måndag 13 oktober 2014

Två borgerliga röster om integrationen


Per Gudmundson

Vi kan i dagens SvD läsa två inlägg om den bristande integrationen i Sverige, författade av två av tidningens mer frispråkiga debattörer. Först ut är Per Gudmundson, vänsterns speciella hatobjekt, som under rubriken "Integrationen tycks inte bli bättre" sågar de åtgärder som prövats de senaste åren. Han inleder med att konstatera:

"Enligt World Values Survey är Sverige ett av de mest invandrarvänliga länderna på jorden. Och enligt Migrant Integration Policy Index får Sverige högsta betyg (100 poäng av 100 möjliga) när det gäller invandrares lika möjligheter på arbetsmarknaden. Ändå är Sverige det OECD-land med störst sysselsättningsgap mellan infödda och invandrare."

Även om Gudmundson inte skriver det, inser han sannolikt att detta sysselsättningsgap beror mindre på svensk arbetsmarknadspolitik och mer på att inget annat OECD-land tar emot sådana volymer, från sådana regioner, som Sverige gör.

Gudmundsons inlägg tar sitt avstamp i en rapport från Migration Policy Institute och Internationella arbetsorganisationen ILO, som utvärderar vilken effekt olika arbetsmarknadspolitiska insatser har haft för utlandsfödda:

"2010 inrättades etableringslotsarna, de privata aktörer som ska bistå nyanlända att komma in i samhället och som får betalt efter resultat. Effekten blev blygsam. Från december 2010 till mars 2013 var sammanlagt 21 763 personer inskrivna i etableringsuppdraget, omkring 80 procent hade hjälp av en etableringslots. Bara 991 lotsuppdrag ledde dock till jobb, och av dem var det enbart 84 som gav jobb i mer än ett år." 

"Inte heller tycks etableringsprogrammen som helhet ha varit någon succé. Av de 19 261 personer som hade en etableringsplan i mars 2013 hade enbart 13 procent lyckats få jobb. En majoritet av dessa jobb var subventionerade."

Först mot slutet av sitt inlägg bjuder Gudmundson på någon form av egna tankar eller slutsatser. De sista raderna är intressanta, eftersom vi här för ovanlighetens skull får höra att det kanske är invandringens karaktär som påverkar integrationen:

"Att förändra migrationspolitiken till ett större inslag av arbetskraftsinvandring, eller att helt rita om välfärdssystemet, är kanske de enda sätten att få avgjort bättre utfall, konstaterar författaren. Samtidigt noteras att ingen regering har varit villig att peta i migrationen för att förbättra integrationen.

Kanske är det dags att fundera över det."Tomas Gür

SvDs andra inlägg om integration är författat av Tomas Gür, en person som genom åren har talat en hel del klarspråk kring invandring och mångfald. Eftersom han själv är född i Turkiet kan han, likt Mauricio Rojas innan denne ville tillbaka in i värmen, uttrycka tankar som få etniska svenskar i samma position vågar. Dagens alster är dock ovanligt bristfälligt, då han åtminstone till ytan plockar upp Sjuklöverns trötta påståenden om att Sverigedemokraterna skulle sakna integrationspolitik:

"Låt oss anta att Sverigedemokraterna, SD, helt osannolikt, får igenom sin migrationspolitik redan till nyår: en drastisk minskning av invandringen till vårt land. Då kvarstår ändå frågan vad som ska göras för att få bukt med den låga självförsörjningen, det låga arbetskraftsdeltagandet och det höga bidragsberoendet bland invandrare i Sverige."

Vad syftet med Gürs inlägg är förblir något oklart, men det är troligen mer ett sätt att lyfta samma arbetsmarknadsproblem som Gudmundsson gör, än egentlig kritik mot Sverigedemokraterna. Genom tramset om SD, skymtar svensk invandringspolitiks hopplöshet:

"I år kommer cirka 60 000 asylsökande att få stanna i Sverige. Efter en prövningsprocess på cirka två år och kommunplacering därefter, innebär det, med nuvarande takt, att cirka 30 000 av dessa kommer fortfarande att vara utan förvärvsarbete år 2024 om inget drastiskt vidtas.

Det är klart att med minskad invandring skulle antalet personer som berördes av denna lamslagning vara färre. Problemet med långa ledtider till jobb och försörjning för nyanlända skulle dock inte försvinna. Och partierna i riksdagen har inga förslag som tydligt skulle förkorta dessa ledtider till arbete – SD inbegripet."

Låt oss börja med att kommentera tanken att SD saknar integrationspolitik. I själva verket har partiet den mest effektiva politiken av alla för framtida integration av, nämligen att minska tillflödet. Det kan diskuteras huruvida en kraftigt minskad invandring förbättrar situationen för de som redan har tagit sig in, men ett fortsatt enormt tillflöde leder definitivt till större och eskalerande problem. Om invandringspolitiken inte drastiskt förändras, kommer ovan nämnda 30 000 år 2024 att vara 100 000 eller 500 000. Mellan raderna verkar Gür, likt övriga borgerliga skribenter, mena att flexiblare arbetsmarknad skulle förbättra nyanländas integration, men själv vidhåller jag att varken vänster- eller högerpolitik kan absorbera volymer som motsvarar 1% av Sveriges befolkning varje år.

