torsdag 3 augusti 2017

Ett talande fall
Få lär ha missat historien om Johanna Möller och Mohammad Rajabi, som må vara ett enskilt fall, men säger en hel del om asylmottagande och den där speciella strömmen av afghanska män. Personen Johanna Möller bjuder också på en del av det som är sjukt i asylindustrin, där hon både lyckades berika sig själv samt tillfredsställa andra behov. Det är nog inte helt och hållet en slump att denna typ av kvinnor har valt slagordet "vi står inte ut" om risken för utvisningar till Afghanistan.

I dag uppmärksammades fallet återigen och den sedan länge uttjatade och klarlagda åldersfrågan hamnade i fokus. Rajabi försökte mörda Möllers båda föräldrar, varav den ena också dog, vilket skulle ha kunnat ge honom livstids fängelse. Dock visar det sig att man "inte kan slå fast" att han är över 21 år gammal och därför kan få en mildare dom. Försvaret har nu hittat en handling från Iran, varifrån runt hälften av afghanerna egentligen kommer, som visar att Rajabi fyllde 21 först i februari i år. Samtidigt finns det uppgifter från Kroatien om att han är född 1994.

För den vakne svensken bekräftar denna historia endast en redan välkänd bild, men låt oss anta att någon oförstörd snöflinga har hittat hit och förtydliga vad den visar. Till att börja med har vi alltså ett antal kvinnor, i folkmun kända som "batikhäxor", som brinner för yngre afghanska män och i många fall uppenbarligen använder dessa för sexuella tjänster. De lyckas inte bara finna detta, utan i detta fall också någon som utan vidare kan mörda två för honom okända personer. Vidare påminns vi om att hälften av dessa alltså har varit bosatta i Iran i flera år, men ändå används alltid situationen i Afghanistan, rentav ett enstaka sprängdåd, som regelbundet inträffar också i Europa, som någon sorts argument.

Den geografiskt intresserade kan också notera att varken Afghanistan eller Iran gränsar till Sverige, vilket innebär att dessa personer måste ta sig igenom ett tiotal säkra länder för att hamna vid målet. I detta fall påminns vi genom Rajabis registrering i Kroatien, några länder efter Iran och några länder före Sverige.

Så har vi då det här med ålder. Att denna grupp så länge har gått under beteckningen "ensamkommande flyktingbarn" är alldeles fantastiskt och visar ännu en gång att vi här inte har fungerande medier. Lika fantastiskt är att det offentliga Sverige, med dess tyckare och politiker i spetsen, tydligen anser att manliga 17-åringar är de enda som har det svårt i Afghanistan. Juridiskt är det avgörande om en asylsökande klassas som under 18 år, vilket ju är skälet till att man ljuger, men i verkligheten spelar det förstås ingen större roll. Rajabi har uppenbarligen varit tillräckligt gammal för att inleda en relation med en äldre kvinna och mörda, och kan inte enligt några rimliga normer anses vara ett barn.

Ett av barnen är inte asylsökande.

Att så envist arbeta för ett inflöde av muslimska unga män som Sverige gör är förstås enormt destruktivt på alla tänkbara plan, men det är inte heller gratis. Endast gruppen "ensamkommande" förväntas kosta 34 miljarder kronor detta år. Vi kan lite snabbt räkna ut att svenska skattebetalare fick betala åtminstone ett par miljoner för att få hit Rajabi, redan innan han började mörda.Sannolikt finns det fortfarande människor ute i landet som tror att Sverige räddar människor från omedelbar dödsfara, att européer dränker människor på Medelhavet och tänker gråtande åttaåring när de hör begreppet "ensamkommande flyktingbarn", men kanske kan man hoppas att fall som det ovan beskrivna ändå öppnar ögonen på någon.Detta brottsfall är inte heller det enda som berättar något om asylindustrin. Samtidigt har vi fallet med mannen som sägs vara iranier, men har både afghanskt och svenskt medborgarskap, av någon anledning kom till Sverige från Syrien, och nyligen greps i Nässjö för att han upprepade gånger försökt köpa 400 kilo konstgödsel för att bygga en bomb. Samt det "ensamkommande barnet" som sköts på ett HVB-hem, i detta fall ett så kallat familjehem där privatpersoner får betalt för att inhysa asylanter, på grund av konflikt med någon som denne tidigare har begått brott tillsammans med.

Kommer vi någonsin att få en ärlig debatt om vad Sveriges asylpolitik faktiskt handlar om? Antagligen inte, eftersom den ena sidan krampaktigt håller fast vid varje lögn som de har matat oss med i åratal.

Låt oss avslutningsvis lätta upp stämningen med lite satir:


4 kommentarer:

 1. Jag tror mig veta att den så kallade ungdomsrabatten för unga vuxna 18 - 21 år inte är stadfäst i lag utan är ett prejudikat från Högsta domstolen. Om min bild stämmer med verkligheten är det inte bara uppseendeväckande utan totalt olagligt: RF 8 kap: 1 § "Föreskrifter meddelas av riksdagen genom lag och av regeringen genom förordning. Föreskrifter kan också, efter bemyndigande av riksdagen eller regeringen, meddelas av andra myndigheter än regeringen och av kommuner.

  Ett bemyndigande att meddela föreskrifter ska alltid ges i lag eller förordning. Lag (2010:1408)."

  Detta är också skiljelinjen i amerikansk politik då Gorsuch betraktas som konservativ då han framhäver att det är kongressens sak att stifta lagar, inte domarkårens.

  SvaraRadera
 2. 2016 dog 3.498 människor i "den väpnade konflikten" i Afghanistan.
  I vänsterns paradisland Venezuela mördas det ca 20.000 människor per år.
  Befolkningen i de två länderna är i princip lika stor .

  Detta då för att få lite proportioner på "det fasansfulla kriget i Afghanistan" ...

  /kk

  SvaraRadera
 3. Videon är ganska avslöjande och bekräftar till stor del det man länge anat.
  Rationella avväganden och sunt förnuft är fullständigt åsidosatt för ett ställningstagande helt baserat på känslosvall.
  Dessa män fungerar som ett "husdjur" som tillfredsställer dessa kvinnors behov av att känna sig behövda samt att få manifestera sin fina människosyn på sociala medier.
  Hela debatten on invandring har kommit att handla om vem som är god respektive ond där de som efterlyser saklighet och förnuft är "onda och människofientliga" medan totalt känslostyrda personer som saknar förmåga till konsekvensanalys utgör det "goda".
  En mycket farlig utveckling som orsakat obotlig skada på vårt samhälle.

  SvaraRadera
 4. Nu är man väldigt upprörd över att "barnen" inte får ta hit "föräldrarna" efter erhållet svenskt medborgarskap.
  Centerpartiet som leds av svensk politiks största bondfångare(!), vill snarast rätta till denna omänsklighet i lagstiftningen.

  SvaraRadera