurt. Ruttet inifrån. Skolans uppgift ska vara att förmedla kunskaper och skapa självständigt tänkande individer. Idag är det mer som under Sovjet.

  SvaraRadera
 3. Jag tror jag har tagit upp boken "Svensk mångfaldspolitik - en kritik från vänster" av Göran Adamson tidigare i en kommentar här på bloggen. Nu blir den boken aktuell igen i och med lärarnas, Göran Brante och Maria Wiberg, "patetiska" debattinlägg i SvD

  Ur baksidestexten saxar jag: "..syftet med boken är inte att enbart beskriva vad som händer inom universitetet, utan vad som händer i samhället. Mångfald och multikulturalismen har idag ett inflytande i det svenska samhället som överträffar marxismens på tidigt 1970-tal. Problemet försvåras av att mångfaldens progressiva försvarare inte ser att de idéer de slås för är reaktionära."

  Författarens förord:
  http://taylorhayes.se/mangfaldspolitik.jpg

  SvaraRadera
  Svar
  1. Synd bara att karln har totalt missförtstått varifrån dessa ideer kommer, det är en vidareutveckling av trotskistisk internationalistisk kommunism. Grundtanken att alla människor är likadana är allt annat än reaktionär eller höger, utan kom till universiteten genom västmarxismen.

   Radera
 4. Idén är inte ny. I Västtyskland har man yrkesförbud (Berufsverbot) förö den som är "fientlig mot författningen". Det är lika godtyckligt som att man inte sägs omfatta "alla människors lika värde". Många har där blivit av med jobbet på godtyckliga grunder.

  Det ironiska är att det är de konservativa som genpmdrivit denna lagstiftning och att den drabbar vänsterister. Inte bara kommunister utan även socialdemokrater. Ibland kan medlemskap i ett socialdemokratiskt ungdomsförbund vara skäl nog att avskedas från offentlig tjänst.

  Är det demokrati att förfölja politiska motståndare, har många frågat sig i Västtyskland. De flesta menar att det inte är det men ursäktar lagstiftningen med Tysklands speciella roll efter världskrigen. Liksom att de inte förstår bättre. Men egentligen är det väl inget annat än attacker på den demokratiska ordningen.

  Den borde vara mycket tydligare i vår grundlag. Vi borde ha en garanterad yttrande- och åsiktsfrihet. Liksom vara garanterade att inte utsättas för negativ särbehandling på grund av våra politiska uppfattningar. En sådan formulering fanns i förslaget till "hetslagstiftning". Man tog med förbud mot diskriminering på raslig, etnisk, sexuell osv grund, men strök politisk. Man kan alltså diskriminera sina politiska motståndare. Är det så vi vill ha det?

  SvaraRadera
 5. Sådana som Brante och Wiberg är de största förrädarna i mina ögon. Personer med pseudo-auktoritära titlar som med pseudo-vetenskapliga argument försöker övertyga våra skolungdomar om nonsens, bullshit och annat dravel. Detta är de personer, vars gallimatias våra okunniga och fördummade politiker grundar sina beslut på. Är det några i dagens samhälle som bär ett stort ansvar för dess sönderfall så är det personer som Brante och Wiberg. De kan jämföras med 1600-talets häxjägare.

  Enligt min mening.

  V

  SvaraRadera
  Svar
  1. Häxjakt är vad som sker idag i stor skala.Tack Tobbe för dina excellenta analyser av dagens i många fall fördummande alster.

   Radera
 6. Jag antar att pedagoger ingår i begreppet intelligentian, dvs sådana där som väcker frågan om "intellektuell" och "infantil" är samma sak. Att sverigedemokratiska lärare inte är kompatibla med en läroplan som utforats av kulturmarxister säger ju sig självt. Göran Brante och Maria Wibergs resonemang påminner inte så lite om Moment 22.
  Lärarna ska alltså ”utveckla förståelse för den kulturella mångfalden inom landet”. Ja, det bästa sättet att utveckla den förståelsen är naturligtvis att göra ett studiebesök i Rinkeby, Rosengård eller Bergsjön och sedan besöka de vita reservaten i Stockholms och Göteborgs innerstad eller radhusenklaver. Och sedan studera statistik över det ökande antalet skolbränder, bilbränder, skottlossningar, överfallsrån etc och jämföra de med den statistiska kurvan över massinvandringen. Tidningsartiklar om Mellanöstern är ett annat intressant studieobjekt för de stackars elever som ska "utveckla förståelse för den kulturella mångfalden" enligt Pappa statens läroplan.

  "Vi kan konstatera att samtliga övriga riksdagspartier betecknar Sverigedemokraterna som främlingsfientliga, och att svenska medier oftast uttrycker detsamma."

  Det är ju lika begåvat som att säga att "samtliga partier bakom Järnridån betecknade Västtyskland som fientligt inställt mot utjämnade klassklyftor och fred, och Sovjetiska och Östeuropeiska medier som t.ex. Pravda och Neues Deutschland i DDR oftast uttrycker detsamma."

  Skolans uppgift och läroplanens syfte att fostra, indoktrinera, styra tankarna och attityderna hos barn och ungdomar är till sin struktur identisk med läroplanerna i både kommuniststater och i Hitlertyskland. Att ett par pedagoger helt ogenerat applåderar det i en debattartikel bevisar hur långt det har gått med den kollektiva hjärntvätten inom fr.a. den s.k. intelligentian.

  Hur ska elever kunna utveckla ett kritiskt tänkande och göra konsekvensanalyser om de inte tillåts tänka fritt?

  SvaraRadera
 7. Arbetar man som lektor ska man väl ändå vara mer analytiskt skicklig och framförallt, värdeneutral gentemot variabler. Det socialdemokratiska ordet "värdegrund" är det grumligaste som finns och verkar vara en idé skapad att kunna omfatta lite vad som helst (beroende på gällande mode inom politiken).
  Att skolans styrdokument är starkt marxistiska är något som jag och många vänner med barn i skolan har ifrågasatt många gånger. Det förvånar samtidigt väldigt mycket att Alliansen med Björklund i första led inte har ändrat på detta. Varför ville partier som kallade sig borgerliga och liberala ha en skola som hjärntvättar barn och ungdomar till att rösta på de politiska motståndarna (ja, svensk skola skapar väljarbas för vänstern).

  Som sagt, om man hade lagt fokus på kunskap och lärande istället för politisk indoktrinering hade Sverige kanske producerat lite kunnigare medborgare.

  SvaraRadera
 8. Det blir till och med ännu mer skrämmande idag på DN debatt där två professorer, med hänvisning till FN:s rasismkonvention, vill förbjuda SD.

  SvaraRadera
 9. bra skrivet. Här en läroplan som är svenskare än den svenska: http://www.regeringen.ax/.composer/upload//utbildning_kultur/Laroplan_for_landskapet_Aland_2013.pdf

  SvaraRadera
 10. Jag hävdar med en dåres envishet att ordet "värdegrund" i själva verket är en markör för inrättelse i de politiska korrekta leden. Ordet som sådant har inte längre någon verklig innebörd, utan signalerar helt enkelt rättrogenhet gentemot det rådande åsiktsoligopolet.

  SvaraRadera