söndag 18 december 2016

Meningslöst utspel kring migration


Eventuellt finns det möjligen en potential,
även om ingen kan berätta om den.


Det finns en sorts statlig kommitté som kallas för Delegationen för migrationsstudier och vars verksamhet åtminstone lär generera inkomster för den utvalda skara som är kopplade till den. Här finner vi figurer som Kerstin Brunnberg, som även sitter i Expos styrelse, och Olof Palmes son Joakim, där ett hederligt arbete nog alltid har varit uteslutet. När jag läser delegationens presentation blir jag lite deprimerad:

"Delegationen för migrationsstudier, Delmi, inrättades i november 2013. I enlighet med kommittédirektiven (2013:102) ska Delmi bidra till att öka analys- och utvärderingskapaciteten i Sverige inom migrationsområdet och möjligheterna att använda relevanta forskningsresultat. Syftet är därmed att bidra med underlag till framtida beslut på migrationsområdet och den allmänna debatten."

Egentligen är det alldeles utmärkt att studera denna ödesfråga, men problemet är att det ju inte spelar någon som helst roll. Vi har alltså hela kommittéer som är satta att granska detta område, men ändå är det politik, kaos och vanvett som styr. Tydligen var det helt omöjligt att förutse vad Sveriges unikt generösa regler skulle leda till och plötsligt landade vi på 163 000 asylansökningar under ett år, en volym som inte ens kunde hanteras praktiskt. Staten skulle kunna betala mig för att agera enmansutredare och jag skulle kunna slå fast att en omfattande asylinvandring från Afghanistan, Mellanöstern och Afrikas horn inte är positiv för Sverige. Eller så kan man göra som nu, låta en skara experter massera material månad efter månad och sedan låta politiker göra vad de känner för, utan att avkrävas något ansvar. Fredrik Reinfeldt kunde fortsätta prata om alla tomma ängar och skogar han såg från luften, som skulle fyllas med migranter, och kunde hånskrattande förklara att 163 000 asylsökande nog inte ledde till att julgranarna brann i hemmen. Stefan Löfven kom undan med att säga att han hade varit naiv, trots att det uppenbarligen finns människor som tittar på detta på heltid.


Ett riktigt arbete var liksom aldrig aktuellt.


Idag har denna kommitté i alla fall fått en text publicerad på DN Debatt, som ska presentera "åtta viktiga frågor i den migrationspolitiska debatten". Eftersom den endast nämner problem som vi alla känner till, givetvis utan andra lösningar än de verklighetsfrämmande förhoppningar vi också är vana vid, ligger det nära till hands att tro att enda syftet med inlägget var att motivera kommitténs egen existens. Man kan kalla texten för snömos, man kalla den för önsketänkande, men man kan inte kalla den för meningsfull. Låt oss titta på de åtta punkterna, där jag har klippt ut något avsnitt för varje punkt:

1. Ta tillvara demografiska fördelar. 
"Enligt vissa beräkningar ligger den svenska ekonomins årliga tillväxttakt en halv procentenhet högre än den skulle ha gjort utan de senaste årtiondenas invandring (Delmi 2016:8). Hur kan Sverige fortsätta dra fördel av migrationens möjligheter genom en förbättrad integration på arbetsmarknaden?"

Ja, det är ju bara de där detaljerna om integration och arbetsmarknad som behöver lösas. Kör på, så kommer nog det andra sedan. Detta är tyvärr inte ett ovanligt grepp i debatten. Man talar sig varm för ett stort inflöde, för att sedan i förbigående nämna att det finns några små utmaningar som också måste åtgärdas. Det är tragikomiskt att denna delegation rentav har formulerat förbehållen som frågor. Lika bisarrt är det att man fortfarande alltså försöker hävda att ekonomisk tillväxt som sker genom befolkningsökning i sig är positiv, trots att tillväxten per capita nu har legat still i många år. Sambandet är rent matematiskt och Bangladesh har inte nödvändigtvis ett högre välstånd än Singapore. Det fortsätter på samma sätt:

2. Ta tillvara ny arbetskraft.
"Arbetskraftsinvandring har såväl historiskt som i nutid varit viktig för Sverige (Delmi 2016:1). Efter andra världskriget spelade arbetskraftsmigranter en central roll för att utveckla såväl svensk industri och näringsliv som offentlig sektor, samt att förstärka den svenska befolkningens utbildnings- och kompetensnivå. Den arbetskraftsinvandring som skett sedan 2008 års reform har inte på samma sätt gått till bristyrken och det finns exempel på att denna grupp exploaterats (Delmi 2015:9)."

