lördag 25 oktober 2014

Ännu ett meningslöst utspel i invandringsfrågan
De kommer ibland, de där utspelen och debattinläggen, som utger sig för att vara nytänkande, eller rentav kontroversiella, men som blir meningslösa då de inte vågar beröra grundproblemet. Idag är det Tapani Juntunen (M) som i SvD bjuder på ett något märkligt och föga verkningsfullt förslag:

"Tillåt en mer generös anhöriginvandring när trycket på invandring till vårt land är lågt, och strama upp reglerna när trycket är högt."

Till att börja med, när är trycket på vårt land lågt? Även om vi förbjöd all anhöriginvandring, skulle vi ändå ha ett asyltryck på minst 80 000 i år och sannolikt även de kommande åren. Framför allt kvarstår den stora frågan, nämligen varför vi överhuvudtaget ska ha en "generös" asyl- eller anhöriginvandring.  Juntunen ansluter sig till den numera nästan tillåtna linjen att vi måste styra upp invandringen på olika sätt, så att den kan fortsätta i stor skala:

"Asylrätten är något jag tycker att vi skall värna, men för att upprätthålla kapaciteten att ta emot den som söker asyl även när det humanitära läget är väldigt svårt i olika delar av världen, då måste man strama upp reglerna på annan migration. Jag tänker på anhöriginvandringen. Mitt förslag är att införa dubbla regelverk för Migrationsverket gällande anhöriginvandring. Ett mer generöst regelverk att använda när invandringen är låg, och ett stramare regelverk att använda när det humanitära läget ger en väldigt hög invandring. Vilket regelverk som skall användas bör avgöras av sittande regering. Så kan man förbli en humanitär stormakt över tiden."

Asyltrycket är nu förvisso högre än någonsin, men vad anser Juntunen vara ett lågt sådant? Ett som bara är tre gånger så stort som våra grannländer? Vi ska inte alls vara "en humanitär stormakt" över tiden, då vi sedan länge har "tagit vårt ansvar" i en absurd skala. Vad ovanstående förlag innebär, är alltså någon form av konjunkturutjämning, där resultatet efter ett antal år ändå skulle vara detsamma, det vill säga ett utplånande av Sverige.

Juntunen efterlyser vad han kallar en moderat eller borgerlig migrationspolitik, där man visserligen ska ha ett enormt tillflöde, men där det ska ställas större krav på egen försörjning:

"Migration är en viktig framtidsfråga förknippad med hur vi förhåller oss till vår omvärld, och hur den påverkar oss. Jag tror inte man kan förhålla sig med varken kravlöshet eller med isolering. Jag tror på att Sverige kan vara en fristad men att krav måste ställas på den som kommer hit, det banar väg framåt för individ och för samhället." 

"Jag är helt övertygad om att medborgare i breda grupper vill vara toleranta, vill värna om asylrätten, men man vill också se krav och ansvar. Det finns ett behov av en genuint borgerlig migrationspolitik."

Återigen, eftersom dessa försörjningskrav inte gärna kan ställas på asylsökande, blir åtgärden fullständigt otillräcklig. Motsatsen till kravlöshet är inte "isolering", lika lite som massinvandring betyder "öppenhet". Sverige kan stoppa både asyl- och anhöriginvandringen, och ändå fortsätta bedriva handel, kulturutbyten och turism.


Thoralf Alfssons graf över antal asylsökande
per månad under det första halvåret


Inläggets hela syfte förefaller att ta upp invandringsfrågan och samtidigt distansera sig från Sverigedemokraterna:

"I Sverige råder två politiska ytterligheter gällande migrationspolitik, antingen av eller på. En politisk linje som är vänsterextrem gällande migration där väldigt få krav finns. Den andra ytterligheten en högerextrem ståndpunkt där migration ska kraftigt begränsas. Det behövs en tredje vägens politik.

Det enda politiska alternativet kan inte vara Sverigedemokraterna. I opposition måste därför nu Moderaterna formulera alternativ politik, värna asylrätten värna det liberala, men ställa krav på eget ansvar."

På vilket sätt är en kraftig begränsning av EUs mest omfattande asylinvandring "högerextremt"? Om Juntunens förslag realiserades, skulle Sverige fortfarande ha en extremt stor invandring. För att komma upp i ett visst antal tecken, upprepas teserna ännu en gång:

"Moderaterna måste ta strid på två fronter, mot två ytterligheter i svensk politik. Kravlöshet är inte ett alternativ men det är heller inte isolering. Idag kan medborgare beklagligt nog endast välja mellan pest eller kolera. Ett tredje alternativ behövs. En moderat linje."

Nej, det är knappast en sådan linje som behövs i det läge Sverige befinner sig. Vi förstår att Moderaterna vill ha tillbaka sina väljare från Sverigedemokraterna, men de som har tagit det logiska steget över till SD lär knappast imponeras av meningslös symbolpolitik.

