måndag 12 september 2016

TV4 med "sammanlagd analys" av Clintons senaste kollaps
Detta inlägg ska egentligen inte handla om Hillary Clinton eller bli någon djupare analys av hennes hälsotillstånd. I stället störs jag ännu en gång av hur svensk media väljer att rapportera på ett sätt som i bästa fall är slappt, i värsta fall direkt missledande. Vi vet att hela medieetablissemanget vill se Clinton som president, men hur de väljer att rapportera om det kommande valet påverkar inte hur amerikaner röstar, varför de lika gärna skulle kunna försöka sig på lite mer seriös journalistik.

TV4 är inte ensamma om att försöka förringa, eller snarare helt förvrida, historien om Hillary Clintons senaste incident, men låt oss titta på hur de valde att berätta om händelsen i morse:


Framför allt väljer man alltså att beskriva Clintons och hennes stabs egen förklaring som den absoluta sanningen, trots att Rolf Porseryd uttryckligen ska ge oss "den sammanlagda analysen". Trovärdighetsproblematiken i detta sammanhang består inte i att hennes läger skulle ha mörkat en lunginflammation i två dagar, utan att många människor under en längre en tid har ställt sig frågor om hennes hälsa. Till det som brukar räknas upp hör ständiga hostattacker, temporär förvirring, plötsliga spasmer och kollapser av det slag vi återigen såg igår. Dessa händelser har fått många personer, inklusive en hel del läkare, att spekulera i allt från vaskulär demens till Parkinsons sjukdom, baserat på de symptom man tycker sig se. Värmeslag vid 25 grader celsius var det få som trodde på, lika lite som den senare hänvisningen till "lunginflammation". Om TV4 säger sig vilja ge en "sammanlagd analys" bör man åtminstone nämna dessa spekulationer. Inte heller nämner man alla tidigare incidenter, eller det faktum att Hillary Clinton gör få offentliga framträdanden jämfört med Donald Trump, vilket nu kommer att följas av ytterligare inställda möten. Dessutom har hon inte hållit en presskonferens på flera månader.

På nätet finns mängder av videor som har analyserat detta, men vi kan ju till exempel titta på en läkares kommentarer till påståendet om "lunginflammation":


Jag vet förstås ingenting om Hillary Clintons eventuella ohälsa, men detta blir ytterligare ett exempel på hur usla svenska medier är, inte minst när det gäller att rapportera om det amerikanska presidentvalet. Vi har fått se hån mot Donald Trump i all oändlighet, men inga försök har gjorts att förklara varför han har ett stort stöd eller varför Hillary Clinton är impopulär i stora delar av befolkningen. Inte ens Trump har granskats på ett seriöst sätt, trots att det naturligtvis finns aspekter som kan kritiseras av även hans kandidatur.

Uppenbarligen är våra medier så vana vid att snedvrida information att de inte ens kan låta bli när de egentligen inte behöver. Redan nu vet vi för övrigt hur det franska presidentvalet nästa år kommer att skildras, vilket också säger en del om kvaliteten på svensk journalistik.

1 kommentar:

  1. En tidslinje over Hillarys helseproblemer - som går 10 år tilbake i tid: http://www.dangerandplay.com/2016/09/12/mike-cernovich-hillarys-health-timeline/

    SvaraRadera