tisdag 16 augusti 2016

Ovanligt dumt från asylfanatiker
Eskilstuna-Kuriren tillhör inte min dagliga genomläsning, men av en händelse stötte jag där på ett alster med särskilt låg nivå, alltså även jämfört med det nonsens vi matas med av de större tidningarna. Spontant kände jag att texten var för dum för att bemötas, men det visar sig att skribenten ifråga har fått liknande verk publicerade på många platser och dessutom säger sig ha doktorerat i statsvetenskap. En sådan titel gör ingen intelligentare, men studierna borde ha gett en viss insikt. Frånvaron av en sådan blir dock pinsamt uppenbar vid en genomläsning av denna Clara Sandelinds text "Flyktingar borde demonstrera mer".

Hon utgår från Kent Ekeroths utspel och nivån sätts omedelbart:

"Det förvånande är dock inte att ett parti som inte för så länge sedan bestod av nynazister vill ta ifrån invandrare grundläggande yttrande- och organisationsfriheter."

Det är å andra sidan inte heller förvånande att en asylfanatiker avfärdar all invandringskritik som nazism, även om man tycker att en statsvetare borde lägga ribban något högre. Utspelet gällde inte heller "invandrare", utan personer vars asylansökan inte ens hade behandlats, och den främsta poängen handlade inte om demonstrationsrätten, utan om huruvida personer under utredningstiden borde hållas på en plats. Nåväl, Clara Sandelinds huvudpoäng är att migranter borde demonstrera i högre utsträckning:

"Det som förvånar är att man så sällan hör talas om flyktingar och andra migranter, som på något sätt protesterar mot lagar som så kraftigt minskar deras möjlighet att ta sig bort från krig, förtryck och fattigdom."

Här avslöjar hon i själva verket just varför sådana lagar behövs, även om hon saknar den kognitiva förmågan att själv förstå det. I världen finns ett par miljarder människor som skulle vilja ta sig bort från krig, förtryck och inte minst fattigdom. Att dessa människor skulle flytta till Europa är, för att uttrycka det försiktigt, inte en särskilt hållbar lösning. Claras inställning är något bisarr:

"Trots att många migranter befinner sig långt, långt ner på den globala maktskalan förväntar vi oss att de ska finna sig i de invandringslagar som bestäms med nationers, snarare än migranters, intressen i åtanke. Det är lagar som dessutom ändras frekvent – i det svenska fallet till och med retroaktivt. Ändå fogar de flesta migranter sig. I en av de mer uppmärksammade bilderna från Europas flyktingkris ser man hur en prydlig kö av tusentals flyktingar ringlar sig från taggtrådsstängslen i Östeuropa."

Självklart ska ett lands invandringslagar, likt övriga lagar, stiftas med nationens intresse i fokus, men man kan sannerligen ifrågasätta om det sker i praktiken. Om så vore fallet, skulle Sverige ha stoppat asylinvandringen för länge sedan. Även tanken att migranter inte ska behöva "foga sig" i andra länders lagar är intressant. Jag har själv besökt en mängd länder i världen, och kan till exempel tycka att det är besvärligt att Uzbekistan kräver visumansökan någon månad i förtid och att hela förfarandet är onödigt dyrt, men ändå ställde jag mig inte med ett plakat så snart jag landat. På samma sätt skulle jag gärna bo och arbeta i Australien, men får snällt finna mig i att jag inte bara kan slå mig ned där.


Även Nigeria har passkontroller och gör
åtskillnad mellan medborgare och icke-medborgare.


Clara fortsätter dock att plädera för någon sorts global anarki, för att folkvandringen till de oförtjänt "rika" länderna ska flyta på så snabbt som möjligt:

"Den princip om nationellt självbestämmande som ligger till grund för hela det globala systemet, indelat i suveräna stater, antas innebära att ett land kan välja precis vilka invandringslagar de vill. Det finns goda skäl att ifrågasätta det moraliska i den principen. Globalt sett är rika och fria länders restriktiva migrations- och flyktingpolitik en delorsak till att många låses in i förtryck och fattigdom. Alla invandringsrestriktioner innebär dessutom en frihetsinskränkning som måste rättfärdigas. Om invandringslagar leder till att människors grundläggande rättigheter – som rätt till familjeliv – undergrävs kan de inte rättfärdigas."