Det säger sig självt att arbetskraftsinvandring ska gå till bristyrken. Att i detta sammanhang ta upp arbetskraftsinvandringen som skedde under 1950- och 1960-talen är något märkligt, eftersom vi knappast har behövt en stor införsel till industrin sedan dess. Vi skulle fortfarande kunna gynnas av att locka hit ett mindre antal experter, men det är tveksamt om Sverige är särskilt attraktivt för högkvalificerade individer.


Inlägget på DN illustreras verkligen med
italienska arbetare i Lidingö 1961.


3. Anpassa systemen för ökad integration.
"Ju längre tid det tar för integrationen på arbetsmarknaden, desto längre fördröjs dessa personers potentiella bidrag till samhällsekonomin. I vilken utsträckning som Sverige kommer att kunna utnyttja den möjlighet som migrationen ger, bygger på hur framgångsrika vi är med integrationen på arbetsmarknaden."

Så om någon inte deltar på arbetsmarknaden, bidrar de inte till samhällsekonomin? Det hade även jag kunnat skriva, alldeles utan att vara professor i statsvetenskap. Observera hur det återigen talas om "potentiella" bidrag och någon diffus "möjlighet", där den enda svagheten är att de inte finns i verkligheten. Den avslutande frågan blir därför:

"Hur kan flyktingmottagandet, utbildningssystemet och arbetsmarknadens organisering anpassas så att integrationen går snabbare och bättre inte minst för kvinnorna?"

Flyktingmottagandet skulle kunna anpassas genom att sättas till noll, men det är förstås ingenting en statlig kommitté av detta snitt kan lyfta. Då återstår att rasera arbetsmarknaden, sänka löner samt skapa den där armén av hembiträden och trädgårdsmästare som liberaler drömmer om. Det blir sedan dags för en ren lögn:

4. Förstärk migrationens ekonomiska mervärden. 
"Migranter bidrar genom sina språkfärdigheter och kunskaper om andra länder till företagens internationalisering (Delmi 2015:4). Migranter skapar dessutom en ökad handel genom att efterfråga produkter från andra delar av världen. Fler migranter är sammankopplat med mer utrikeshandel. Företag ökar sin export när de har fler utlandsfödda personer som anställda."

Nej, det finns knappt ett sådant samband alls. Vi har stor handel med länder som USA och Tyskland, men nästan ingen med Somalia, Irak och Afghanistan. Att vi eventuellt skulle importera mer livsmedel eller kläder, för det är inte elektronik eller bilar det handlar om, från dessa regioner, gynnar inte Sverige på något sätt. Om företagen enkelt kunde öka sin export genom att anställa utlandsfödda, skulle de naturligtvis göra det. Inte heller har vi behov av tusentals fler människor med kunskaper i dari, somali eller ens arabiska.

5. Öka säkerheten för migranter.
"Hur kan Sverige agera, också på europeisk nivå, för att lagföra de kriminella aktörerna och organisera säker migration för dem som befinner sig utanför EU?"

Det är mycket enkelt, men så frågar ingen heller mig. Genom att inte bevilja några asylansökningar i EU och patrullera gränserna ordentligt, försvinner också incitamenten. Båtar ska givetvis tvingas tillbaka till ursprungshamnarna och inte lotsas till de europeiska kusterna. Att organisera säker migration till EU ska vi absolut inte göra, ty då kommer flödet omedelbart att överstiga alla hanterbara nivåer.
6. Underlätta för remitteringar. 
"Att kunna skicka tillbaka pengar till anhöriga i ursprungslandet (så kallade remitteringar) är ofta ett starkt motiv för migration (Delmi 2015:1)."

Den kanske märkligaste punkten, inte minst då den inte har någonting med vår utveckling att göra. Behövs det ens underlättas? Den som vill skicka pengar till människor utomlands, kan väl göra detta? För övrigt är det tveksamt om vi verkligen vill öka incitamenten för migration hit.

7. Minska risken för radikalisering.
"Hur minskar vi riskerna på kort sikt utan att rasera de positiva krafter som verkar på lång sikt?"

Här är författarnas tanke att västerländska idéer om demokrati och jämlikhet på något sätt ska spridas tillbaka till ursprungsländerna, vilket alltså är den långsiktiga positiva kraften. Det är tveksamt om en sådan finns, men även om det vore så, är det närmast irrelevant för oss. Radikalisering här behöver vi inte ens fundera på, eftersom vi inte ska någon muslimsk invandring till Europa. De eventuellt radikaliserade som redan finns på plats ska övervakas och bestraffas, i väntan på repatriering.