8 kommentarer:

 1. Ja, som vanligt blir det varken hackat eller malet med de Nya Moderaternas
  politik. Alltför räddhågset, inga klara besked och ingen effektiv politik. Och
  att Anna Kinberg Batra och hennes huvudlösa hantlangare skulle ta några
  röster från SD...muahahaha!

  Det räcker med en rundfrågning bland grannar, arbetskamrater och andra
  som jag frågar, svaret är entydigt; "M har gjort sitt, och Kinberg Batra blir
  bara ytterligare en belastning för Alliansen."

  För övrigt, så kan man bara skratta åt SvD och Tapio Juntunen...varför
  skriva och publicera en insändare på SvD Opinion...om SvD:s läsare
  måste vända sig till de fria och oberoende medierna för att få uttrycka
  sin åsikt om Juntunens meningslösa snömos?

  SvaraRadera
 2. Bra artikel som vanligt Tobbe, men skulle gärna önska förtydligande om vad grafen visar (asylsökande?) och var siffrorna hämtas ifrån.

  SvaraRadera
 3. Jaha, en oerhört intetsägande krönika. Ett tredje alternativ, och vad är det? Juntunen redogör för att det behövs. Men paradoxen är att det tredje alternativet inte är realiserbart. Sänka trösklarna till arbetsmarknaden? Låta asylsökande arbeta som it-tekniker, ekonomer etc. efter två veckor i landet? Lycka till! Enda alternativet är att minimera invandringen från tredje världen, sluta utbetala bidrag i den nuvarande omfattningen och stöpa om invandringen till arbetsmarknadens behov. Det finns alltså ett endaste alternativ.

  / Magne

  SvaraRadera
 4. Min tro är att Moderaterna är helt borta om de inte ändrar kurs. Reinfeldt har sänkt Moderaterna och Alliansen så att de kommer aldrig att kunna komma tillbaka. Detta eftersom han upps "hen" sparkat alla vettiga Moderater. Kvar finns de som slickar uppåt. De med integritet har fått sparken.

  Sverige är idag mycket illa ute. Vad göra? Finns bara ett sätt och det är att väcka de sovande så att de röstar rätt om 4 år.

  SvaraRadera
 5. Sverige har ett kanonproblem i spåren av massinvandringen med
  åtföljande utanförskapsområden; statens våldsmonopol håller på att
  upplösas:
  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6000600
  http://sverigesradio.se/diverse/appdata/isidor/files/83/14553.pdf
  Skrämmande rubrik: "..med stor påverkan i lokalsamhället"
  Det är alltså meningslöst att diskutera nivåer på massinvandringen; tvärstopp och återtagande av våldsmonopolet är prio ett om nationen skall bestå
  Jan Björklund var i Ekots Lördagsintervju och försökte analysera valnederlaget utan att med ett ord nämna massinvandringselefanten
  Med sådana analyser lär det inte gå mycket bättre 2018 eller i ett kommande extraval, s k nyval
  Alliansen tappade 32 mandat och Sverigedemokraterna ökade 29 mandat; hur svår kan analysen då vara?
  De rödgröna fascistsocialisterna kommer att regera sig till döds den korta tid de har kvar

  SvaraRadera
 6. Visst är det meningslöst. Ta bara det mest uppenbara: vilka partier förutom SD skulle vara intresserade av att "strama upp" anhöriginvandringen? Moderaterna har ju redan försökt att göra detta, men det blev helt verkningslöst efter att alliansvännerna fått säga sitt. Detta "tredje alternativ" har alltså redan prövats, och misslyckats... Därefter kom den "historiska" uppgörelsen med MP, vilken innebar att Moderaterna lät det mest extrema, och från folkviljan avvikande, partiet att få ett avgörande inflytande över svensk invandringspolitik. Vilket politiskt pris Moderaterna fått betala för detta är välbekant (intressant för övrigt att samtliga partier som ingick i denna uppgörelse backade i valet). Vill partiet vara relevant i svensk politik på lång sikt måste ett närmande till, och samarbete med, SD ske. Hade något/några av de små allianspartierna ramlat ut ur riksdagen skulle förutsättningarna för det ha varit optimala. Nu lär dock Moderaterna fortsatt försöka skapa ett regeringsunderlag med den intakta alliansen och vänta på att väljarna ska straffa den svaga regeringen Löfven. Och det senare är ju väldigt sannolikt, men vi får då hoppas att väljarna, liksom i årets val, går till SD. Konstigt vore annars mot bakgrund av den tragedi som nu utspelas genom rekordinvandringen och våra öppna gränser. Man får nästan nypa sig i armen för att kunna tro på att det som nu sker är verklighet. Så kan det gå när ett lands etablissemang får hybris och vill leka "humanitär stormakt" på det hårt arbetande folkets bekostnad. Det sjukaste av allt är väl att de inte skäms för det utan kan ställa sig och be det hårt prövade folket om ännu större uppoffringar genom att spela på känsloargument om att "öppna hjärtat", "famnen" och allt vad det har varit genom åren.

  SvaraRadera