Ofta när man läser liknande drömmerier, och Clara Sandelind är inte unik, undrar man hur de egentligen föreställer sig att världen ska se ut. De som kritiserar gränser och nationalstater brukar aldrig redogöra för någon sorts alternativ. Bör en världsregering eller FN reglera allting på en global nivå? Ska olika folk fortsätta att få ha nationella regeringar och parlament, men just invandringen vara fri? Den som fortfarande har åtminstone en fot i verkligheten inser att det snabbt skulle förvandla hela Europa till samma typ av region som de som människor lämnar, även om personer som Sandelind tycker att nationell lagstiftning är omoralisk.

Det är också en märklig tanke att det är svensk lagstiftning som förtrycker människor runt om i världen, men den sammanfaller ju med idéerna om hur svenskar har ansvar för hela världen och att alla jordens nödställda bör komma just hit. Nej, det är inte reglerad invandring i Europa som kränker "människors grundläggande rättigheter" i Mellanöstern, utan deras egna ledare och deras eget folk. Än mindre splittrar Sverige familjer i utlandet, även om det gärna hävdas när regler kring anhöriginvandring diskuteras. Inte heller är det Europa som orsakar död på Medelhavet, utan smugglarna som tillhandahåller båtar och människorna som sätter sig i dem.

Avslutningsvis får vi en uppmaning till "motstånd":

"När så är fallet, när invandringslagarna inte är moraliskt försvarbara, kan det ibland vara rätt att göra fredligt motstånd, liksom civil olydnad ibland kan vara befogat för att protestera mot orättvisa lagar. Irreguljär invandring, som en flykt över Medelhavet, skulle kunna ses som ett sätt att göra motstånd."

Visst, lyd bara de lagar ni tycker om. Då skulle ni väl inte heller tycka att det var principiellt felaktigt om de som motsätter sig asylinvandringen gör "motstånd", till exempel genom att bränna ned asylboenden? Det kanske är många som inte tycker att det är moraliskt försvarbart att byta ut ett lands befolkning och rasera samhället, eller att ta biståndsmedel från de verkligt utsatta för att kunna placera afghanska män på andra sidan jorden. Det är för övrigt intressant, och inte lite cyniskt, att Clara ser båtturerna över Medelhavet som "motstånd", men det är förstås inte hon själv som dör.

Som sagt, detta alster behövde egentligen inte bemötas, då dess nivå och förvirring framgår vid en snabb genomläsning. Den mest intressanta aspekten är inte Clara Sandelinds naivitet, utan att svenska medier glatt publicerar hennes funderingar, vilket förstås säger en hel del om även deras nivå. I SvD, som ändå ska vara "oberoende moderat", har hon flera gånger fått skriva på ungefär samma tema på kultursidan. Också på DN:s kultursida har hon fått breda ut sig, där hon till exempel kunde berätta "Därför finns ingen motsättning mellan invandring och välfärdsstat", vilket föga förvånande inte underbyggdes med några ekonomiska argument, utan visade sig handla om "föreställningar" på någon sorts filosofiskt plan.

Det finns gott om undermåliga tänkare här i världen, och helst skulle man naturligtvis vilja lämna dem åt sitt, men problemet i Sverige är att så fort någon av dem förkunnar sin tillhörighet på etablissemangets sida i invandringsdebatten, får de fritt spelrum överallt. Ingen kvalitet avkrävs, inga hållbara argument, endast ett intygande om rätt värdegrund. Vi väntar otåligt på att den där pendeln ska svänga och någon sorts förnuft infinna sig.
12 kommentarer:

 1. Word.
  Väldigt bra och saklig text. Delar gärna om det är ok.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det är alltid ok - trevligt att det läses och rentav uppskattas.

   Radera
  2. Här har vi nu igen en omogen ung kvinna utan förmåga till logiskt tänkande. Den ev. intelligensen försvinner under skrivandet och kvar finns bara en patetisk kvinna.

   Radera
  3. Kan också vara ett bryne.

   Radera
  4. Av mig upskattas dina skriverier mycket. Det visar hur löjliga dessa är.

   A. Nonym.

   Radera
 2. Tror du redan känner till Rf 2 kap. 22§ och 25§

  Ni som inte gör det, läs. Riksdagen och regering har alla möjligher.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vet inte riktigt varför du hänvisar till 2:22 och 2:25? Kan du förklara jag är ärligt nyfiken på vad du menar?

   Radera
  2. Riksdag och regering har alla möjligheter att förbjuda utlänningar att utöva just det som är stipulerat i 22§ och 25§.

   A. Nonym

   Radera
 3. Hon ligger bra till för att få ett fint pris för sin "modiga kamp".

