fredag 13 maj 2016

Grön ungdom kräver amnesti för illegala


Denna bild har sannolikt debattinläggets författare själva valt.
I själva verket är texten undertecknad av en mängd personer, men denna bild
ger allt som behövs; en man och en kvinna, en rasifierad och icke-rasifierad,
och kanske viktigast av allt; en slöja.


Ovanstående rubrik borde förstås inte förvåna någon. I detta fall kan vi inte heller vifta bort tankarna med att de kommer från ungdomar, som ska vara lite vilda och utmana moderpartiet, eftersom kravet lär ha stort stöd bland fullvuxna miljöpartister. Resonemangen och argumenten som idag framförs i ett debattinlägg i Metro är tunna och bisarra, men det beror mindre på att de kommer från ungdomar och mer på frågans karaktär. Den parallella verklighetsbeskrivningen rullas upp redan i textens första meningar:

"I dag lever uppskattningsvis tiotusentals personer illegalt i Sverige – och gruppen kommer fortsätta att växa. De har flytt för att skapa ett nytt liv, men har inte beviljats uppehållstillstånd och tvingas därför göra valet att leva illegalt."

Nej, det är ingen som tvingas till det. Syftet med en lag är att den ska efterlevas. Så länge som vi formellt har en reglerad, om än enorm, invandring, kommer människor också att få avslag på sina ansökningar och ska då lämna landet. Genom formuleringen "inte beviljats uppehållstillstånd" ska vi få intrycket att detta är en olyckshändelse, möjligen godtyckligt framkallad av illvilliga tjänstemän, men man skulle också kunna formulera det som att individerna ifråga har saknat asylskäl. De gröna ungdomarna lyfter fram resurser och kostnader, vilket tydligen går bra att göra i detta sammanhang, som ett argument mot utvisningar, vilket då leder till slutsatsen:

"Samtidigt finns det ett alternativ som innebär mindre administration, snabbare integration och att papperslösa inte tvingas leva under vidriga villkor och arbeta svart för ekonomisk överlevnad: flyktingamnesti."

De kommer senare att använda ordet "effektiv" om sin "flyktingamnesti". Självklart är det effektivare, i betydelsen lättare, att helt enkelt att släppa allt och inte behöva ta hänsyn till några som helst regler, bedömningar eller åtgärder. Tankesättet skulle man kunna tillämpa på det mesta som behöver göras i livet, till exempel på arbetsplatsen.

Till ekonomen: Har du kollat igenom siffrorna och analyserat orsakerna till förändringarna?
Ekonomen: Nej, det var effektivare att skicka iväg det som det var, utan att titta närmare.

Till sjuksköterskan: Har du tagit de där proverna?
Sjuksköterskan: Nej, det var effektivare att direkt dela ut lite mediciner på måfå.

Till brevbäraren: Har du delat ut dagens post?
Brevbäraren: Nej, det var effektivare att bränna allt på kullen där.

Så där kan man hålla på. Principen går som en röd tråd genom texten:

"I stället för oerhörda resurser som läggs på gripanden och utvisningar av papperslösa kan pengarna läggas där de behövs mest – på mottagande, integration och utbyggnaden av en stark välfärd. I stället för vidriga livsvillkor och liv bland svartkontrakt och otrygga jobbförhållanden kan nyanlända komma i arbete och bli en del av samhället, vilket även skulle stärka den svenska ekonomin."

Ty så tycker ni att det fungerar för de som faktiskt får uppehållstillstånd? Observera hur de dessutom helt bekymmerslöst lägger till utbyggnaden av en stark välfärd, som om fri invandring, vilket denna amnesti i praktiken innebär, inte alls står i motsättning till välfärdsstaten.

Sedan blir det lite roligt:

"Invändningarna mot en amnesti är bland annat att den skulle medföra mer administration för Migrationsverket. Det är på många sätt ett väldigt märkligt argument, inte minst då en av förslagets största förtjänster är att minimera administration och insatser från olika myndigheter. I stället för att papperslösas ärenden bedöms enskilt resulterar en flyktingamnesti i att alla som lever illegalt i Sverige ges uppehållstillstånd, förslagsvis i klump."

Det är ju inte alls det vanligaste eller tyngsta argumentet mot amnesti. Det skribenterna här gör, påminner lite om vad som görs när myter kring invandringen ska krossas. De har valt ett argument som aldrig framförs, men som råkar ge dem ett tillfälle att ännu en gång utveckla sin bärande tes.

Det vanligaste argumentet mot sådana här massamnestier är att det går emot principerna om den reglerade invandringen. Det innebär också en stor orättvisa, eftersom man gynnar de som bryter mot lagen, medan de som har följt lagen och lydigt lämnat landet blir förlorarna. Visst, om vi införde fri invandring skulle vi inte längre behöva någon byråkrati kring handläggning och bedömningar, men det är ju en marginell fördel jämfört med allt elände en sådan politik skulle medföra. En fördubblad, tredubblad, eller vad resultatet nu skulle bli, invandring skulle också medföra en mycket större arbetsbelastning för andra delar av samhället, från sjukvård till socialtjänst. Mätt i byråkrati, skulle det knappast innebära någon sorts nettovinst.

Ungdomarna håller krampaktigt fast vid förljugenheten ända till slutet:

"Men mest av allt vill vi se hur Sverige återigen blir ett föredöme för resten av Europa. För att det ska vara möjligt vill vi att ombuden på Miljöpartiets kongress röstar ja till motionen om en flyktingamnesti."

Sverige har aldrig varit ett föredöme i detta sammanhang för resten av Europa. Utländska tidningar, i till exempel Storbritannien och Norge, fylls av förskräckta betraktelser av den svenska invandringspolitikens konsekvenser. Beskrivningarna brukar handla om hur ett land som tidigare kunde sägas vara ett föredöme, nu i allt högre grad präglas av laglösa förorter, kriminalitet och islamisering.

Många miljöpartister är upprörda över de åtgärder som föreslagits av regeringen och det är inte alls omöjligt att kongressen röstar ja till amnesti. Då uppstår det scenario som jag diskuterade i ett inlägg igår, där Miljöpartiet antingen måste lämna regeringen, eller Socialdemokraterna anpassar politiken efter deras krav, och då får se sina egna opinionssiffror sjunka ytterligare.

5 kommentarer:

 1. Jaha. Och vem ska betala för detta amnestikalas? Det är fan bara i Sverige valda politiker kan komma med floskler som de här. Jävla larv. Hade de varit ansvariga för ett privat företag hade företaget gått i konkurs första veckan.

  SvaraRadera
 2. Medan jag läser denna artikel hovrar polishelikoptern och polisbilar snurrar runt över Järva på jakt efter de senaste rånarna i Kista. Detta är en glimt från vår verklighet i det mångkulturella Järva, långt från MP kongressen och deras deltagares verklighet.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Kongressen har förlagts till Karlstad av just det skälet du nämner. Jag vet inte var det bor flest ungdomar, som enbart är ute för att rasera vår demokrati, men det hade varit lämpligt för MP att visa sej genom att lägga kongressen i en no-go-zon, för att där "ta debatten" och stå upp för sitt svammel!

   Radera
 3. Grön ungdom börjar mer och mer anta formen av en religiös sekt. Ändamålet helgar medlen. Förutom att de har gått i modern svenska skola och inte lärt sig någonting

  SvaraRadera
 4. Dessutom är fotografiet inte valt. Det är designat av ett antal olika bilder. Paret finns inte i verkligheten.

  SvaraRadera