Dagens inlägg var tämligen diffust och intetsägande, men Tomas Gür har genom åren som sagt bjudit på många intressanta kommentarer kring invandring och mångfald. Angående invandrarupplopp i Danmark kritiserade Gür 2009, under rubriken "Bedrövliga ursäkter för våldet i Danmark", de sedvanliga förklaringsmodellerna:

"Eftersom ungdomarna som slogs med polisen och vandaliserade i huvudsak var invandrare i andra generationen fick man höra förklaringar som etnisk diskriminering, rasism hos polisen och hopplöshet och bristande framtidsutsikter för unga invandrare."

"Jag är inte ung, men invandrare. Visserligen bor jag i ett av världens mest toleranta länder, men om jag nu till äventyrs ändå känner att jag lever i hopplöshet i dagens Sverige, ska jag då kunna sätta eld på byggnader för att visa mitt missnöje och till på köpet mötas med förståelse? Vilken tanke!"

"I så måtto kan vi ändå tala om ”samhällets fel”. Ty delar av majoritetssamhällets elit i den akademiska världen, politiken och medierna i Europa, också i Sverige, har länge odlat och spridit myten att rasism och diskriminering är helt avgörande egenskaper hos våra samhällen. Den myten har i sin tur gett bränsle åt en offer- och förlorarkultur bland en del yngre män med invandrarbakgrund."

I krönikan "Migration är mer än nationalekonomi" från förra året poängterade Gür migrationens kulturella aspekter:

"De som ytterst måste avgöra ifall migrationen är en vinst, inte bara som ett ekonomiskt bidrag till folkhushållet utan också som ett fruktsamt möte av kulturer och identiteter, är självfallet invånarna i invandringslandet. 
Varje lands befolkning har rätt att bestämma vilka migranter som det är mest gagneligt att ta emot och i vilket antal. Likaså har de rätt att bestämma att migrationen ska ske i en takt som inte innebär alltför stora omvälvningar av den kultur och de seder som frammejslats genom historien, och av den tillit som bygger på den gemensamma identiteten i att vara en nation och inte bara ett slumpmässigt antal människor innanför ett lands geografiska gränser."

Sina kanske mest intressanta rader skrev han 2002 i Jyllands-Posten:

"Om du kommer till exempel från Libanon ser du med förundran på skandinavisk samhällssyn. Du kommer från ett ställe som kännetecknas av blodiga strider mellan en lång rad grupper. Så din utgångspunkt är självbevarelsedriften. Den utgångspunkten tar du med till Skandinavien. Landet som du kommer till ser ut att ligga öppet med en massa fördelar som väntar på att bli utnyttjade. Så uppstår bidragsutnyttjandet, föraktet för det nya landet och synsättet 'det ju bara är svenskarna man lurar."
5 kommentarer:

 1. Jag har läst bägge artiklarna, och kan bara konstatera, att vare sig Gür
  eller Gudmundsson har något nytt att komma med.

  Däremot verkar det som om SvD har fått ännu kallare fötter, och de har
  nu stängt kommentarstråden till samtliga "känsliga" artiklar. Tja, det är
  verkligen illa ställt på SvD...när de inte lyckats uppfostra sina mer begå-
  vade läsare att hylla Reinfeldt, alternativt lägga sig platt för den högst
  obegåvade trion Löfven-Romson-Fridolin.

  SvaraRadera
 2. Det behövs ingen integrationspolitik överhuvudtaget om invandringen håller en rimlig nivå.

  SvaraRadera
 3. Social konstruktion13 oktober 2014 15:46

  Hur vet man att 'arbetslösa' invandrare finns kvar i Sverige efter beviljad PUT?

  SvaraRadera
 4. Första gången jag läste Tomas Gür var i SvD för c:a 25 år sen. Redan då argumenterade han för att invandrare skulle anpassa sig till det svenska samhället!
  Här är en färskare Gür - "Svensk migrationspolitik bygger på MP:s fantasier"
  http://www.dagenssamhalle.se/debatt/svensk-migrationspolitik-bygger-pa-mps-fantasier-11141
  Sign: Västsvenska lantmän.

  SvaraRadera
 5. Det här är ju det vettigaste SvD spottat ur sig på år och dar, av ZHENGYANG WU (http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/kanada-staller-helt-andra-krav_4003799.svd):

  "Så den korrekta slutsatsen, som tyvärr ligger i linje med Sverigedemokraternas och därför har svårt få komma fram i den svenska debatten, är att när staten driver en ansvarsfull invandringspolitik så lyckas man med integrationen, annars inte."

  / Magne

  SvaraRadera