8. Berätta om den nationella politikens begränsningar.

Denna punkt är så illa utvecklad att den är närmast obegriplig. Frågeställningarna är inte heller glasklara:

"Hur kan Sverige bäst utnyttja den handlingsfrihet som fortfarande finns? Hur kan vi agera internationellt för att påverka vårt handlingsutrymme?"

Möjligen åsyftar detta det berömda samarbetet på EU-nivå, men att det inte fungerar vet vi redan. Ingen kan få exempelvis Ungern att "ta sitt ansvar" och det ska de inte heller göra. Precis som Ungern kan även Sverige agera nationellt, genom att sätta ett omedelbart stopp för asylinvandringen. Vi lär knappast bestraffas för det.

Inläggets avslutande rader blir en utmärkt sammanfattning av hela textens meningslöshet:

"På kort sikt finns stora kostnader och avsevärda risker. Tas migrationens möjligheter tillvara kan dock flyktingkrisen få betydande positiva effekter på det svenska samhället på lång sikt."

Vilka är dessa betydande positiva effekter, dessutom på lång sikt? Att skriva lite löst om diffusa "möjligheter" kan vi alla göra, om vi inte behöver redogöra för dem. Man skulle kunna diskutera en mängd samhällsområden på detta sätt. Vi skulle kunna ha ett skattetryck på 0 procent, om vi bara löste finansieringen av gemensamma åtaganden på något sätt. Här finns en stor potential och möjlighet om vi hittar stora oljefyndigheter.

Själv skulle jag säga att det är främst på längre sikt som de negativa konsekvenserna av asylinvandringen kommer att synas. Den direkta kostnaden för mottagande kan vi hantera, men vi kan uppenbarligen inte hantera den arbetslöshet, kriminalitet och islamisering som fortsätter in i nästa generation. Information om anslagen till Delmi är inte omedelbart tillgängliga på delegationens hemsida, men vi kan notera att de åtminstone har ett kansli med nio anställda. Borde de inte kunna prestera bättre än så här?

18 kommentarer:

 1. Tack Tobbe. En i sanning fasansfull läsning.

  SvaraRadera
 2. Det enda Sverige importerar från Afghanistan är heroin.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det är nog inte mycket heroin som kommer hit i alla fall inte oförädlat, vi får slagget (unga män) av USA:s "malmutvinning" i Afghanistan.
   Det mesta går till Big Pharma och till att försörja IS.
   http://worldnewsdailyreport.com/retired-cia-agent-we-run-the-afghan-opium-trade/
   http://www.thedailybeast.com/articles/2015/10/21/dea-secretly-oks-killer-quantities-of-oxy-and-morphine.html

   Radera
  2. För jävligt alltihopa man blir rädd för etablissemanget

   Radera
 3. Om invandring ökade Sveriges export borde Sveriges exportandel till de länder man har tagit många flyktingar från ha ökat. Ca 80 procent av de flyktingar Sverige beviljade uppehållstillstånd till sedan 1980 kom från endast tio länder. Om invandring är viktig för exportens utveckling borde vi observera att en hög och ökande andel av svensk export går till dessa länder.

  Så är dock inte fallet. Av Sveriges samlade varuexport år 2012 gick enligt SCB endast blygsamma 2.1 procent till de tio länder som Sverige har tagit de flesta flyktingar från. Det är samma eller till och med något lägre än Sveriges exportandel till dessa länder år 1980. Av Finlands export går runt 2 procent till samma tio länder. Eftersom exportandelen till de största invandrarländerna är liten och inte ökade går det inte att hävda att invandringen ökade exporten.

  SvaraRadera
 4. Lika delar drömmar, önsketänkande och fromma förhoppningar. Nu får man ju väga in i ekvationen att flertalet 40+-svenskar är uppvuxna i ett slags skyddad verkstad, där det ondaste som fanns var "kapitalister". De flesta har förmodligen inte frotterat sig alltför mycket med det som då kallades för tredje världen, eller dess invånare. Dessutom finns det en hypernaiv tro på den sociala ingenjörskonstens undergörande verkan. "Vi bara skickar dem på en liten kurs, och lär dem att det är fel att döda judar och kasta homosexuella från tak."

  Det går bra nu. Eller ja, kanske inte nu, men någon gång så ska vi säkert kunna räkna ut hur vi får detta att funka. Jomen. :/

  Popcornen är poppade. Mycket popcorn.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Att tro på social ingenjörskonst när man vet hur det utvecklas i förorterna är ett bevis på att de överhuvudtaget inte är kompetenta att ens börja begripa vad de snackar om. Snömos är ett snällt namn på sådant här strunt.
   Det är rena rama Pravdapropagandan.

