tisdag 25 november 2014

Vlaams Belang bemöter skönmålning av invandring


Det är inte bara i Sverige som de styrande försöker utmåla flyktinginvandring som någonting positivt. Detta sker även i exempelvis Belgien och bemöts på Vlaams Belangs hemsida:
"Migration är verkligen en positiv historia"

Det sade statssekreteraren för asyl och och migration Theo Francken (N-VA)* i helgen i De Tijd. 

Vänstersidans fruktan att de kommande åren kommer att medföra en strikt invandringspolitik blev i helgen kraftigt dämpad. I en intervju i De Tijd bytte Francken axel för geväret genom att peka på de "positiva effekterna" av den massiva främlingsströmmen till vårt land. "Trots politiken har Belgien de senaste 25 åren gynnats av migrationen, hävdade N-VA-excellensen. Varför utvecklade statssekreteraren inte. 

Den som känner till fakta kring invandringen, kan svårligen ta Franckens uttalande på allvar. Årligen kommer ungefär 70 000 icke-Europeiska utlänningar till vårt land. Främst genom asyl, familjeåterförening eller regularisering. En minoritet gör det för att arbeta. Sålunda pekade advocaat-generaal** Piet Van den Bon nyligen på de skadliga följderna för vårt sociala system:

"Det sker en enorm inströmning av utlänningar som här gör anspråk på den sociala säkerheten. Det leder till ett enormt slöseri av sjukskrivningsstöd och socialbidrag. Många av dessa lycksökare levererar inget som helst bidrag till vår ekonomi. Frågan är alltså hur länge vi kan klara av detta. Hur länge kommer detta skandalösa stillestånd i migrations- och asylpolitiken kunna fortsätta?"

Invandring är magiskt

Men enligt Francken har vi alla de senaste 25 åren gått framåt. Till och med mer än det; i intervjun hyllar Francken invandring med termer som "magiskt" och "mycket positivt" för samhället. I en reaktion undrar Vlaams Belangs ordförande Tom Van Grieken på vilken planet denne man bor:


Tom Van Grieken

"Att hela stadsdelar blir närmast koloniserade av andra grupper spelar för Francken tydligen inte någon roll. Ökad fattigdom, förslumning och otrygghet är följden. Och medan våra sociala kassor knakar under en massiv invandring, försöker man dessutom få fakturans betalare, flamländaren, att tro att alltihop är positivt. För Vlaams Belang är invandringspolitiken som detta land för definitivt ingen positiv, för att inte tala om magisk, historia. Därtill är verkligheten helt enkelt alltför kännbar."


*N-VA kallar sig flamländsk-nationalistiskt, men är tämligen liberalt jämfört med Vlaams Belang.
**en sorts tjänsteman vid Inrikesministeriet
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar