onsdag 25 februari 2015

"Låt fler barn få stanna i Sverige"
Ovanstående vädjan kommer från Aftonbladets Daniel Swedin. Bakgrunden är en omformulerad lagtext:

"Det var budskapet när våra politiker i somras ändrade utlänningslagen för att 'förtydliga och säkerställa att barnets bästa beaktas'."

Swedin lyfter fram Migrationsöverdomstolens första dom sedan lagen ändrades:

"Det handlar om en 13-årig flicka som kom till Sverige för sju år sedan. Då var hon sex år. Det är en flicka som vuxit upp i Sverige, går i svensk skola, pratar svenska, har fått vänner här."

Att man har uppehållit i Sverige ett antal år utgör fortfarande inte ett skäl för uppehållstillstånd. Jag förundras över alla dessa fall där någon har bitit sig fast i landet på oriktiga grunder, eller helt enkelt illegalt, och där de samlade medierna alltid lyfter fram just de "argument" som Swedin gör. Hur kan det ens vara möjligt att stanna i landet i flera år, sätta barnen i skola, när man inte ens har rätt att vara här?

Det går att läsa domen, där det framgår att familjen kommer från Makedonien, ett av de länder som borde rendera ett omedelbart avslag. Fadern har dock visat upp ett falskt bulgariskt pass och eftersom Bulgarien är EU-medlem skulle han då ha haft rätt att vistas och arbeta här. Familjen ska helt enkelt utvisas, även om fina människor som Daniel Swedin är snabba med att lyfta fram aspekter som "svensk skola" och "vänner här". Ett senare stycke är lite intressant:

"Migrationsrättsexperten Louise Dane skriver på sin blogg om domen och ett antal brister hon ser i den. Bland annat menar hon att domstolen inte har gjort någon ordentlig bedömning av fallet och tror att domen kan leda till att politikernas önskan att fler får stanna inte nås." 

Betrakta de avslutande orden. Det spelar alltså ingen roll att familjen kommer från ett demokratiskt land som inte befinner sig i krig, eller att de har försökt bita sig fast med hjälp av förfalskade handlingar, eftersom problemet är att man inte når önskan att så många som möjligt får stanna. Därefter bli Swedins text direkt absurd:

"En av Miljöpartiets stora insatser är att de brutit den gamla samsynen i svensk migrationspolitik. I överenskommelser med både moderater och socialdemokrater har man gjort politiken mer generös."

Nej, Miljöpartiet har sannerligen inte brutit någon samsyn, snarare skruvat upp denna samsyn ett snäpp, så att både moderater och socialdemokrater nu är med på ett tåg som skenar än mer. Riksdagens samsyn har brutits genom Sverigedemokraternas inträde i församlingen, och alternativa medier gör sitt bästa för att bryta samsynen i den offentliga debatten.

"Människor avvisas fortfarande från Sverige till krig, förföljelse och död. Barn skickas tillbaka till platser dit de saknar anknytning och inte kan tala språket. Fortfarande saknas det lagliga vägar in i Europa."

Migrationsöverdomstolens första dom sedan lagtexten omformulerats handlar fortfarande om en familj som kommer från Europa och har ljugit om sitt ursprung. De skickas inte tillbaka till krig och död. Barnen kunde inte svenska när de kom hit, men då spelar bristande språkkunskaper tydligen ingen roll. En 13-åring med två makedonska föräldrar kommer naturligtvis att klara språkfrågan utmärkt i hemlandet.

Den stora frågan kvarstår dock: Hade Migrationsverket inte kunnat avslöja det falska passet för sju år sedan? Det är uppenbart att Sverige behöver strama upp lagarna så att det inte längre blir möjligt att stanna kvar år efter år illegalt.

5 kommentarer:

 1. Återigen punkterar Tobbe PK-media snabbt och effektivt. Jag tror detta är Sveriges bästa politiska blogg, inte bara för att jag instämmer men för att det finns en intellektuell skärpa.

  SvaraRadera
 2. Migrationsdomstolen skriver i sini och för sig friande dom "Mot bakgrund av den långa illegala vistelsen överväger statens intresse av att förebygga oordning och upprätthålla respekten för utlänningslagstiftningen deras intresse av skydd för sitt privatliv."

  "Statens intresse av att förebygga oordning och upprätthålla respekten för utlänningslagstiftningen". Där har vi pudels kärna.

  SvaraRadera
 3. "Migrationsrättsexperten Louise Dane". En person som presenterar sig som att "hata orättvisor". Det verkar vara en ganska snäv världsbild när det ska spenderas över en miljon per år på s.k. ensamkommande "flyktingbarn" vilket delvis ska bekostas av en sänkt biståndsbudget. De barn i tredje världen som därmed blir utan vaccinationer kanske inte upplever detta som rättvist. Men de har ju inte PK-medias uppmärksamhet. Bara Hans Rosling som försöker säga ifrån.

  SvaraRadera
 4. Mycket bra texter i Fria Tider idag. Tack.

  SvaraRadera