   Radera
 5. Man slutar aldrig att förundras över de styrande i detta,en gång,välmående land! Att det inte krävs någon speciell kunskap,eller ens sunt förnuft,för att bli ledande politiker i dagens Sverige är för längesedan fastställt. Efter år av sinnessjuka politiska utspel och lika många politiska beslut,som endast kan jämföras med någon sorts nationellt självskadebeteende med inslag av svår självförakt,så trodde jag att jag var härdad. Men tack Tobbe för att du återigen har påvisat något som får mig att omedelbart ifrågasätta min egna syn på "att vara härdad"! För det va fanimej det dummaste jag hört på länge! En i raden av skandaler i det "Nya Sverige"

  SvaraRadera
 6. Byråkratin föder de sina och deras avkomma. Finns det inte tjänster hittar man på nya eller rent av nya myndigheter, delegationer eller något med ett nytt klatschigt namn. Man anställer byråkrater för vissa uppdrag och visar det sig att de inte har kompetens eller intresse inrättar man en ny tjänst åt dem och anställer någon annan att göra deras ursprungliga jobb.

  Man skapar, likt Migrationsverket, kriser för att få ökade anslag, ju högre anslag ju finare myndighet, och när då krisen blåser över utan myndighetens förtjänst, som när regeringen ändrade reglerna för uppehållstillstånd, då ordnar man andra uppgifter att ta hand om, till exempel skärper bedömningen för Afghanistan trots att alla andra lättat på den och EU brutit upp handen bakom ryggen på den afghanska regeringen för att ta emot egna medborgare.

  När Alliansen tillträdde gjorde man en stor sak att "ingen" visste hur många myndigheter det fanns. Blev det färre med dem? Ingen aning, men har svårt att tro det. I detta inslag på RT med Ron Paul https://youtube.com/watch?v=skQN8zct-ow säger han bland annat att det spelar ingen roll vem som "sitter vid makten" det är ändå byråkratin som bestämmer. Lite lång video men många kloka ord från den kanske mest kända libertianen.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ron Paul talar i många av sina program, böcker och artiklar om vad han benämner som "the deep state". Med det menar han det skikt av höga ämbetsmän inom den amerikanska statsförvaltningen som hela tiden bevakar sina egna intressen oavsett vilken folkvald administration de formellt tjänar.

   Sociologen Charles Wright Mills beskrev i sin forskning ett maktetablissemang i USA bestående av av höga företrädare för militären, politiken och näringslivet. Dessa eliter samverkar ständigt och har gemensamma intressen som de genom sitt stora inflytande kan se till att de sätts framför allmänintresset.

   Den svenska statsvetarprofessorn Claes Ryn har också skrivit en del om detta. I samband med att Barack Obama valts till president publicerades denna artikel i SvD.

   http://www.svd.se/obama-svagt-rustad-president

   Av artikeln framgår att hans Barack Obamas administration redan från start stod i skuld till de krafter som hjälpt honom till presidentämbetet. Att det inte blev mycket som "förändrades" under Obamas tid som president står väl nu också klart. Den amerikanska utrikespolitiken ligger i stora delar fast och har inte undergått någon förändring. Hans sjukvårdsreform ser ut att inom kort skrotas p.g.a. hur kostsam och ineffektiv den visade sig vara. Obama åstadkom således i stort sett ingenting av varaktig betydelse under sina åtta år som president.

   Näste man till rakning är Donald Trump som nu valts till president. Hans valkampanj kretsade kring tal om att utmana etablissemanget i Washington. För att få igenom någon politik rekryterar han nu emellertid gamla rävar ur det etablissemang han under sin kampanj kritiserade. Trots att han kritiserat amerikansk utrikespolitik i Mellanöstern har han inte uteslutit fortsatt amerikansk engagemang i region. Dels handlar det om vad jag tolkar som att han är beredd att sätta in marktrupper i Syrien dels en aggressiv retorik riktad mot Iran. Han stöttar också idéer om att flytta Israels huvudstad till Jerusalem. Vad detta kokar ned till är att vi kan förvänta oss fler amerikanska krig och interventioner i Mellanöstern. Och det betyder stora flyktingströmmar med destination Europa och Sverige.

   Tyvärr är det nog så att demokratin i världen, idén om att folket väljer sina ledare, och att dessa ledare sedan styr i folkets intresse till stor del är en ren myt. Precis som Ryssland styrs USA i huvudsak av en mäktig oligarki med sina egna planer för mänskligheten och som sätter sina snäva intressen framför allmänintresset.