  SvaraRadera
 4. Som sagts förr: du klär av dem in på bara kroppen. Jag skulle gå vidare i beskrivningen med ord som "fläskläppar".

  Men eftersom det handlar om intellektuella sådana skulle det först behövas att antagonisterna ifråga verkligen förstod – och brydde sig. Men det verkar som om endera, och ganska tydligt ofta båda fattas; i varierande grad för förståelsen, men oftast absolut 100%-igt inte rör dem i ryggen, som vatten på en (dum) gås.

  Det berör inte för dagens diskurs förs med mycket grövre tillhyggen. Järnrör till exempel … Jag syftar egentligen på debatten, men det finns ju en mycket fysisk våldsvänster därtill.

  Angående just Clara här tror jag hon får skriva för att språket är varierat, och texten flyter på. Det "låter bra" helt enkelt. Och är "rätt" naturligtvis.

  Man skulle ju önska att t.ex. SvD skulle ha något av en "peer review" för att granska åtminstone den interna konsekvensen – och gärna mer därtill, kanske fakta (man kan ju drömma). Att det inte görs bidrar till en fördumning av debatten, vilket underlättar polariseringen. Vidare drömmeri: Kan inte de stora drakarna vakna och se en sådan roll som en överlevnadsstrategi?

  Sist hoppas jag alltid att några kritiserade både förstår och tar till sig, även om det kan ta tid. Hursomhelst bidrar bloggen till en intellektualisering av debatten, inte minst som exempel för (höger-)läsarna som får smak på god men dräpande debatt.

  SvaraRadera
 5. Titta på bilden av denna Clara. En omogen jäntunge som gillar att höras. Pah!!

  SvaraRadera
 6. Om det vore så väl att det bara rörde som om ung omognad...

  Kvinnor har en biologiskt medfödd instinkt att ständigt försöka utmana männen i byn, dels för att upprätthålla en balans där inte bara den starkaste mannens i flocken vilja får vara för evigt allenarådande, men framförallt för att underminera och handikappa män, och att få dem att slåss med varandra och andra män, för att se om de verkligen duger, så att bara de starkaste (ur ett helhetsperspektiv) blir kvar.

  Detta är en biologisk instinkt som finns hos många däggdjur, och i ett traditionellt samhälle fyller det en viktig funktion. Det rör sig alltså om en biologisk instinkt som ska skapa balans och gynna flockens långsiktiga överlevnad.

  Tyvärr har detta helt gått över styr i dagens samhälle.

  Även om det tack och lov finns många vettiga kvinnor så dominerar tokjäntorna totalt. Numera även bland de svenska männen.

  När en liten Clara propagerar för öppna gränser så finns det ingen filosofisk övertygelse bakom, inga politiska teorier om fritt utbyte över gränserna, och inga egentliga tankar om vad det är som ska bli så bra heller.

  En stor del av hennes motivation är istället ren lismande feghet. Hon ägnar sig åt ogenerad "virtue signalling" inom ett område där hon fegt kan lita på att aldrig bli ifrågasatt.

  Den andra stora delen, och som är den egentliga neurologiska drivkraften för dessa många kärringar av båda könen, är att ta hit en massa män och hoppas att de ska slå ihjäl de svenska männen, eller att de svenska männen ska slå ihjäl dem. Allt för att ge oss en utmaning och testa om vi verkligen är karlar för våra hattar. Sedan, drömmer deras biologiska drivkrafter, bildar de familj med de segrande och därmed bevisat starkare männen.

  Detta kan naturligtvis betraktas som en psykisk sjukdom i ett modernt samhälle där det inte rör sig om de stiliga gossarna från grannbyn och knytnävsslagsmål, utan om miljoner människor från jordens alla hörn och AK-47:or.

  Biologisk instinkt lyssnar dock inte på några logiska resonemang.

  Precis som Clara Sandelin.

  När man väl har genomskådat detta blir det tydligt hur allt egentligen handlar om hån och förakt för manlig svaghet. Det yttrar sig som om det nästan vore en hedersak att enbart komma med fullständigt ologiska och provocerande "tankar" som får hjärnan att skrynkla sig hos en tänkande människa eftersom de liknar något som en förståndshandikappad skulle säga, fast man vet att det är en välutbildad och beläst människa som formulerar sig väl i både tal och skrift.

  Det största problemet är att starka finansiella krafter genomskådat precis hur dessa kvinnor fungerar och har sett en möjlighet att göra fantastiska vinster på deras egen undergång.

  SvaraRadera