   Det finns därför goda skäl att vara politiskt deprimerad.   Radera
 7. Läs DN om vad som har hänt med flyktingar som kom hit 2005.
  Ca hälften går fortfarande på socialbidrag, den andra hälften har ca 13 000kr/mån i inkomst.
  Hur kan detta skapa mervärde för Sverige?????
  Verkar som de är lögnare alla våra politiska feminister.

  SvaraRadera
 8. Delegationen för migrationsstudier verkar vara lika "seriös" den s.k. genusforskningen där man på förhand har spikat fast vissa "sanningar" som de sedan föröker "forska" fram belägg för.
  Förutom sossen Joakim Palme och Kerstin Brunnberg från vänsterextremistiska Expo sitter det ett gäng PK-figurer i styrelsen med lite olika bakgrund för att ge sken av objektivitet: Alexandra Wilton Wahren, biträdande chef för enheten för migrationsrätt i Justitiedepartementet och huvudman för bl.a. asylfrågor.  Undervisar i migrationsrätt på Stockholms universitet.
  Pieter Bevelander är Professor i Internationell Migration och Etniska Relationer forskar om invandring, integration, medborgarskap och attityder gentemot etniska och religiösa grupper.

  Migrationsrätt och asylrätt sett ur invandrarnas perspektiv och attityder gentemot etniska och religiösa grupper är alltså deras specialitet och passion. Men att de ens för ett ögonblick skulle intressera sig för Migrationsrätt och asylrätt sett ur svenskt perspektiv och hur asylrätten utnyttjas av falska flyktingar och de etniska och religiösa gruppernas attityder mot det kristet sekulära samhället... nej något sådant intresse finns givetvis inte. De ägnar hela sina liv och hela sin karriär åt raka motsatsen. Det är en del av asylindustrin på hög akademisk nivå.
  Denna styrelse kunde lika gärna ha varit sossarnas partistyrelse med någon kommunist och någon liberal inbjuden i gänget.
  Deras "forskningsresultat" verkar vara klippta ur sossarnas och moderaternas partiprograms punkter om migration. Enda skillnaden är att de formulerar sig ännu torrare och uppstyltat och liksom avhugget på något sätt. Det var med viss möda jag tuggade mig igenom dessa citat och hela texten reflekterar jag inte ens över att läsa.

  SvaraRadera
 9. https://www.youtube.com/watch?v=tO5sxLapAts

  SvaraRadera
 10. 1. Valfri aktuell situation, 2) Okänd åtgärd för lyckad förändring, 3) Lyckad förändrad situation.

  SvaraRadera
 11. "Stefan Löfven kom undan med att säga att han hade varit naiv"

  Nej, Löfven har inte kommit undan. Vi är många som håller honom ansvarig. Detsamma gäller Reinfeldt och de andra. Det enda problemet är att vi ännu inte har makt att utkräva ansvar - men det kommer förhoppningsvis.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Svenska politiker kommer alltid undan. De blir - efter väl utförd värv - välbetalda konsulter, godsherrar, EU-kommissarier och andra löst folk. När ställdes en politiker senast för svars i modern tid?

   Radera
 12. Hej Tobbe,

  Sen i starten här, hoppas du ändå ser min kommentar.

  Nyfiken på vad du menar med "repatriering"? Jag förstår det som att det är de radikaliserade som ska repatrieras? Eller gäller det större grupper?

  Praktiskt lagd som man är vill jag veta hur man isf identifierar de radikaliserde, och vart de ska repatrieras?

  SvaraRadera
 13. Och vad vi mer än något absolut inte kan hantera och definitivt inte rätt till i efterhand är den demografiska konsekvensen. Eller för att citera SCB:s förmodligen relativt modesta framtidsspaning:

  "De närmaste åren förväntas folkmängden i Sverige att öka med omkring 1,5 procent per år. Det är historiskt sett en mycket hög nivå som tidigare bara förekommit några enstaka år på 1800-talet. Enligt beräkningarna kommer det att bo 739 000 fler i Sverige år 2020 än det gör idag.

  De närmsta åren antas en hög invandring, 857 000 personer de kommande fem åren. Under samma period förväntas 287 000 lämna Sverige. Det innebär att migrationen på fem års sikt ger ett tillskott till befolkningen på 570 000 personer. Under samma period förväntas att 623 000 barn föds och 455 000 personer avlider. Så antalet födda beräknas vara 169 000 fler än antalet som avlider.

  Även under de följande fem åren, 2021–2025 förväntas en fortsatt stor folkökning, i nivå med den som varit åren 2011–2015."

  http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/Befolkningsframskrivningar/Befolkningsframskrivningar/14498/14505/Behallare-for-Press/402291/

  SvaraRadera